Grønbæk: Hvor blev forebyggelsen af?

DEBAT: Der er solid dokumentation for, at forebyggelse virker. Derfor er det uforståeligt, at forebyggelsen nærmest er forsvundet fra den sundhedspolitiske dagsorden i Danmark, skriver Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Af Morten Grønbæk
Formand for Vidensråd for Forebyggelse

Prevention is better than cure - at forebyggelse er bedre end behandling, er et udsagn, som læger har hørt helt fra starten af medicinstudiet. Men prioriterer vi forebyggelse i Danmark, og hvor er den danske sundhedspolitiske udvikling egentlig på vej hen?

Et kig på danmarkskortet viser, at vi for eksempel lever tre år kortere end svenskerne. Langt størstedelen af sygdommene, der medvirker til grund for denne kedelige kendsgerning, er KOL, lungekræft og skrumpelever.

Det er især den del af befolkningen, som i forvejen har udsigt til et kortere liv og mere sygdom end andre – de socialt dårligt stillede og mennesker med lav eller ingen uddannelse - som har alvorlige sundhedsproblemer.

Den skæve sundhed
Begrebet social ulighed kan inden for nogle sektorer sandsynligvis have en positiv klang. Det kan være at samfundet drives frem af vores stræben efter at stige ad den sociale trappe. Men langt, langt de fleste danskere er af den opfattelse, at social ulighed i sundhed er uacceptabelt.

Men ikke desto mindre tager den sociale ulighed i sundhed til. Børn af uuddannede mødre udsættes for passiv rygning fire gange så hyppigt som andre spædbørn, 24 procent af 7. klasse børn fra lav social klasse mod syv procent i høj socialklasse spiser fastfood mere end to gange ugentligt, 37 procent af unge på erhvervsskoler mod 12 procent i gymnasierne ryger dagligt, og 38 procent af personer uden for arbejdsmarkedet mod otte procent indenfor arbejdsmarkedet er hyppigt stressede.

17 procent af danskerne er inkarnerede rygere, 20 procent drikker mere end genstandsgrænserne, og to ud af tre danskere er kun lidt eller slet ikke fysisk aktive. Tobak, alkohol og mangel på motion gør, at vi i Danmark dør væsentligt tidligere og har flere år med alvorlige sygdomme som kræft og hjerte-kar-lidelser end i stort set alle andre lande i den vestlige verden, som vi normalt sammenligner os med.

Forebyggelsen er nedprioriteret
Samtidig er forebyggelse røget helt ud af den nye regerings agenda. Hverken i finansloven for 2016 eller i regeringens program er der brugt ret meget plads på forebyggelse. At forebyggelse er fjernet fra den officielle ministertitel på den ansvarlige minister, kan også læses som et tydeligt tegn på, at området er nedprioriteret.

Og det er jo ikke, fordi der ikke tales sundhed. Der er tværtimod i disse år et stort fokus på sundhedsområdet, der oplever at få tilført ekstra midler. Men kun til flere behandlinger - ikke til forebyggelse. Kræftområdet er et af de sygdomsområder, som er højt prioriteret. Men paradoksalt nok er kræft en af de sygdomme, som er sværest at behandle, men let at forebygge - for eksempel ved at begrænse rygning.

Dokumentationen i orden
Det er uforståeligt, at forebyggelsen nærmest er forsvundet fra den sundhedspolitiske dagsorden i Danmark, for der er mere end nogensinde brug for forebyggelse. Der er solid dokumentation for, at forebyggelse virker. Især den del af forebyggelsen, hvor politikerne lovgiver og regulerer, kan for alvor gøre en forskel.

