Tandlæger: Millionstigning i tænder øger behov for tilskud

DEBAT: Danskere bevarer flere tænder, når de bliver ældre. Det lægger pres på tandbranchen og skaber behov for økonomisk støtte til kronisk syge og ressourcesvage med tandproblemer, skriver Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen.

Af Freddie Sloth-Lisbjerg og Elisabeth Gregersen
Hhv. formand for Tandlægeforeningen og formand for Danske Tandplejere

Antallet af ældre, som beholder egne tænder, er stærkt stigende. Siden 2000 er antallet af danskere på over 65 år - med mere end 20 tænder i munden - steget med 31 procent.

Regnes det om til tænder, er der omkring fem og en halv million flere tænder i munden på de ældre.

Mens det i 1982 var 60 procent af de ældre over 65 år, der havde tabt alle tænderne og fået gebis, var det kun 20 procent i 2005. Den positive udvikling er fortsat.

I den samme periode er der sket en stor stigning i andelen af ældre med mere end 20 tænder. I 1982 havde kun hver tiende ældre over 65 år mere end 20 tænder - i 2005 havde halvdelen af de ældre mere end 20 af deres egne tænder i munden.

Flere tænder giver mere arbejde
Man kan sige sig selv, at flere tænder kræver ekstra tandpleje både med tandbørsten derhjemme og på tandklinikkerne. Det mærker tandlæger og tandplejere ved, at behovet for forebyggelse og behandling af de ældre er stigende. 

En del ældre har kroniske sygdomme og får af den grund medicin, der giver tør mund, hvilket øger risikoen for huller i tænderne og tandkødsbetændelse.

Ældre med for eksempel demens har vanskeligt ved at klare den daglige tandbørstning, og det går ud over tandsundheden.

På plejecentrene betyder antallet af ældre med egne tænder, at der er et øget behov for en systematiseret daglig tandpleje, idet vi oplever, at mange ældre ikke får tilbudt hjælp i tide.  

Dyre regninger skaber tandlægeskræk
I dag sætter de fleste en ære i at bevare egne tænder. Vi vil ikke gå med gebis. For egne tænder giver en unik livskvalitet, som alle skal have ret til og mulighed for. Med egne tænder er det lettere at tygge maden, og socialt føler man sig bedre tilpas og mere sikker på sig selv. 

For en stor gruppe af de danske pensionister kan beløbet for en tandbehandling være helt uoverkommeligt, og det er årsagen til, at mange desværre fravælger behandlingen eller slet ikke opsøger tandpleje.

Selvom, der er meget, man som pensionist kan gøre for at forebygge tandsygdomme, er tidlig opsporing og en tæt kontakt til og sparring med tandfagligt personale afgørende.

Tandsundhed er et af de områder, hvor den sociale ulighed i Danmark træder tydeligst frem. Princippet om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet gælder ikke inden for den almene voksentandpleje, hvor det ofte er patientens økonomi, der er afgørende for, om patienten kan tage imod den nødvendige behandling.

Tilskud til ældres og kronisk syges tænder
Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere har en løsning klar. Vi foreslår, at forebyggelse og sundhedsfremme prioriteres i endnu højere grad, og at der indføres særlige tilskud til de ældre og til patienter med sygdomme og medicinforbrug, da netop sygdomme og medicinforbrug øger risikoen for tandsygdomme og dermed behovet for let og lige adgang til forebyggelse og behandlinger.

I dag vil vi have lov til at bevare vores egne tænder, og det kan sagtens lade sig gøre, hvis de nødvendige forebyggende forholdsregler tages alvorligt, og daglig tandbørstning er det første skridt.

I en velfærdsstat som den danske bør pensionisters opsparing ikke have indflydelse på til- eller fravalg af tandpleje.

Alle skal have lige adgang til en daglig forebyggende tandpleje, der netop er forudsætningen for, at der meningsfuldt kan tilbydes moderne behandlinger som kroner, broer og tandimplantater, hvis disse er nødvendige.

De ældre er og bliver sundere end nogensinde før. Spørgsmålet er, om politikerne vil prioritere forebyggelse og sundhedsfremme, så vores ældre kan få hjælp til at vedligeholde tandsættet hele livet. Vi vil gøre alt for, at gebisset bliver sidste udvej.

Forrige artikel Sind om psykiatriplanen: Vi er blevet vildledt Sind om psykiatriplanen: Vi er blevet vildledt Næste artikel Dansk Sygeplejeråd: Psykiatriplan står ikke mål med udfordringerne Dansk Sygeplejeråd: Psykiatriplan står ikke mål med udfordringerne
 • Anmeld

  Klaus · BA

  Løsning?

  I har en løsning klar - lad skatteborgerne betale. Hvad med at vi stedet ved lov regulerede prisen hos tandlægerne ned til ca 25% af eksisterende niveau så alle kunne få råd?

 • Anmeld

  Peter Godiksen · Møbeleksport

  Regelmæssigt tandpleje/læge tilsyn og behandling.

