Nationalt center for overvægt på vej i Aarhus

OVERVÆGT: Danmark får et nyt nationalt center for overvægt, og det skal ligge på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus. Professor Jens Meldgaard Bruun bliver lægefaglig leder.

Et nyt videncenter på Aarhus Universitetshospital skal indsamle og videreformidle viden om behandling og forebyggelse af svær overvægt. Sundhedsministeriet har netop besluttet at udmønte midler til centret.

Etableringen af centret blev besluttet som en del af finansloven for 2019. Her afsatte aftaleparterne 10 millioner kroner i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt. Pengene blev afsat ud af en pulje på i alt 25 millioner kroner til særlige indsatser på sundhedsområdet.

I Region Midtjylland glæder regionsrådsformand Anders Kühnau (S) sig over, at det nye videncenter skal etableres på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus:

Login