Hjerneskadeforeningen: Ankestyrelsen er ikke retssikkerhed nok for udsatte

DEBAT: Borgere kan anke kommunale afgørelser – som fjernelse af ledsagerhjælp – til Ankestyrelsen. Men med de lange svartider forsvinder borgernes retssikkerhed, skriver direktøren for Hjerneskadeforeningen.

Af Morten Lorenzen
Direktør i Hjerneskadeforeningen

Mandag morgen var der 'breaking news' på nyhedsfladen. Aarhus Kommune havde meddelt handicappede borgere, at de ikke længere kunne få ledsagerhjælp, da kommunen havde brugt årets budget allerede.

Problemet med den udmelding er, at kommunen ikke bare kan fjerne en ydelse, som skal gives til borgere, der har behov for ledsagelse.

Eksemplet er blot det seneste i en lang række af sager, hvor kommunerne vælger at forringe serviceniveauet ud fra økonomiske hensyn. Man tilsidesætter klare lovgivninger, man fortolker vejledninger og retningslinjer til kommunens egen fordel, og man fratager borgere deres basale rettigheder.

Og det gør de helt uden konsekvenser, for klagesystemet er ikke indrettet til at udstede sanktioner.

Ingen retssikkerhed i det kommunale og sociale system
I et retssamfund som det danske er vi vant til, at der er et ordentligt og redeligt retssystem. Et system, hvor vi kan få prøvet sager, og hvor dem, der ikke overholder loven, kan blive sanktioneret.

Det er helt naturligt i et retssamfund. Når det drejer sig om det kommunale og sociale system, findes denne retssikkerhed ikke.

Som borger kan man anke en kommunal afgørelse til Ankestyrelsen, og i rigtig mange sager på handicapområdet beder Ankestyrelsen kommunerne om at omgøre deres beslutninger.

Udfordringen er her, at der er vildt lange sagsbehandlingstider, der er ikke opsættende virkning, og kommunerne kan køre sagerne frem og tilbage til Ankestyrelsen i årevis. Og Ankestyrelsen kan ikke sanktionere en kommune, der konsekvent ikke overholder lovgivningen.

Ankestyrelsen er ikke uvildig
Hjerneskadeforeningen foreslår, at Folketinget tager en seriøs debat om at få indført en uafhængig forvaltningsdomstol, med Højesteret som ankeinstans, hvor borgere, der er kommet i klemme i det kommunale system, kan få deres sag afprøvet af en uvildig institution.

Ankestyrelsen kan ikke siges at være uvildig, som den er organiseret i dag under Socialministeriet. 

Det er vores opfattelse, at der blandt landets partier er bred enighed om, at systemet, som det er i dag, ikke er optimalt. Der har igennem de seneste år været arbejdet på forslag om en forvaltningsdomstol fra begge sider af Folketinget.

Nu er det på tide, at vi flytter os fra snak til handling og får gjort noget ved det.

Handicappede, udsatte og svage borgere har også brug for retssikkerhed i et retssamfund.

Forrige artikel Psykoterapeuter: Hurtig hjælp forebygger sværere psykiske lidelser Psykoterapeuter: Hurtig hjælp forebygger sværere psykiske lidelser Næste artikel Psykiatrisk Selskab: Begrænset viden om gentest illustrerer enormt problem Psykiatrisk Selskab: Begrænset viden om gentest illustrerer enormt problem
Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

VERDENSMÅL: FN forventer, at langt flere vil dø af AIDS i 2020 som følge af fokus på Covid-19-pandemien. Manglende diagnostik og dårligere adgang til behandling svækker håbet om at nå verdensmålet om at udrydde AIDS inden 2030.