  Med vores egne tænder i good shape også langt oppe i årene forebygges/ forhindres også sygdomme i andre dele af vores krop. Regelmæssig tandpleje og eftersyn/evt. rep. bør derfor være tilskuds berettiget i vort land uanset alder. Hjælp til selvhjælp med daglig grundig tandbørstning/inkl. brug af tandstikkere flere gange pr. dag/minimum morgen og aften - bør være en forudsætning for et fortsat tilskud.

 • Anmeld

  Preben Rasmussen

  Fri og lige adgang til tandpleje ?

  Hvis jeg kommer til skade og lægen på skadestuen vurderer jeg skal lokalbedøves inden indgrebet, så koster det mig nix. Hvis jeg ønsker en smertefri tandbehandling, til glæde for mig selv og tandlægen, så koster det ved kasse 1.
  Hvorfor denne forskelsbehandling ?
  I øvrigt er udgifterne til tandbehandling steget over årene, bl.a. fordi tilskuddet til tandbehandling er reduceret.
  En krone kan koste 6.500 kr og det offentliges tilskud er ikke værd at tale om. Så det "trækker tænder ud " ! vedligeholde egne tænder.
  Hvorfor er en så vital og altafgørende del af kroppen som tænderne stort set et privat anliggende ?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Et ubehageligt tiggerbrev.

  Endnu engang angler en behandlerforening for at komme på Finansloven - ligesom andre der søger et nemt og behageligt job. Og naturligvis skubber man nogle stakkels patienter foran sig og kamuflerer sit tiggeri som veldædighed.

  Det er lige så ubehageligt som det er taktløst. Sagen er jo, at der med diverse ordninger allerede er offentlige tilskud langt ud over de gængse, til de der af forskellige sociale årsager ikke kan betale selv.

  Og alle de ældre (næsten) har jo glimrende pensionsordninger og en udmærket indkomst, og kan sagtens betale selv - hvis de ellers prioriterer deres tænder frem for 5 måneder om året under sydens sol. Og så har Sygesikringen Danmark jo også en ordning, så ingen mangler tænder af økonomiske årsager i Danmark.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Gratis

  Et tandlæge besøg er lige så vigtigt som et lægebesøg og derfor burde det koste nul kroner.

 • Anmeld

  HENRIK STEIN

  Giv til tandplejen hvad der kan spares på høreraparater

  For en gang skyld er jeg uenig med Betel Johansen, dette er baseret på erfaringer fra det franske system (jeg boer i Frankrig). Her varieres tilskudene fra det offentige, afhængig af hvad der skal laves. F.eks. er undersøgelse og tandrensning gratis mens brugerbetalingen er stigende for broer, kroner, etc.
  Man læser at ungdommen i Danmark "glemmer" at gå til tandlægen og risikerer derfor at få store problemer senere. Her ville det franske system gøre underværker, ligeledes med visse tandsygdomme som desideret kan være livstruende, hvis ikke de bliver opdaget/behandlet i tide.
  I min verden ligger det irationelle ikke i, at der gives tilskud til tandpleje i Danmark, men derimod, at der ydes alvorligt store tilskud til høreraparater!. Det logiske ville være det omvendte, for ligefrem livstruende at have nedsat hørelse, er det ikke! (Har selv nedsat hørelse) I Frankrig gives kun meget beskeden tilskud til høreaparater.
  Man kan fristes til at sige at det til en vis grad er et luksusproblem med nedsat hørelse, og hold nu fast: For det er i reglen ens omgivelser der klager over at man hører dårligt ikke en selv, jeg taler her om erfaring og er nu selv en af dem som prædiker: Så få dog købt det høreraparart!

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Udgifter til forebyggelse og vedligehold.

  Hvis der kan findes penge i fælleskassen til fradrag af håndværkerudgifter til forbedringer i privatboligen.
  Bør det også være muligt at tilgodese den gruppe af befolkningen der har behov for tilskud til tandbehandling.
  Som det så rigtigt bliver skrevet er det et spørgsmål om prioritering.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "I en velfærdsstat som den danske bør pensionisters opsparing ikke have indflydelse på til- eller fravalg af tandpleje."


  Nej of atter nej tandlæge interesser organisationer.

  Denne skal være som minimum indkomstreguleret i verdens dyreste tandlæge samfund. I det nuværende kapitalistiske samfund. Gratis for.fattige..


  Dette er dog ikke løsningen..

  Løsningen er at gør.den en del af sundhedssystemet. Halvere tandlægers indkomst..Og stadig gøre den selvbetalt for de rigeste i top 15% ca.

  Kun således får vi bugt med plutokrati tandlæger interesser.

  Danmark retur til folket fra top 1% , med 40% af alle Danske værdier.

  Et.socialistisk tandlægesystem, NU! • Anmeld

  Lisbeth Knudsen

  Tandlægehjælp er gratis i Finland..

  Finland slår nu Danmark på de fleste parametre, og er ikke blot mht. øksemord...Men også i uddannelse, sundhed, tandlæge. Og uden tvivl også offentlig korruption, som privat korruption-borgerlig skattesvindel..

