Foreninger: EU-forslag vil kunne skade danske patienter

DEBAT: Danmark skal fremover spørge EU, når vi vil indføre ny lovgivning på sundhedsområdet, hvis nyt EU-direktiv kommer til at gælde på sundhedsområdet, skriver formændene for Apoteker-, Læge- og Tandlægeforeningen.

Af Anne Kahns, Andreas Rudkjøbing og Freddie Sloth-Lisberg
Henholdsvis formand for Apotekerforeningen, formand for Lægeforeningen og formand for Tandlægeforeningen.

Danmark har et sundhedsvæsen i international topklasse. Den danske prioritering af kvalitet, tilgængelighed og patientsikkerhed har medvirket til, at vi har en befolkning, der lever længere og længere. Samtidig er det trygt og sikkert at bruge sundhedsvæsenet. 

Sådan skal det blive ved med at være. Vores politikere i Folketinget skal fortsat have mulighed for at forbedre rammerne for behandling og patientsikkerhed uden at skulle spørge EU først.

Indtil nu har det kunnet lade sig gøre at vedtage national lovgivning på sundhedsområdet, fordi området er undtaget fra EU’s servicedirektiv. Men nu lægger EU op til at vedtage et forslag til et direktiv om såkaldt proportionalitetstest. Og her har man ikke tænkt sig at friholde sundhedsvæsenet.

Direktiv bliver barriere for national lovgivning
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Danmark ikke uden videre kunne indføre ny lovgivning for at forbedre sundhedsvæsenet. Danmark vil blive pålagt at gennemføre et omfattende analyse- og dokumentationsarbejde for at vurdere, hvor nødvendig en given ny regulering af sundhedsvæsenet er i forhold til den fri bevægelighed og konkurrence inden for EU.

Hvis forslaget til direktiv om proportionalitetstest bliver vedtaget, risikerer vi, at det kommer til at udgøre en væsentlig barriere for at indføre nødvendig og hensigtsmæssig lovgivning – eller ændre eksisterende lovgivning til noget nyt og bedre.

Vi risikerer også, at en række af de rammer, vi har for sundhedsvæsenet i Danmark, kommer under pres. Det er eksempelvis ikke sikkert, at vi vil kunne opretholde kravet om, at tandlæger med autorisation i Danmark kan tale dansk og føre journal på dansk.

Det er heller ikke sikkert, at vi vil kunne vedtage et nyt lægeligt speciale, hvis der bliver behov for det. Og det er ikke sikkert, at vi vil kunne indføre regler om, hvilke faggrupper på et apotek der må udføre nye rådgivningsopgaver til patienterne.

Et ja kan skade danske patienter
Apotekerforeningen, Lægeforeningen og Tandlægeforeningen er bekymrede for, at direktivet om proportionalitetstest vil kunne skade patienterne i Danmark. Vi vil derfor opfordre danske politikere både i Bruxelles og herhjemme til at være meget opmærksomme på, hvad de siger ja til.

Vi vil ikke risikere, at det danske sundhedsvæsen gradvist reduceres til et middelmådigt sundhedsvæsen med udgangspunkt i laveste EU-fællesnævner. Vores sundhedsvæsen skal fortsat være et af verdens bedste.

Forrige artikel Patientforeninger: 130.000 patienter er i klemme i sundhedssystemet Patientforeninger: 130.000 patienter er i klemme i sundhedssystemet Næste artikel Regionsrådsmedlem: Derfor er indberetning af fejl forhadt i sundhedsvæsenet Regionsrådsmedlem: Derfor er indberetning af fejl forhadt i sundhedsvæsenet