Sådan vil regeringen fordele satspuljen

SATSPULJE: Ældre, beskæftigelse og psykiatri er nogle af de områder, som regeringen vil fordele satspuljens midler til. Se hele regeringens oplæg til fordelingen 2019 her. 

Hvert år afsættes satspuljen til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst.

I 2019 udgør satspuljen 780 millioner kroner, og regeringen foreslår, at der i årene 2019 til 2022 bruges over 3 milliarder kroner fra satspuljen.

Regeringen ønsker at fordele satspuljen 2019 inden for fem hovedområder. 

Login