Tandlæge-formand: Mindre brugerbetaling

DEBAT: I Brønderslev Kommune får patienterne 60 kroner i tilskud ved tandlægebesøget. I Randers får man 1.189 kroner. Formand for Praktiserende Tandlægers Organisation Peter Kaihøj skriver, at brugerbetalingen skal mindskes og være lige for alle.

Af Peter Kaihøj
Tandlæge og formand for Praktiserende Tandlægers Organisation

I Praktiserende Tandlægers Organisation har vi med glæde konstateret det fornyede politiske engagement, der er lagt for dagen hos Enhedslisten og SF i bestræbelserne på at mildne brugerbetalingen inden for tandplejen for den socialt dårligst stillede del af befolkningen.

Det er der brug for med de kraftige beskæringer (300 millioner kroner) i tilskud til tandplejen, som regeringen har stået fadder til. Beskæringer, der også rammer den øvrige del af befolkningen, og som efter vor vurdering ikke kan undgå at skabe yderligere ulighed inden for sundhedssektoren og risiko for dårligere tandsundhed. Det er, fordi behandlinger, der tidligere var tilskud til, nu vælges fra af økonomiske årsager.

Loven fungerer ikke i praksis
På trods af løfter om det modsatte under valgkampen i 2011 er brugerbetalingen og uligheden steget under den nuværende regering, der på den ene side har gode tanker og planer for blandt andet tandplejen, men som gør noget andet, når det kommer til praktisk politik.

Tilførelsen af 180 millioner kroner til tandpleje i medfør af § 82a i Lov om Aktiv Socialpolitik er eneste rose. Men på trods af gode intentioner mangler den sine blade. Erfaringen har således vist, at de afsatte midler langtfra går til formålet, idet kun 37 millioner kroner af bevillingen er brugt sidste år. Dels på grund af ukendskab til mulighederne, dels på grund af kommunal kassetænkning, når de skal bevilge tilskud til behandlinger, vel vidende at de selv skal stille med halvdelen af beløbet.

Kommunernes gennemsnitspris til social tandpleje burde være ensartet, men er det ikke. For eksempel betaler Brønderslev 60 kroner i tilskud. Randers 1.189 kroner. Lovens intentioner er gode nok, men loven fungerer ikke i praksis, som vi i vor organisation har anvist flere eksempler på.

Brugerbetaling skal mindskes
I privat tandlægepraksis kan vi derfor fuldt ud bakke op om den skepsis, der fra oppositionen lægges for dagen vedrørende brugerbetaling og tilskud til tandpleje. Specifikt på det sociale område, men også gældende generelt for den øvrige voksentandpleje.

Enhedslistens ønsker og krav til finansloven 2015 er både rimelige, relevante og velkomne. Såfremt vi som organisation for privat tandlægepraksis kan være til nogen hjælp i bestræbelserne på at gøre dem til virkelighed, stiller vi os derfor gerne til rådighed.

Forrige artikel Hjernesagen: Nye genoptræningsregler bekymrer os Hjernesagen: Nye genoptræningsregler bekymrer os Næste artikel Dibbern: Læger er ikke altid de rigtige til at sygemelde Dibbern: Læger er ikke altid de rigtige til at sygemelde