Sygeplejersker: Arbejdstilsynet overser os, når vi har mest brug for dem

DEBAT: Det er uforståeligt, at Arbejdstilsynet endnu ikke har genoptaget tilsynet med arbejdsvilkårerne for landets sygeplejersker. Der er brug for det, skriver Anni Pilgaard. 

Af Anni Pilgaard
næstformand i Dansk Sygeplejeråd

Under coronakrisen lukkede Arbejdstilsynet sine tilsynsaktiviteter ned.

I forbindelse med genåbningen af Danmark har Arbejdstilsynet den 8. juni meldt ud, at man genoptager tilsyn i visse brancher for at begrænse smittespredning. Det gælder blandt andet på byggearbejdspladser.

På sygehuse og i sundheds- og plejesektoren er grundtilsynet indtil videre ikke genindført. 

I Dansk Sygeplejeråd undrer vi os. Det er tankevækkende, at Arbejdstilsynet begrunder sine begrænsede aktiviteter med hensynet til de forskellige branchers kapacitet. 

Sygeplejersker er den faggruppe, som er blandt de mest smittede, så der er i høj grad brug for Arbejdstilsynets kompetencer på deres arbejdspladser. Ifølge et nyt studie fra SDU har der været smittespredning på mindst 19 sygehuse.

Behov i krisetider
Vi har henvendt os til Arbejdstilsynet, hvor Dansk Sygeplejeråd opponerer imod Arbejdstilsynets prioritering af ressourcerne, nu hvor de er gået i arbejde igen. 

Vi har brug for at opprioritere tilsyn under kriser – ikke lukke ned.

Når man står i en krise, hvor eksempelvis retningslinjerne for brug af værnemidler er blevet ændret mere end 20 gange. Når man på et tidspunkt står i en mangelsituation i forhold til livsvigtige værnemidler.

Og når sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle arbejder 24/7 med at pleje og behandle borgere, som er syge med coronavirus eller andre sygdomme. Så er det helt utilstedeligt, at Arbejdstilsynet ikke kommer og gennemfører tilsyn for at sikre, at alt går til efter forskrifterne under krisen. 

Tilliden lider
Dygtige medarbejdere kerer sig om arbejdsmiljøet, fordi vi ved, at er arbejdsmiljøet på plads, så kan man trygt gå på arbejde. Under coronakrisen skabte de mange ændringer i retningslinjer stor usikkerhed. I dag er de fleste sundhedsprofessionelle en erfaring rigere.

Men tilliden til Arbejdstilsynet på landets arbejdspladser har lidt et knæk, fordi myndigheden holdt sig væk, da der var mest brug for den. For at genoprette tilliden, har vi derfor brug for at få genindført grundtilsyn hurtigst muligt på sygehuse og i sundheds- og plejesektoren.

Sygeplejersker gik sammen med andre sundhedsansatte forrest i kampen mod coronapandemien. Men nu lades de i stikken. Det er helt uforståeligt og helt forkert.

Forrige artikel Patientforening: Politikere skal sikre større kontrol med usikre medicinpriser Patientforening: Politikere skal sikre større kontrol med usikre medicinpriser Næste artikel Formand: Alle akuthospitaler bør have infektionsmedicinske speciallæger Formand: Alle akuthospitaler bør have infektionsmedicinske speciallæger
Læger har planer om kæmpe fusion

Læger har planer om kæmpe fusion

LÆGER: Yngre Læger og Overlægeforeningen arbejder på en fusion. En sammenlægning kan få stor betydning for magtfordelingen mellem Lægeforeningens undergrupperinger, men begge foreningers formænd understreger, at der fortsat er brug for en stærk lægeforening.