TV: Mere brug af sundhedsdata får opbakning i Folketinget

DATA: Det lovforslag, der skal give fagfolk bedre mulighed for at benytte sundhedsdata i deres kvalitetsarbejde, møder støtte i Folketinget. Partierne er dog uenige om kravene til patienternes samtykke. Det skal nu diskuteres. *Præciseret

Torsdag blev loven om bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde behandlet i Folketinget.

Loven bestod af tre ben, og overordnet set var ordførerne positive over for, at fagfolk inden for sundhedsvæsenet skal have bedre mulighed for at gøre brug af helbredsoplysninger i kvalitetsarbejdet.

Det skal give mulighed for i højere grad at kunne lære af de fejl, der sker. De oplysninger, det foreslås at give adgang til i kvalitetsarbejdet, bliver i øjeblikket kun benyttet til at se nærmere på utilsigtede hændelser.

Login