Væk med bureaukrati: Her er 10 forslag til forenklede regler på sundhedsområdet

DOKUMENTATION: Læger og sygeplejersker skal væk fra computeren og ud blandt patienterne, og man skal kunne beholde sin praktiserende læge, når man flytter. Se 10 bud på, hvordan man kommer bureaukrati i sundhedsvæsenet til livs:

Regeringens afbureaukratiseringsreform består af i alt 130 initiativer, som skal luge ud i overflødige regler og registreringskrav for ansatte og borgere i den offentlige sektor. Målet er, at alle offentligt ansatte fra læger og SOSU'er til pædagoger og politibetjente skal bruge mere tid på deres kerneopgave og mindre tid på bureaukrati.

Reformen rummer blandt andet disse regelforenklingsinitiativer på sundheds- og ældreområdet:

Revision af reglerne om journalføring på sundhedsområdet
Alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal ved behandling af patienter på offentlige eller private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis, i forbindelse med behandling i private hjem, herunder vagtlægeordninger samt på offentlige og private institutioner. Der er derfor et stort potentiale for at frigøre tid til yderligere patientkontakt, hvis reglerne kan forenkles.

Login