Lægeforeningen: Bent Hansens dystre spådom om psykiatrien skal modbevises

DEBAT: Psykiatrien lider fortsat under for få ressourcer og manglende anerkendelse, og det bør den nye psykiatriaftale endegyldigt lave om på. Det skriver Andreas Rudkjøbing og Kirsten Ilkjær, Lægeforeningen.

Af Andreas Rudkjøbing og Kirsten Ilkjær
Formand og næstformand i Lægeforeningen
 

I Altingets podcast "Sundhedsvæsenet ifølge Bent Hansen" giver regionernes tidligere førstemand udtryk for, at når det kommer til budgetlægningen, så vil psykiatrien i sidste ende blive underprioriteret. Psykiatrien er under pres. Og presset kommer ikke til at forsvinde, for politikerne er i sidste ende ikke villige til at prioritere pengene, lyder dommen fra Bent Hansen.

Manglende ressourcer
Vi forstår godt, hvad der får ham til at sige det. For selvom der er sket en positiv udvikling med flere patienter i behandling i psykiatrien efter den første psykiatriplan i 2014, trækker et årelangt økonomisk efterslæb sine spor, og der bruges stadig færre ressourcer per patient. Psykiatrien bliver med andre ord stadig behandlet som sundhedsvæsenets stedbarn.

Mangel på politisk anerkendelse
Men vi håber alligevel, at Folketingets politikere på tværs af partier vil gøre en indsats for psykiatrien, der kan modbevise Bent Hansens dystre spådom, nu hvor den nuværende psykiatriplan udløber i år. Vi læger efterlyser en grundlæggende politisk anerkendelse af, at mennesker med psykisk sygdom har samme krav på hurtig og effektiv behandling som alle andre. Hvilke andre steder i sundhedsvæsenet må man sende mennesker med alvorlig, akut sygdom hjem?

Det er trist og uacceptabelt, og det kan ikke gå hurtigt nok med at sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at behandle alle, der har brug for det. Det skal ind i en ny psykiatriaftale.

Styrk psykiatrien nu
Derfor har Lægeforeningen udarbejdet psykiatriudspillet ”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle”, hvor der er en lang række konkrete udspil til at løfte psykiatriområdet indenfor fire områder:

1. Bedre tilbud til børn og unge med psykiske lidelser og mistrivsel
2. Målrettede løft af behandling i voksenpsykiatrien
3. Styrket kvalitetsarbejde i psykiatrien
4. Effektiv brug af speciallægetid og rekruttering af flere læger

Det gælder blandt andet forslaget om, at der bør oprettes tilstrækkeligt med sengepladser til, at patienter kan indlægges ved behov og ikke skal udskrives før tid. Det burde egentlig være en selvfølge.

Ord og handling
Derfor er det vores håb, kære politikere, at I ikke lader det blive ved løfterne om en styrket psykiatri. Sæt handling bag ordene, og gør noget ved det. Ikke for at modbevise Bent Hansen, men fordi en styrket psykiatri vedrører os alle.

Forrige artikel Tandlæge: Magtkamp om tandplejen går ud over danskernes tænder Tandlæge: Magtkamp om tandplejen går ud over danskernes tænder Næste artikel Forebyggelsesformand: Indfør røgfri skoler, og hæv prisen på cigaretter Forebyggelsesformand: Indfør røgfri skoler, og hæv prisen på cigaretter
Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

VERDENSMÅL: FN forventer, at langt flere vil dø af AIDS i 2020 som følge af fokus på Covid-19-pandemien. Manglende diagnostik og dårligere adgang til behandling svækker håbet om at nå verdensmålet om at udrydde AIDS inden 2030.