Jordemoder-foreningen: Pas på de misvisende fødselstal

DEBAT: Sundhedsøkonomer udtaler sig på baggrund af misvisende tal om fødsler, mener Jordemoderforeningens Lillian Bondo. For flere jordemødre og færre fødsler er ikke nødvendigvis lig med bedre vilkår på fødeafdelingerne. Så simpelt er det ikke.

Af Lillian Bondo
Formand for Jordemoderforeningen

I Jordemoderforeningen er vi noget forbløffede over, at toneangivende sundhedsøkonomer tilsyneladende ikke læser den dokumentation for vilkårene på fødeafdelingerne, som Folketingets Sundhedsudvalg fra november til februar behandlede meget grundigt.

Sværere end som så
I den dokumentation blev det i detaljer gennemgået, hvorfor vilkårene på de afdelinger, hvor kvinder føder, ikke kan måles på de to tal, som på rygmarven slynges ud af Danske Regioner og sundhedsøkonomer:

Flere jordemødre, færre fødsler - hvor svært kan det være?

Jo - det er lidt mere svært: Jordemødre arbejder på langt flere forskellige poster end tidligere.

Ikke kun med graviditetsundersøgelser, fødselsforberedelse og fødsler. Nu også med indlagte gravide, ultralydsundersøgelser og barselsarbejde, både hjemmebesøg og barselsambulatorium.

Fleksibilitetsgevinsten er høstet ind. Spidsbelastninger, som forekommer oftere end tidligere, kan i nogle tilfælde løses af jordemødre fra andre afsnit end selve fødegangen.

Bemærkelsesværdigt er det, at et ikke ringe antal af de flere jordemoderstillinger er afløsning af tidligere bureauvikaranvendelse.

Noget, der ikke figurerede som personaleudgifter (før 2009).

Da vi blev flere jordemødre, faldt det sindssygt høje niveau for overarbejde i visse landsdele. Der kom faste stillinger til jordemødre i stedet, men timeforbruget forblev det samme.

Jordemødre kan ikke bare placeres i øst og vest
Så at sige, at det højere antal jordemødre byder på en løsning, er helt i skoven.

Når det danske sundhedsvæsen mangler sygeplejersker på medicinsk afdeling, så hjælper det jo heller ikke, at man har ansat sygeplejersker på psykiatrisk eller akut modtageafdeling.

De skal jo arbejde der og kan ikke hentes til at bemande et andet afsnit.

Jordemødre bliver i dag ansat på langt flere typer afsnit end tidligere, men det har ikke gjort bemandingen på fødegangen bedre.

Og hvis vi medregner, at kompleksitet og behandling er stigende, svarer det også til at henvise cancerpatienter til hovedpinepiller frem for kemoterapi.

Forebyggelse virker
Derudover, så arbejder vi i Jordemoderforeningen også for at kunne underbygge det, som er svært, når ingen sætter forebyggelse højt:

At forebyggelse virker.

At rolige fødselsforløb og velinformerede forældre og ammede børn koster langt mindre end bange kvinder, forældre, der kontakter skadestuer og vagtlæger og børn på flaske med lettere og sværere ernæringsproblemer.

En almindelig kendt sidevirkning af dårligere kvalitet i omsorgen viser sig i høj grad hos os:

Vores medlemmer er slidte. De rammes af stress.

Det er ikke befordrende at yde mindre end det fagligt velbegrundede jordemoderarbejde.

Det er uholdbart, når overarbejde og mistede fridage bliver så hyppigt forekommende, at jordemødre de facto risikerer at være til rådighed altid.

Det er uholdbart i forhold til jordemødres privatliv, og det er uholdbart i forhold til de aftaler, vi har med arbejdsgiverne og Bent Hansen om arbejdstid og om en hensigtsmæssig sammenhæng mellem arbejde og privatliv.

Det er en ommer
De omtalte sundhedsøkonomer sætter deres troværdighed over styr ved ikke at sætte sig ind i materien.

Men værre er: Hvis ikke midlerne findes, så sætter forligspartierne bag den kommende finanslov sikkerhed for fødende familier og nyfødte over styr, og de løber en risiko for at miste den jordemodergruppe, der trods hårde vilkår har holdt vores værdier i svangreomsorgen højt.

Det er en ommer - underforstået, at regeringen og øvrige partier omkring den kommende finanslov har chancen for at gøre tildelingen om igen.

Stå sammen om den bedste start i livet.

 

Forrige artikel Lægeforeningen: Fokuser på det nære sundhedsvæsen Lægeforeningen: Fokuser på det nære sundhedsvæsen Næste artikel Hjerteforeningen: Forebyggelse er nøgleordet Hjerteforeningen: Forebyggelse er nøgleordet
Ordførere klar til efterårets forhandlinger: Det vil vi lægge vægt på

Ordførere klar til efterårets forhandlinger: Det vil vi lægge vægt på

FORHANDLINGER: Torsdag tager Folketingets sundhedsordførere hul på arbejdet med en 10-års-plan for psykiatrien, og fredag forhandles der om en ny epidemilov. Ordførere vil blandt andet standse tilstrømningen af børn og unge til psykiatrien - og fjerne beføjelser fra sundhedsministeren.