Her er KL's syv forslag til at få ældreplejen på ret køl

ÆLDRETOPMØDE: Obligatoriske bestyrelser, øget fokus på rekruttering og flere ledere tæt på kerneopgaven er blandt initiativerne, som KL foreslår for at løse udfordringer i ældreplejen.

Hurtig omskoling af andre faggrupper til job i ældreplejen, mere og bedre uddannelse i håndtering af demens og sammenlægning af det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet til ét fælles tilsyn.

Sådan lyder et par af de i alt syv forslag til en bedre ældrepleje, som Kommunernes Landsforening præsenterer som optakt til ældretopmødet, som afholdes onsdag og torsdag i denne uge.

"Vi kan ikke fortsætte med at gøre, som vi hidtil har gjort. Vi er nødt til at finde nye veje, som ruster vores ældrepleje til at imødekomme de udfordringer, vi står over for, så vi sikrer vores ældre en god og værdig ældrepleje," siger KL’s formand Jacob Bundsgaard i en pressemeddelse.

Bestyrelser skal have indflydelse på plejehjem
De syv forslag fra KL er samlet i et holdningspapir, som først er offentliggjort onsdag morgen, hvor ældretopmødet starter.

KL foreslår blandt andet, at man styrker bruger- og pårørendeinddragelsen med nye, obligatoriske bestyrelser, som inddrages i – og får indflydelse på – hverdagen på plejehjemmet. Og at der fra nationalt hold afsættes midler til at ansætte flere ledere lokalt på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Samtidig peger KL på, at der skal afsættes permanente midler til at styrke praktikdelen af SOSU-uddannelserne, så frafaldet af elever kan nedbringes.

"Vi skal huske på, at vi på mange måder har en ældrepleje, som fungerer rigtig godt. Og så skal vi arbejde på at rette op de steder, hvor vi ikke kan være tilfredse. Det handler om at udfordre gamle vaner og fastlåste kulturer og strukturer, der binder ressourcerne op på det forkerte og tager tid fra det væsentligste – nemlig medarbejdernes og ledernes nærvær med de ældre," siger Jacob Bundsgaard.

DE SYV FORSLAG: 

1. Større fokus på rekruttering og kommunernes komplekse uddannelsesopgave
KL foreslår, at der fra nationalt hold afsættes permanente midler til at styrke praktikdelen af SOSU-uddannelserne, så frafaldet at elever kan nedbringes.

Derudover foreslår KL, at der etableres korte, erhvervsrettede kurser, der gør det muligt for andre faggrupper at blive omskolet til et job i ældreplejen.

2. Et styrket, sundhedsfagligt fokus i ældreplejen
KL foreslår, at der udbydes praksisnær uddannelse om demens, psykiatri mv. til alle relevante medarbejdere i ældreplejen for at sikre de rette sundhedsfaglige kompetencer til at varetage plejen af borgere med demenssygdom.

3. Styrket bruger- og pårørendeinddragelse med nye, obligatoriske bestyrelser
KL foreslår, at man styrker bruger- og pårørendeinddragelsen med nye, obligatoriske bestyrelser, som inddrages i – og får indflydelse på – hverdagen på plejehjemmet.

KL foreslår desuden, at der ved behov tilbydes supervision og faglig rådgivning med henblik på at sikre et godt pårørendesamarbejde.

4. Ledelsen skal tættere på kerneopgaven og rammerne skal styrkes
KL foreslår, at der fra nationalt hold afsættes midler til at styrke den faglige ledelse i ældreplejen. Midlerne skal bruges til at ansætte flere ledere lokalt på plejehjemmene og i hjemmeplejen, samt til videre- og efteruddannelse af lederne.

Samtidig bør der laves konkrete løsninger, som sikrer, at de få medarbejdere, som svigter deres ansvar, ikke kan få job i plejesektoren igen.

5. Sparring og refleksion i hverdagen
KL foreslår, at de mange gode faglige metoder, som anvendes i ældreplejen (”I Sikre Hænder”, BPSD, supervision mv.) udbredes langt mere systematisk, så der skabes en lærende kultur i ældreplejen med fokus på sparring og refleksion.

6. Tættere samarbejde mellem visitationen og medarbejderne i plejen
KL foreslår, at samarbejdet mellem visitationen og driften tænkes tættere sammen til gavn for borgeren.

7. En ny, forenklet tilsynsmodel
KL foreslår, at det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet, der begge føres af Styrelsen for Patientsikkerhed, lægges sammen til ét tilsyn. Samtidig skal det nye tilsyn have et stærkere fokus på læring og faglig refleksion.

Læs mere om forslagene i KL's holdningspapir.

Forrige artikel Eksperter om nyt fælles udspil fra KL og regionerne: Økonomien er stadig uafklaret Eksperter om nyt fælles udspil fra KL og regionerne: Økonomien er stadig uafklaret Næste artikel Regionerne har fundet direktør til Behandlingsrådet Regionerne har fundet direktør til Behandlingsrådet
Ny direktør i spidsen for Herlev-Gentofte

Ny direktør i spidsen for Herlev-Gentofte

NAVNE: Agnete Gersing stopper som direktør for Herlev og Gentofte Hospital efter otte måneder i jobbet. Anne Jastrup Okkels tiltræder som ny hospitalsdirektør.