Patientforeninger advarer regeringen: Stop med at gamble med danskernes sundhed

DEBAT: En nedsættelse af punktafgifterne, som er på bordet i finanslovsforhandlingerne, risikerer at modarbejde regeringens egne mål på sundhedsområdet, skriver direktørerne for Danmarks tre største patientforeninger.

Af Anne Kaltoft, Jesper Fisker og Peer Steensbro
Hhv. direktør i Hjerteforeningen, direktør i Kræftens Bekæmpelse og konstitueret direktør i Diabetesforeningen

Regeringen lancerede tidligere på året sit finanslovsudspil. Af det fremgår det, at regeringen ønsker at nedsætte punktafgifterne på grænsevarer med 135 millioner kroner i en såkaldt ”grænsehandelspakke”.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at usunde fødevarer som slik og chokolade bliver endnu billigere at købe i Danmark, end tilfældet er i dag. Og forslaget vil være i klar modstrid med regeringens egen strategi om mad, måltider og sundhed.

Danskernes sundhed på nedtur
Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed på alle parametre går den forkerte vej.

Over halvdelen af befolkningen er nu overvægtige, og usunde madvaner er en af de væsentligste årsager til dette. Usunde madvaner er – næst efter rygning – den risikofaktor, som kan tilskrives flest dødsfald og kroniske livsstilssygdomme som type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Og dermed er usunde madvaner også indirekte årsag til høje udgifter til sundhedssektoren, tabt arbejdskraft, kortere levetid og nedsat livskvalitet.

Ulighed i sundhed vil stige
Samtidig ser vi, at ulighed i sundhed stiger. Også her har madvanerne betydning. Vi ved, at der er væsentlige sociale forskelle i danskernes madvaner, og at der er en stærk sammenhæng mellem uddannelseslængde og madvaner. Jo længere uddannelse, jo sundere spiser du, og det samme gælder for dine børn.

I Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen er vi overbeviste om, at en afgiftsnedsættelse vil øge forbruget af usunde fødevarer.

Vi ved, at der er en sammenhæng mellem pris og forbrug. Det ses blandt andet i stigningen i sodavandforbruget i Danmark, siden afgiften på sodavand blev fjernet i 2014. Derfor frygter vi også, at de lavere punktafgifter vil medføre en yderligere stigning i forbruget af usunde fødevarer - særligt blandt dem med de korteste uddannelser.

For os at se vil regeringens forslag således både kunne påvirke danskernes sundhed negativt og medvirke til at øge den sociale ulighed i sundhed. Derfor fraråder vi på det kraftigste, at forslaget gennemføres.

Regeringen modarbejder sig selv
Det er paradoksalt, at det er regeringen selv, der kommer med forslaget om at sænke afgifterne på usunde fødevarer.

I oktober 2017 nedsatte regeringen et advisory board for mad, måltider og sundhed med henblik på at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan oplysning og adfærdsændringer kan understøttes for at forbedre danskernes madvaner og overordnede sundhedstilstand.

Regeringen modtog de 10 anbefalinger i april 2018, men med forslaget om at sænke afgifterne ser det ud til, at anbefalingerne allerede er glemt. Det samme er regeringens egen strategi for mad, måltider og sundhed, som blev udarbejdet på baggrund af anbefalingerne.  

Regeringen oplyste, at den med strategien ville sikre, at man som borger har de bedst mulige forudsætninger og rammer for at træffe sunde, oplyste valg. Men det er svært at se, hvordan det hænger sammen med forslaget om lavere afgifter på slik og chokolade.

Det er tid til at tage danskeres sundhed alvorligt
Hvis regeringen for alvor vil forbedre danskernes sundhed og vende den negative kurve, er det nødvendigt at tage skeen i den anden hånd.

Det er ikke nok, at regeringen til tider har gode visioner. Eller at Lars Løkke Rasmussen står med sine ministre i forklæder og fremhæver vigtigheden af at forbedre danskernes sundhed gennem bedre madvaner.

Visionerne skal omdannes til konkrete handlinger. Handlinger, der ikke modarbejdes, kort tid efter de er sat i værk. Det er uambitiøst og useriøst af regeringen at lancere en strategi for sundere madvaner og så få uger efter foreslå at sænke punktafgifterne.  

Kære politikere. Hvis I virkelig mener, at folkesundheden er et område, der skal prioriteres og forbedres, så stop med at gamble med den! Regeringen kan passende starte med at droppe de lavere punktafgifter på usunde fødevarer i den kommende finanslov.  

Forrige artikel Lægeforeningen til DF: Et godt liv er et sundt liv uden afhængighed Lægeforeningen til DF: Et godt liv er et sundt liv uden afhængighed Næste artikel Alzheimerforeningen: Ligestil demenssygdom med kræft Alzheimerforeningen: Ligestil demenssygdom med kræft