Sundhedsminister i hård kritik af egen styrelse

KRITIK: Magnus Heunicke kritiserer langsommelig håndtering af en landsretsdom fra 2018, der kan have betydning for patientsikkerheden. Lægeformand kalder forløbet utilstedeligt.

En langsommelig håndtering af en landsretsdom fra 2018 får nu sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at lange ud efter Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dommen har betydning for i alt 19 konkrete sager, hvor sundhedspersoner står til at miste deres autorisation. I yderste konsekvens har de pågældende – mod hensigten – generhvervet deres fulde autorisation, mens de venter på en retssag.

Magnus Heunicke kalder sagen meget alvorlig.

Login