Sundhedsvalgkamp: For eller imod Løkkes reform

ANALYSE: Folketingsvalget på sundhedsområdet vil blive domineret af en kamp for eller imod Løkkes store ommøblering af sundhedsvæsenet. Samtidig er der en lang række problemer, der potentielt kan springe frem fra glemslen.

Kampen om at love flest penge til sundhedsvæsenet, prisen på tobak og for eller imod Lars Løkkes sundhedsreform. Det er bare nogle af de temaer, man må anse for sikre i valgkampen. En valgkamp, hvor især Venstre og Socialdemokraterne op til valgudskrivelsen har været på strandhugst i hinandens sundhedspolitiske programmer.   

Hvilke emner der dukker op, og som især vil komme i fokus, har dog vist sig svære at forudse i de forudgående valgkampe. 

På både på sundhedsområdet og de andre velfærdsområder kan en enkelt sag få et kæmpe fokus. Samtidig så har eksempelvis Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti måske flere løfter på sundhedsområdet, som de har gemt til valgkampen. 

Login