Tandlæger: Millionstigning i tænder øger behov for tilskud

DEBAT: Danskere bevarer flere tænder, når de bliver ældre. Det lægger pres på tandbranchen og skaber behov for økonomisk støtte til kronisk syge og ressourcesvage med tandproblemer, skriver Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen.

Af Freddie Sloth-Lisbjerg og Elisabeth Gregersen
Hhv. formand for Tandlægeforeningen og formand for Danske Tandplejere

Antallet af ældre, som beholder egne tænder, er stærkt stigende. Siden 2000 er antallet af danskere på over 65 år - med mere end 20 tænder i munden - steget med 31 procent.

Regnes det om til tænder, er der omkring fem og en halv million flere tænder i munden på de ældre.

Mens det i 1982 var 60 procent af de ældre over 65 år, der havde tabt alle tænderne og fået gebis, var det kun 20 procent i 2005. Den positive udvikling er fortsat.

I den samme periode er der sket en stor stigning i andelen af ældre med mere end 20 tænder. I 1982 havde kun hver tiende ældre over 65 år mere end 20 tænder - i 2005 havde halvdelen af de ældre mere end 20 af deres egne tænder i munden.

Flere tænder giver mere arbejde
Man kan sige sig selv, at flere tænder kræver ekstra tandpleje både med tandbørsten derhjemme og på tandklinikkerne. Det mærker tandlæger og tandplejere ved, at behovet for forebyggelse og behandling af de ældre er stigende. 

En del ældre har kroniske sygdomme og får af den grund medicin, der giver tør mund, hvilket øger risikoen for huller i tænderne og tandkødsbetændelse.

Ældre med for eksempel demens har vanskeligt ved at klare den daglige tandbørstning, og det går ud over tandsundheden.

På plejecentrene betyder antallet af ældre med egne tænder, at der er et øget behov for en systematiseret daglig tandpleje, idet vi oplever, at mange ældre ikke får tilbudt hjælp i tide.  

Dyre regninger skaber tandlægeskræk
I dag sætter de fleste en ære i at bevare egne tænder. Vi vil ikke gå med gebis. For egne tænder giver en unik livskvalitet, som alle skal have ret til og mulighed for. Med egne tænder er det lettere at tygge maden, og socialt føler man sig bedre tilpas og mere sikker på sig selv. 

For en stor gruppe af de danske pensionister kan beløbet for en tandbehandling være helt uoverkommeligt, og det er årsagen til, at mange desværre fravælger behandlingen eller slet ikke opsøger tandpleje.

Selvom, der er meget, man som pensionist kan gøre for at forebygge tandsygdomme, er tidlig opsporing og en tæt kontakt til og sparring med tandfagligt personale afgørende.

Tandsundhed er et af de områder, hvor den sociale ulighed i Danmark træder tydeligst frem. Princippet om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet gælder ikke inden for den almene voksentandpleje, hvor det ofte er patientens økonomi, der er afgørende for, om patienten kan tage imod den nødvendige behandling.

Tilskud til ældres og kronisk syges tænder
Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere har en løsning klar. Vi foreslår, at forebyggelse og sundhedsfremme prioriteres i endnu højere grad, og at der indføres særlige tilskud til de ældre og til patienter med sygdomme og medicinforbrug, da netop sygdomme og medicinforbrug øger risikoen for tandsygdomme og dermed behovet for let og lige adgang til forebyggelse og behandlinger.

I dag vil vi have lov til at bevare vores egne tænder, og det kan sagtens lade sig gøre, hvis de nødvendige forebyggende forholdsregler tages alvorligt, og daglig tandbørstning er det første skridt.

I en velfærdsstat som den danske bør pensionisters opsparing ikke have indflydelse på til- eller fravalg af tandpleje.

Alle skal have lige adgang til en daglig forebyggende tandpleje, der netop er forudsætningen for, at der meningsfuldt kan tilbydes moderne behandlinger som kroner, broer og tandimplantater, hvis disse er nødvendige.

De ældre er og bliver sundere end nogensinde før. Spørgsmålet er, om politikerne vil prioritere forebyggelse og sundhedsfremme, så vores ældre kan få hjælp til at vedligeholde tandsættet hele livet. Vi vil gøre alt for, at gebisset bliver sidste udvej.

Forrige artikel Sind om psykiatriplanen: Vi er blevet vildledt Sind om psykiatriplanen: Vi er blevet vildledt Næste artikel Dansk Sygeplejeråd: Psykiatriplan står ikke mål med udfordringerne Dansk Sygeplejeråd: Psykiatriplan står ikke mål med udfordringerne