Debat

Sundhedsaktører: Forskningspolitiske samarbejder forkorter vejen fra viden til implementering

I Region Sjælland har vi gode erfaringer med forskningspolitisk samarbejde, der skal reducere sundhedssystemets kapacitetsudfordringer og skabe bedre forudsætninger for folkesundheden i regionen, skriver sundhedsaktører.

Sundhedsstyrelsen anslår, at fysisk inaktivitet er forbundet med ekstra sundhedsøkonomiske omkostninger på fem milliarder kroner årligt, skriver Lars Hermann Tang, Charlotte Bøll Larsen m.fl. 
Sundhedsstyrelsen anslår, at fysisk inaktivitet er forbundet med ekstra sundhedsøkonomiske omkostninger på fem milliarder kroner årligt, skriver Lars Hermann Tang, Charlotte Bøll Larsen m.fl.  Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Folkesundheden på tværs af fysisk og mental sundhed er forværret i Danmark. Alene i Region Sjælland har to ud af tre en kronisk sygdom, og én ud af tre har mere end én kronisk sygdom.

Det er voldsomme fakta, som blandt andet kræver akut investering i flere forskningssamarbejder, der afprøver forebyggelsesmetoder på tværs af sektorer, som kan understøtte livsstilsændringer og imødegå det stigende behandlingsbehov.

I Region Sjælland har vi gode erfaringer med at prioritere midler til forskningspolitisk samarbejde, der skal reducere sundhedssystemets kapacitetsudfordringer og skabe bedre forudsætninger for folkesundheden i regionen.

Forskningsprogrammet "Exercise First" vil øge adgangen til og brugen af fysisk aktivitet og træning som forebyggelse og behandling.

Initiativet er forankret i et forskningspolitisk partnerskab mellem forskningsenheden PROgrez ved Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse og det Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland og inddrager 34 nationale og internationale samarbejdspartnere på tværs af blandt andet kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og patientorganisationer.

Danmark skal bevæge sig mere

Sundhedsstyrelsen anslår, at fysisk inaktivitet er forbundet med ekstra sundhedsøkonomiske omkostninger på fem milliarder kroner årligt.

Afsendere

Indlægget er skrevet af: 

  • Lars Hermann Tang, forskningslektor, Forskningsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse og Syddansk Universitet
  • Charlotte Bøll Larsen, vicedirektør, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse
  • Anne Møller Ronex (RV), sygehusudvalgsformand og 1. næstformand i Regionsrådet i Region Sjælland
  • Anne Dalhoff Pedersen, funktionschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland
  • Søren T. Skou, professor, Forskningsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse og Syddansk Universitet

Fysisk aktivitet kan medvirke til at forebygge 35 kroniske sygdomme, og træning som behandling har en klinisk effekt på 26 kroniske sygdomme. Der findes ikke andre behandlinger med så bredspektret og entydig positiv effekt.

Alligevel efterlever 71 procent ikke WHO's minimumsanbefalinger om 150 minutters fysisk aktivitet om ugen - men to ud af tre danskere ønsker at være mere fysisk aktive. Vi misser dermed et stort potentiale for at forbedre folkesundheden.

Forskellige modeller er forsøgt for at øge det generelle fysiske aktivitetsniveau og adgang til træning. De har været drevet frem af enkelte aktører eller er ikke i tilstrækkelig grad overført til sundhedsvæsnet.

Et kendt nationalt tiltag er ”Motion på Recept”. Tiltaget har være kritiseret for lav patienttilslutning, stort frafald og for ikke at være tæt på borgerne, deres behov og præferencer.

Investering i forskning, som undersøger nye borgernære modeller for fysisk aktivitet og træning, er nødvendig, men bør ske i et partnerskab mellem borgere, forskning, klinik, uddannelse og politikere med et fælles ejerskab og ønske om at skabe og implementere evidensbaserede indsatser.    

Forskningspolitiske initiativer skal bane vejen

Regionsrådet i Region Sjælland valgte i perioden 2019 til 2022 at prioritere midler til et forskningspolitisk initiativ - Exercise First. Forudsætningen for samarbejdet har været, at forskningen understøtter Region Sjællands strategi ”Sundhed tæt på dig”, der skal sikre, at alle borgere har adgang til kvalificeret og individualiseret træning tættest muligt på eller i hjemmet.

Fysisk aktivitet kan medvirke til at forebygge 35 kroniske sygdomme, og træning som behandling har en klinisk effekt på 26 kroniske sygdomme. Der findes ikke andre behandlinger med så bredspektret og entydig positiv effekt

Lars Hermann Tang, Charlotte Bøll Larsen m.fl. , Se alle indlæggets afsendere i faktaboksen

Fra politisk side har man forpligtet sig til at understøtte og løse kontekstuelle og organisatoriske udfordringer med henblik på implementering af de udviklede indsatser. Forskningsprocessen har været fri og uden politisk styring.  

Samarbejdet har allerede resulteret i 19 konkrete, borgenære forskningsindsatser for over 1.000 borgere med eller i risiko for kronisk sygdom og medført 18 millioner ekstra i ekstern finansiering samt skabt en platform for over 160 formidlingsaktiviteter af både folkelig og videnskabelig karakter.

Samtidig er der skabt en partnerskabsplatform mellem borgere, forskning, klinik, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst politikere i Region Sjælland, hvor alle samarbejder om at hjælpe mennesker med eller i risiko for kronisk sygdom. Platformen forventes at kunne have stor betydning for folkesundheden i Region Sjælland i de kommende år.

Kortere vej mellem forskning og beslutningstager

Tiden fra den nye viden skabes til den er implementeret i klinisk praksis estimeres til 17 år. Et forskningspolitisk partnerskab skaber helt konkret kortere vej mellem forskning og beslutningstager og sikrer dermed, at danskerne tidligere og lettere får adgang til effektfulde indsatser målrettet deres behov.

{{quote:127933:L}}

Alt for ofte optræder forskning i et design og en metode, som ikke ligner den virkelighed, resultaterne er tiltænkt. Det forskningspolitiske samarbejde i Exercise First har nødvendiggjort og lettet dialogen mellem borgere, forskning, klinik, uddannelsesinstitutioner og politikere, som i fællesskab har skabt den nye viden, og dermed øget forudsætningerne for en succesfuld implementering.

I den korte levetid for Exercise First er flere projekter allerede klar til at blive opskaleret, implementeret og afprøvet i stor skala til gavn for Region Sjællands borgere.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Region Sjælland om Exercise First og håber, at modellen kan inspirere til lignende partnerskaber andre steder i landet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion