Sundhedsstyrelsen præciserer regler for henvisninger

HENVISNING: Formuleringen 'at afvise en henvisning' er misvisende, mener Sundhedsstyrelsen, der har præciseret rammer og principper for henvisning og visitation.

Sundhedsstyrelsen kom tirdag med en præcisering af gældende regler og begreber i forbindelse med henvisning og visitation på hospitaler, med særligt fokus på reglerne inden for kræftområdet.

Præciseringen kommer i kølvandet på en række sager om patienter i Region Sjælland, der på trods af begrundet mistanke om brystkræft blev afvist, da deres læge forsøgte at henvise dem til et kræftpakkeforløb. Sagen er kommet frem som en del af Jyllands-Postens afdækning af mangelfulde brystkræftundersøgelser i regionen. 

Som en udløber af sagen besluttede Region Sjælland i en periode at forbyde sygehusene at afvise henvisninger ved mistanke om brystkræft.

Login