Trafikområdet er et felt, der svømmer i forebyggelsessucceser. En lang række tiltag op gennem halvfjerdserne til nu har gjort, at trafikdrab er faldet til 1/7 af tidligere tiders – på trods af at antal biler på vejene er mangedoblet. Husker nogen det ramaskrig, der var, da man ville trodse den personlige frihed og indføre sikkerhedsselen? Et tiltag, der blev indført for at forhindre individet i at skade sig selv. Det minder om, når storrygere og tobaksproducenter skriger, når man foreslår at hæve prisen på tobak for at forhindre unge i at starte på at ryge.

Lad os nu tage fat i nogle af de veldokumenterede strukturelle forebyggelsestiltag, og få den danske sygelighed ned på niveau med svenskernes.

Forrige artikel DF: Se på sundhedsdata med nye øjne DF: Se på sundhedsdata med nye øjne Næste artikel Sundhedsdekan: Data til gavn for forskning og kvalitetssikring Sundhedsdekan: Data til gavn for forskning og kvalitetssikring
 • Anmeld

  Anders Beich, praktiserende læge på Nørrebro, Kbh.

  Enig: Forebyggelse af overdødelighed og -sygelighed er politikernes ansvar

  Befriende at formanden for Forebyggelsesrådet adresserer problemets kerne. Tak for det, Morten grønbæk.
  Forebyggelse kan ikke primært foregå på tomandshånd ude i sundhedsvæsenet, hvor sundhedshedsprofessionelle ofte forventes at bruge tid på at finde individuelle risikofaktorer og tidlige tegn på at usundheden gnaver hos den enkelte, hvorefter vi så systematisk underviser hver enkelt i sund adfærd.
  Vi skal jo ALLE stoppe med at ryge, drikke med mådehold, undgå stress og bevæge os mere - UANSET om vi er ved at få diabetes, KOL, åreforfedtning, overvægt, fedtlever, forhøjet blodtryk eller dårlige nerver. Defor er det først og fremmest politikernes ansvar at lovgive og indrette samfundet, så sund levevis fremmes hos os alle. Sundhedsvæsenets aktører arbejder hver dag på det individuelle niveau med sundhedsfremme og forebyggelse, det er en naturlig del af arbejdet.
  Men vi kan ikke påtage os at implementere systematiske helbredsmålinger og ineffektive interventioner overfor store befolkningsgrupper. Vi har så rigeligt at gøre med at lappe på ofrene for års politisk svigt på forebyggelsesområdet i Danmark.

 • Anmeld

  Elisabeth gregersen

  Sæt fuld turbo på forebyggende sundhedstiltag

  Forebyggelse og sundhedsfremme er tandplejerens kernekompetenceområde. Befolkningens tandsundhed er stigende, men det kan blive langt bedre. Det nyeste forskning viser fx, at der bliver flere og flere børn i familier med få ressourcer, der ikke børster tænder regelmæssigt. Hvis man i højere grad arbejder tværfagligt og tager udgangspunkt i den enkelte borgers liv og behov, vil man kunne ændre billedet. Tandplejere og andre sundhedsprofessionelle kan sagtens indgå i mere forebyggelsesarbejde. Det kræver investeringer i forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne, og det kræver at man går væk fra at behandle sig ud af problemerne og - ikke mindst på tandplejeområdet - tør slippe de forældede tøjler og sætte fuld turbo på forebyggende sundhedstiltag. Men det sker ikke over night, og det forudsætter en økonomisk prioritering.

