Sundhedsstyrelsen skal sikre implementering af retningslinjer

DEBAT: Fysioterapeuternes formand glæder sig over, at der er politisk velvilje over for at sikre penge til flere kliniske retningslinjer. Men Sundhedsstyrelsen skal sikre, at retningslinjerne rent faktisk bliver brugt i virkeligheden, skriver hun. 

Af Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Jeg læste med glæde Altingets nyhed om, at mange af Folketingets politikere går ind for at forsætte arbejdet med kliniske retningslinjer. Kvaliteten af kliniske retningslinjer ligger dels i, at de stimulerer til ensartet praksis på evidensbaseret grundlag, dels at de stimulerer udøverne til at forholde sig kritisk til praksis i forhold til hver eneste patient.

På mange måder er det imponerende, hvad der med de faglige miljøers kolossale indsats og Sundhedsstyrelsens styring er opnået på kort tid. Men midt i glæden over, at de kliniske retningslinjer trækker sundhedsvæsnet i den rigtige retning, er der grund til at overveje, hvad man kan gøre for at støtte yderligere op om den udvikling.

Mere forpligtende
Tiden er kommet til, at sygehuse, kommuner og praksissektor forpligtes til at bruge de kliniske retningslinjer. Derfor bør videreførelsen af arbejdet med de kliniske inkludere, at Sundhedsstyrelsen får til opgave, at gennemføre en national strategi for implementering og en plan for dataopsamling i kliniske databaser.

Behovet viser sig, når man spørger landets fysioterapeuter, i hvilken grad de kliniske retningslinjer er en del af jeres strategi for at sikre kvaliteten af deres arbejde. Da Danske Fysioterapeuter gjorde det sidste år, så svarede kun 44 procent, at de er enige eller helt enige. Når en af de faggrupper, der har gjort mest for at bruge de kliniske retningslinjer aktivt, svarer sådan, så viser det, at der ligger en klar udfordring i at sikre implementeringen.

De kliniske retningslinjer er et stort fremskridt for det danske sundhedsvæsen. Men hvis vi skal have det fulde udbytte af indsatsen, så kræver det, at alle i sundhedsvæsnet bakker op om indsatsen, og at Sundhedsstyrelsen får et større ansvar for implementeringen.

Det er ikke nogen enkel opgave, men det er afgørende for at kunne forbedre kvaliteten af den behandling, vi tilbyder patienterne i det danske sundhedssystem. Det håber vi meget, at folketingets politikere vil have fokus på i det videre arbejde.

Forrige artikel Velkommen til nye ledelser – og nye toner på hospitalsgangene Velkommen til nye ledelser – og nye toner på hospitalsgangene Næste artikel Ekspert: Online-behandling løser sundhedsudfordringer Ekspert: Online-behandling løser sundhedsudfordringer