S i kovending om behandlingsgaranti

SKIFTE: Socialdemokraterne skifter kurs i forhold til brugen af privathospitaler. Partiet vil nu støtte regeringens forslag om at skære behandlingsgarantien ned til 30 dage, og at udredningsgarantien også skal give adgang til privathospital.

Socialdemokraterne vil lægge to af de helt store sundhedspolitiske stridspunkter i graven i forhold til Venstre om brugen af privathospitaler. Socialdemokraterne vil helt overraskende stemme for et nyt lovforslag fra regeringen, som på to områder vil øge patienternes adgang til at blive behandlet på privathospital på det offentliges regning.

”Det vigtigste for os er, at vi sikrer fri og lige adgang til udredning og behandling og mest mulig sundhed for pengene. Derfor så kan vi godt støtte regeringens lovforslag om behandlingsgarantien og udredningsretten,” siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Det er ikke en guldgrube – længere
Han er på det rene med, at partiet har lavet et markant holdningsskifte. Men ifølge ham er taksterne til privathospitalerne faldet markant, og reguleringen af privathospitalerne er de seneste år strammet gevaldigt op.

Login