 • Anmeld

  Torben Jørgensen

  Forebyggelse kræver modige politikere

  Morten Grønbæk spørger, hvor forebyggelsen bliver af. Den er væk. Den forrige regering ville kun tale sundhedstjek, som er dokumenteret ikke har effekt på folkesundheden, så det ville have været spild af penge. Den nuværende regering har vist slet ikke nogen planer. Det kan være fordi den har forstået, at en effektiv indsats for at forbedre folkesundheden kræver ændringer i samfundets struktur. Skal det skæres ud i pap, så får vi kun en bedre folkesundhed, hvis der ryges mindre, drikkes mindre alkohol og sodavand, spises mindre junkfood, sukker og fedt og bruges mindre tid forand i-pads o.lign. Man behøver ikke den store eksamen for at forstå at det giver mindre salg af de pågældende produkter og dermed mindre indtjening for de virksomheder, der producerer produkterne. Det er de pågældende virksomheder naturligvis ikke interesseret i. De er ansvarlige over for aktionærerne - ikke over for folkesundheden. Helt fair.
  Vores nuværende regeringsparti er virksomhedernes parti og virksomhedernes lobbyister har da også fri adgang til Christiansborg og har langt flere ressourcer til at fortælle deres historie på Borgen end Morten Grønbæks folk fra Vidensrådet har.
  Lobbyisterne er dygtige til at bilde politikerne ind, at det drejr sig om "folks frie vilje", vi ikke skal have "en Nanny state" og at "selleri er billigere end matador mix" - og hvis det ikke går, så er der grænsehandlen - oh ve, oh ve, oh ve! Jo politkerne skal nok hytte sig. Det er lidt underligt, at der ikke er nogen politiker der kan (eller tør?) stille spørgsmål ved alt det vrøvl. Ved at acceptere disse argument sender de borgeren direkte i løvens hule, da virksomhederne både har store ressourcer og er enormt dygtige til at lokke folk til at købe deres produkter - det er der skrevet adskillige bøger om.
  Måske derfor tales der ikke om forebyggelse på Christiansborg, for det er meget svært at få øje på et parti eller en enkelt politiker, som har blot det der minder om mands mod og hjerte til at gå op imod virksomhederne. Andre landes politikere har gjort det (i fx Irland) - og ja det koster, men det virker. Men vil I politikere en bedre folkesundhed, så må I melde jer på banen.
  Hvem ved - måske tager jeg fejl - måske er der en eller flere politikere som er i stand til at gennemskue forholdende og tør gå i gang med den nødvendige lovgivning. For det er vel stadig de folkevalgte der bestemmer?

  Torben Jørgensen
  Professor, dr.med.
  Formand for Dansk Selskab for Folkesundhed

 • Anmeld

  Regitze Siggaard

  Når folk godt vil - hvorfor er beslutningen så svær?

  Mange tak for et meget fint indlæg fra Morten Grønbæk, som netop understreger betydningen af at vores velfærdssamfund ikke kan stå på fundamentet, hvis vi ikke snart indser at der skal investeres i forebyggelse. Tænkt blot hvis 5% af de investeringer der allokerers til behandling omprioriteres til forebyggelse? Slående er netop det skisma at mange borgere ønsker en hverdag - med mindre stress, mere motion og omgivelser uden røg - og når det samtidig kan være en god forretning - både for virksomheder - og samfundet som helhed, er det slående at forebyggelse ikke står ført i prioriteringskøen. Vi har strukturerne og en masse viden om, hvad som virker. Vi mangler at indse at der er systemer til at gøre noget fx. både på virksomheder, i arbejdstilsynet, i kommuner og regioner og -dygtige sundheds- og arbejdsmiljøprofessionelle som skal mærke at det betyder noget at de tager forebyggelsen til sig. Der er mange aktører som kunne samarbejde omkring opgaven, men det kræver en overordnet vision og reel tro på at forebyggelse er en af de løsningerder skal til for at bevare og udvikle vores samfund.

  Regitze Siggaard
  Forebyggelsechef
  Falck Health Care

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Kræftfolkene glemmer at de engang var ansvarlige for katastrofen

  Jeg er meget træt af at høre på de mennesker som med gode uddannelser synes konstant at have behov for at kritisere andre for at leve deres liv på en anden måde.

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen

  Efterlys sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategierne i kommunerne.

  Hvis man gerne vil vide hvor forebyggelse er blevet af, så må man spørge i kommunerne og når man er i gang så spørg også, hvordan det forholder sig med sundhedsfremme? Man må forvente at kommunerne kan svare fordi "SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE" i 2005 blev lagt ud som en kommunal opgave. Jeg tror også at kommunernes landsforening vil kunne komme med nogle gode svar.

