Ny undersøgelse blandt læger: Har ikke været bange for smitte

INTERVIEW: Ny medlemsundersøgelse fra Yngre Lægers viser, at lægerne ikke har været bange for smitte, til trods for at de i høj grad har arbejdet i front på de nyoprettede coronaafsnit.

Bekymring for at blive smittet med coronavirus har ikke holdt læger vågne om natten. 

Det er et af resultaterne i Yngre Lægers nye medlemsundersøgelse foretaget blandt godt 3400 læger på hospitaler og i almen praksis.

Trods et omskifteligt arbejdsliv og stort fokus på smitterisiko giver kun 3 procent af respondenterne i undersøgelsen udtryk for, at de i høj grad har været nervøse for at blive smittet.

Login