Aktører vil have afskaffet tolkegebyret: Vi er bekymrede for patientsikkerheden

DEBAT: Tolkegebyret forstærker den sociale ulighed, øger risikoen for mangelfuld behandling og indblander børn i forældrenes sundhedsforhold. Derfor bør det afskaffes, skriver organisationer.

Af Camilla Rathcke, Klaus Lunding og Helen Bernt Andersen
Formand for Lægeforeningen, formand for Danske Patienter og formand for Kræftens Bekæmpelse

Den 1. juli 2018 trådte nye regler om tolkebistand i kraft.

Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, som hovedregel opkræves et gebyr ved tolkning.

Institut for Menneskerettigheder og Lægeforeningen udkom i 2019 med en rapport om 600 lægers erfaringer med tolkegebyret. Rundspørgen afdækker blandt andet, at 89 procent af de deltagende praktiserende læger og 60 procent af de deltagende læger ansat på hospital fortæller, at kravet om egenbetaling påvirker kvaliteten af patientsamtalen negativt.

Heraf vurderer 96 procent af de praktiserende læger og 89 procent af læger ansat på hospital, at risikoen for forkert eller manglende diagnostik og behandling øges som følge af de ringere patientsamtaler.

Mangelgul behandling og diagnostik
Vi er bekymrede for patientsikkerheden, når undersøgelsen viser, at lægerne vurderer, at patienterne risikerer at få mangelfuld diagnostik og behandling.

Det kan have meget alvorlige konsekvenser, hvis en livstruende sygdom som kræft ikke opdages i tide, eller en kronisk sygdom ikke opdages eller forværres. Samtalen mellem patient og læge er nemlig det vigtigste diagnostiske redskab, ikke mindste hos den praktiserende læge.

Det er vigtigt for lægen at forstå, hvor patienten har ondt, og i hvor lang tid det har stået på. Har patienten tabt sig, følt sig træt eller haft et andet vigtigt nytilkommet symptom. 

Tolkegebyret forstærker også den sociale ulighed i sundhed. Det kan være svært eller umuligt at undvære de 1.675 kroner, som tolkningen koster i forbindelse med en indlæggelse på sygehus. Derfor er der mange patienterne, som ønsker at benytte et pårørende barn mellem 15 og 18 år som tolk.

Det kan lægen være nødt til at afvise af hensyn til barnet, men også under risiko for, at en måske vigtig samtale så ikke kommer til at finde sted. Vederlagsfri tolkning giver derfor også en bedre beskyttelse af børns rettighed til ikke at blive inddraget i deres forældres mest personlige forhold.

Tolkegebyret spilder tiden
Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), har foreslået, at tolkegebyret fjernes, da personalet bruger den meget begrænsede tid, der er afsat til hver patient, på at forklare om regler og regninger vedrørende tolkegebyret.

Det kan vi bekræfte. Og tiden, der medgår til denne type arbejde, tages fra andre patienter. Forleden kunne vi læse i Børsen, at McKinsey & Company har udarbejdet en analyse, som viser, at sundhed er en investering, som betaler sig. Befolkningens generelle sundhed er med til at øge produktivitet og arbejdsudbud. En ikke uvæsentlig pointe i forhold til målgruppen, som tolkegebyret rammer. 

Så kære politikere, fjern denne hæmsko, så vi kan give patienterne den rigtige behandling og sundhedspersonalet de rigtige rammer. Sundhed er noget, som vi rent faktisk kan give til hinanden. Og det betaler sig både menneskeligt og økonomisk.

Forrige artikel Danske Patienter: Medicinråd skal lægge pres på producenter – ikke på patienter og klinikere Danske Patienter: Medicinråd skal lægge pres på producenter – ikke på patienter og klinikere Næste artikel Privataktør: Gør offentligt-privat samarbejde til målet i ny sundhedsaftale Privataktør: Gør offentligt-privat samarbejde til målet i ny sundhedsaftale