  Hvis man spørger efter forebyggelse der overvejende handler om alt det en krop ikke kan tåle og som er farlig om man skal bevæge væk fra. SÅ VED VI ALLEREDE UHYRE MEGET OM DET.

  Hvis man også vil spørge om sundhedsfremme, så handler spørgsmålene om gode læreprocesser som får mennesker til at vokse og som tager sit udgangspunkt i hele mennesker fysisk-psykisk og socialt. Dvs. at der er fokus livet som f.eks. barneliv, familieliv, ungdomsliv, kærlighedsliv, arbejdsliv, ældreliv og menneskers levekår.
  Læg mærke til at her har vi fokus læreprocesser gennem hele livet som får mennesker til at vokse og ikke krympe.
  Mange kommuner ved meget om dette spørg f.eks. i Ikast-Brande Kommune.

  Har den snævre forebyggelsesstrategi vist sine begrænsninger?

  Sygeplejerske, Forfatter og tidligere sundheds- og udviklingskonsulent i det gamle Ringkjøbing Amt.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Forebyggelsen der forsvandt:

  helt ned til, at handicappede blev frataget deres mulighed, for over hovedet at kunne udøve motion!
  Selv gennem §100 bliver det afvist, som er det et ekstravagant ønske, der hører luksuslivet til.
  Så kan folk sidde derhjemme og søge nye klæder på nettet, mens kiloene tager til, bevægelsesevnen indskrænkes, livet bliver indskrænket og følgerne stiger!

  Det starter i toppen , med de verse regeringers handlinger, og STRAKS går hele det kommunale system i gang, med minutiøs undersøgelse af, hvordan de så kan spare, med en eller anden henvisning/omskrivning som måtte kunne give afslag på hjælp.

  At handicappede og andre så får sundhedsmæssige følger af de kommunale dispositioner, interesserer ikke den siddende kommunalbestyrelse, for disse sundhedsmæssige - og økonomiske belastninger kommer jo først senere!

  Tjaaa, lige som politikkerne på Borgen, rød som blå:
  "pyt med det; den tid den sorg! og den bliver sikkert ikke vores"

  Jeg savner, i vor tid, en ganske gevaldig adressering og ansvarspligt til de´, der sidder som valgte og udøvende, fra toppen på Borgen og ned til sidst ansatte på kommunen, med kompetence til, at afsende gældende afgørelser!!!

 • Anmeld

  hans preben pedersen.

  Ansvarsbevidste politikere !!!!.....

  Der skal Alternative politikere til !!!!!.......hp.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen

  Sygdomsstyrelsen!

  Sundhedsstyrelsen, (som rettelig burde hedde Sygdomsstyrelsen), er i høj grad i lommen på industriens lobbyister. Det er nærmest en hemmelighed, at den tredie almindeligste dødsårsag, efter kræft og kredsløbssygdomme, er bivirkninger af industriel medicin.

  Forebyggelse er en trusel mod industriens profit, som er baseret på at have flest muligt syge, medicinkrævende kunder.

  Danmark er det land i verden hvor korruption sjældnest opdages
  Det er svært at forstå, hvorfor styrelser og lovgivere er enige med industriernes lobbyister, hvis der ikke er korruption i Danmark.

Politisk stuegang: Regeringen vil have alt for meget med i psykiatriplan

Politisk stuegang: Regeringen vil have alt for meget med i psykiatriplan

PODCAST: En 10-års-plan for psykiatrien skal fokusere på de alvorligt psykisk syge, mener eksperterne i denne omgang Politisk Stuegang. Lyt med, når Ole Toft, Sidsel Vinge og Leif Vestergaard Pedersen gennemgår de sundhedspolitiske udmeldinger i regeringens forståelsespapir.