  Der er gratis tandlæger i Finland-offentligt betalt via skatter. Dette er som DR licens, en absolut brugbar model, som Dammark straks burde kopiere. I et samfund hvor top 1% ejer 40% af alle værdier , skaffet af folkets sved, giver det ingen mening at vi nu halter bag alle andre lande mht. tandsundhed. Denne usundhed fører derudover også til utallige andre sygdomme. heriblandt kræft ifølge visse forskere. Som tilfældigvis Dk også leder i, i vesten...

  DK falder og falder, siden de blå kom til i 2001. Vi har været på en lang vej nedad. Og den fortsætter kun oftrødent nedad. Danmarks ry er ødelagt internationalt. Vi ses som et helt normalt "korrupt" land nu..

  De borgerlige har ødelagt Danmark, siden 2001.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Gratis tandlægebehandling ?

  Alle vil gerne have noget gratis, men jeg tror ikke at vi kan formå danske tandlæger til at arbejde gratis.

  Og jo mere tandlægernes indtægter på tandbehandling skjules og kamufleres, jo lettere bliver det at skrue prisen op og berige sig.

  Og det er det Tandlægeforeningen går efter. Mærkeligt at så mange ikke forstår denne simple mekanisme. Det er jo som Danmarks Radio: Fordi licensen tvangsinddrives er der overhovedet ikke nogen kontrol med hvad pengene bruges til og hvor meget det koster. Vi så det jo med udenrigskorrespondenten der fik hestens transport betalt og den ansatte chef der pendlede gratis i fly. Og så er der alt det der IKKE kommer ud fra DR-borgen.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Gratis?

  Hvem siger de skal arbejde gratis - de skal aflønnes efter samme metode som vores praktiserende læger.

  Det er utroligt at du ikke fatte den simple mekanisme

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Kaos, omdefiner venligst dette "gratis."

  - nå, nå, så skal vi alligevel ikke have gratis tandbehandling, men blot betale til hinandens behandlinger via et enormt dyrt statsapparat som så lægges oveni. Det der "gratis" bliver altså dyrere og dyrere og dyrere jo mere "gratis" det bliver efter Deres definitioner.

  Måske burde Tandlægeforeningen starte med at fortælle hvor mange forskellige sociale ordninger der allerede findes til sikring af god tandhygiejne, før de begyndte at tigge ved de offentlige kasser efter endnu højere indtjening.

  Sagen er jo, at Tandlægeforeningens problem er, at der efterhånden er for mange privatpraktiserende tandlæger på grund af den generelt stadig bedre tandhygiejne hos befolkningen. Færre rygere og sundere kost har givet bedre tænder. Og hvis ens job bliver overflødigt må man jo finde et andet. Sådan er det for alle andre i samfundet, og hvorfor i alverden skulle en tandlægeuddannelse give ret til evig statslig forsørgelse ?

  Men i stedet for at glæde sig over fremskridtene på tandhygiejneområdet, opfinder Tandlægeforeningen et overflødigt "eftersynsbehov" og påstår en social nød på området - der reelt ikke findes.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Ikke tiden værd

  Jeg har sagt det før - men jeg bliver lige nød til at gentage - så jeg selv husker det - Du er ganske enkelt ikke værd at bruge tid på

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Gratis tandlægebehandling ?

  Nu er bertelsen jo ikke blandt de mest læsefærdige-værdige.....Ellers ville han have læst .. "-offentligt betalt via skatter."..

  Man normalt troldeagent virksomhed fra manden.

  " Fordi licensen tvangsinddrives er der overhovedet ikke nogen kontrol med hvad pengene bruges til og hvor meget det koster. "

  Nu fjernes denne jo snarest. Uden tvivl ikke noget manden er klar over her. Og det er fornuftigt, for betyder netop at den blive retfærdigt betalt ift. indkomst.

  Samme burde gøres med tandlægesystemet i Danmark. Og tvinge alle tandlægere under offentligheden. Ok, hvis nogen ønsker at være private og tage penge for noget, andre kan få "gratis" via skatter, skal de da være velkommen til forsøget?

  Samme så vi ved private hospitaler. De er så godt som alle gået nedenom og hjem. Ingen ønsker at betaler for noget, de allerede har betalt for en gang, og da langt billigere via fælleskassen i skat.

  Og generelt er privat sygehusvæsen også dårligere end offentligt. Hvorfor skulle en privat tandlæge i et offentligt tandlæge system, være forskellig herfra?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Bem: Licensen fjernes ikke.

  Licensen til DR fjernes ikke. Den bliver blot lagt oven i skatten, så derefter véd vi end ikke hvor meget vi tvinges til at betale for DR`s genudsendelser.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Bem: Licensen fjernes ikke."--

  Naturligvis gøres dette...

  Og dermed bliver licens retfærdigt betalt ift. indkomst.

  Samme burde naturligvis ske mht. tandlægesystemet?

  At du er imod . forundre ingen. De falske blå er altid letkendelige, Selv når i socialdemokratisk dragt..