Medicoindustrien til SKI: I misforstår vores kritik

REPLIK: Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har efter et debatindlæg fra Medicoindustrien kontaktet alle sundhedsordførere. SKI anklager branchen for ikke at ønske øget konkurrence, og det viser, at SKI misforstår kritikken, mener Medicoindustrien.

Af Peter Huntley
Direktør, Medicoindustrien

Medicoindustrien havde 31. januar et indlæg i Altinget, hvori vi redegjorde for, at centrale indkøb er forbundet med udfordringer, som vi ikke på nuværende tidspunkt vurderer, at Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) kan leve op til.

SKI har reageret i en artikel i Altinget samt i en henvendelse til alle Folketingets sundheds-, ældre- og erhvervsordførere, hvori SKI både anklager branchen for manglende ordentlighed og for ikke at ønske en øget konkurrence på markedet.

Disse påstande viser med tydelighed, at SKI har misforstået præmissen for Medicoindustriens kritik.

Medicoindustrien anfægter ikke den professionalisme, hvormed SKI foretager statslige og kommunale indkøb. Derimod lægger vi vægt på det faktum, at indkøb af medicinsk udstyr handler om meget mere end selve indkøbet og indkøbsprisen på det indkøbte.

Medicoindustriens hovedargument er, at medicinsk udstyr bør indkøbes af den instans, som også senere i drifts- og brugsfasen står med ansvar for, at det indkøbte produkt kan bidrage til den forventede driftsøkonomi og behandlingskvalitet.

Indkøb og drift skal ses i sammenhæng
Vores synspunkt er, at det relativt let lader sig gøre at indkøbe billigt udstyr, hvis man ikke samtidig skal tage ansvar for, at udstyret er pålideligt i kvalitet og funktion.

Desuden skal man ikke tage ansvar for, at udstyret følger de oplyste driftsøkonomiske og tekniske specifikationer, samt at leverandøren af udstyret lever op til sin forpligtelse til at servicere udstyret og udvikle de kommunalt ansattes kompetencer gennem instruktion og uddannelse på et tilstrækkeligt niveau.

Med andre ord knytter vi patientsikkerhed og driftsøkonomi til den omstændighed, at indkøb og drift skal ses i en sammenhæng til borgernes bedste. Det anser vi i den grad som værende ordentligt.   

En indkøbsfunktion, der slipper ansvaret for driftsfasen efter leverancen af det indkøbte, anser vi ikke for at være en optimal indkøbsfunktion.

For en indkøbsfunktion uden ansvar for driftsfasen vil indkøbsprisen alt andet lige vægtes højere end produktets indflydelse på for eksempel behandlingsfejl, infektionsfare, indlæggelse, operation og genoptræningsperiode.

Samtidig er det vores vurdering, at det for denne indkøbsfunktion vejer mindre, at en leverandør reelt har evnen og viljen til at levere optimal driftsservice, effektiv oplæring og i øvrigt evner at bidrage til behandlingsinnovation set i forhold til indkøbsprisen.

Knytter sig ingen ydeevnemål
Så vidt det er Medicoindustrien bekendt, måles SKI’s ydeevne i langt overvejende grad på indkøbsbesparelser, og os bekendt knytter der sig ikke nogen ydeevnemål til de ovennævnte produktegenskaber.

SKI vil derfor utvivlsomt være god til at gennemføre et udbud og opnå fornuftige priser, men vil ikke kunne levere på en mindst lige så vigtig parameter: nemlig at sikre den optimale behandlingskvalitet og driftsøkonomi ude i kommunerne

Hvis SKI indkøber på nationalt plan, vil der samtidig kunne opstå den uhensigtsmæssighed, at en faglig sparring med de kommunalt ansatte forud for fastsættelse af produktspecifikationer vil udgøre en gennemsnitsbetragtning af behov, der kan falde langt fra den enkelte kommunes konkrete behov.

Medicoindustrien er absolut tilhænger af, at vores sundhedsvæsen opnår de bedst mulige priser, uanfægtet at SKI skriver noget andet i sit brev til Folketingets ordførere.

Faktisk har nordiske sammenligninger vist, at vi ligger ganske pænt i Danmark i forhold til at opnå gode indkøbspriser.

Den nøgne indløbspris er vigtig
Vi anerkender også, at gode priser kan opnås, hvis sundhedsvæsenet køber stort ind, og vi oplever, at kommuner og regioner slår sig sammen mest muligt for at opnå denne økonomiske fordel.

Vi tror samtidig, at tværregionale og tværkommunale indkøb kan bidrage til en bedre gensidig læring mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet.

Vi har en række anbefalinger til, hvordan tværgående indkøbssamarbejder kan skabe de bedst mulige resultater, men det vil nok være for vidtgående at gå i dybden med her.

Sammenfattende er vi store tilhængere af totalomkostningskonkurrence og mindre tilhængere af priskonkurrence, hvis betragtninger om driftsomkostninger dermed udelades til fordel for den nøgne indkøbspris.

Det, tror vi, tjener det danske sundhedsvæsen bedst.

Forrige artikel Forsker: Finlands sundhedsvæsen er på vej til Danmark Forsker: Finlands sundhedsvæsen er på vej til Danmark Næste artikel Ulla Astman: Akutbehandling kan ikke fjernstyres fra Folketinget Ulla Astman: Akutbehandling kan ikke fjernstyres fra Folketinget