Debat

18 markante uddannelsesstemmer: Utålmodig reformiver er ineffektiv uddannelsespolitik

Alt for ofte kommer reformerne først og inddragelsen på bagkant. Vi er nødt til at lave uddannelsespolitik på en ny måde, skriver 18 forskere, dekaner, professorer og rektorer fra uddannelsesverdenen.

Der har sjældent været tid til at afvente effekterne af uddannelsesreformer, der først viser sig på langt sigt, skriver 18 markante uddannelsesstemmer.
Der har sjældent været tid til at afvente effekterne af uddannelsesreformer, der først viser sig på langt sigt, skriver 18 markante uddannelsesstemmer.Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen har netop kundgjort en reform af universitetsuddannelserne, og flere reformer af det videregående uddannelsesområde vil følge efter.

Denne reformiver er ikke ny. Uddannelsesområdet har længe været præget af stor omskiftelighed med mange ministerudskiftninger og mange reformer.

De korte og mellemlange uddannelser er blevet samlet i erhvervsakademier og professionshøjskoler. Professionshøjskolerne har fået forskningsforpligtelse. Universitetsuddannelserne har fået større fokus på det private arbejdsmarked. Der er indført bachelor- og ph.d.-uddannelser. Optaget er blevet dimensioneret efter dimittendernes ledighed. Uddannelsesøkonomien er blevet taxameterstyret. Løbende effektiviseringsbidrag har øget fokus på rentabilitet og stordriftsfordele.

Hver for sig har disse tiltag haft effekt på specifikke delmål. For eksempel får universitetets kandidater oftere ansættelse i det private erhvervsliv, ligesom samlingen af uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler har givet stærkere fagmiljøer og bedre uddannelsesøkonomi, samtidig med at den geografiske spredning er opretholdt. Taxametersystemet har desuden øget fokus på at mindske frafaldet.

Men reformerne har været tænkt enkeltvis uden at tage højde for, hvordan de har virket sammen. Ofte er reformerne også kommet først og den nødvendige inddragelse bagefter.

Sjældent har der været tid til at afvente effekterne, der først viser sig på langt sigt. De langsigtede og de brede perspektiver på tværs har simpelthen manglet. Derfor har reformerne tit vist sig at have utilsigtede effekter – særligt på tværs af uddannelser, institutioner og sektorer.

Afsendere

Indlægget er skrevet af:

 • Hanne Andersen, professor i videnskabshistorie og videnskabsteori på Københavns Universitet
 • Philip Binning, dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering på DTU
 • Mette Birkedal Bruun, professor og centerleder ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet
 • Frans Gregersen, professor emeritus og tidligere medlem af det faglige landsudvalg for de humanistiske uddannelser
 • Gitte Sommer Harrits, prorektor ved VIA University College
 • Marianne Holmer, professor og dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet
 • Anne-Mette Hvas, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet
 • Brian Arly Jacobsen, lektor og formand for DM's Universitetssektor
 • Annegrete Juul, dekan ved Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
 • Jan Alexis Nielsen, professor og institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet
 • Marie-Louise Nosch, professor på Københavns Universitet
 • Birgitte Beck Pristed, lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet
 • Esben Bjørn Salmonsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd
 • Peter Sestoft, institutleder for datalogi på IT-Universitetet i København
 • Christian Tangkjær, partner i Mobilize Strategy Consulting og ekstern lektor på Copenhagen Business School
 • Lars Ulriksen, professor på Københavns Universitet og formand for Dansk Universitetspædagogisk Netværk
 • Birgitte Vedersø, rektor ved Gefion Gymnasium og bestyrelsesmedlem på Københavns Universitet
 • Mikael Vetner, institutleder ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet

Omkalfatring er et langsigtet projekt

Når universiteternes kandidater i højere grad går til et bedre lønnet privat arbejdsmarked, lægger det pres på professionshøjskolernes uddannelser til det offentlige arbejdsmarked.

Når økonomiske incitamenter belønner fastholdelse af alle studerende, mindsker det fokus på, om den enkelte er landet på den rette hylde, eller om et studieskift kunne være til gavn for både individ og samfund.

Vi har brug for at lave uddannelsespolitik på en anden måde. For at nå frem til de bedste løsninger, må vi se på de store linjer. Det bedste resultat på langt sigt giver ikke nødvendigvis det hurtigste afkast.

Den bebudede omkalfatring af uddannelsessystemet vil være et langsigtet projekt. Vi skylder både nuværende og kommende generationer at gøre det klogt. Det kræver stor omtanke og bred inddragelse.

Det nye forum for fremtidens videregående uddannelser kommer her til at stå centralt. Derfor er det også vigtigt, at det sammensættes klogt. For at finde de rette balancer i hensynene mellem det offentlige og private arbejdsmarked, mellem land og by, mellem individets interesser og samfundets behov, har vi brug for mange forskellige perspektiver og fagligheder.

Tag hul på de væsentlige diskussioner

Vi har brug for den viden, der findes i gymnasiet om overgangen til videregående uddannelse og hos de kommende studerende om, hvad der motiverer dem i valget af uddannelse. Vi har brug for den viden, der findes på institutionerne, deres studerende og deres undervisere om, hvor skoen trykker.

Med en sådan viden kan vi diskutere, om det er fornuftigt at sprede begrænsede ressourcer tyndere ud

Hanne Andersen, Philip Binning mfl.

Vi har brug for den viden, der findes hos aftagerne og de færdiguddannede om, hvordan uddannelse og arbejdsliv hænger sammen, hvordan overgangene styrkes, og hvor sammenhængen kan forbedres.

Vi har brug for den viden, som forskere, eksperter og tænketanke sidder inde med om udviklinger og sammenhænge i uddannelser på tværs og over tid, nationalt og internationalt. 

Med en sådan viden kan vi for alvor diskutere, hvordan vi bedst reformerer uddannelsessystemet. Vi kan diskutere, hvad det kræver af vores uddannelsessystem og af vores undervisere, at de studerende kommer med en bredere vifte af forudsætninger og interesser.

Vi kan også diskutere, om det er fornuftigt at sprede begrænsede ressourcer tyndere ud, eller om vi kan finde nye veje til øge kontaktfladerne – mellem institutioner på tværs af geografi og sektorer, mellem uddannelserne på tværs af institutioner, og mellem undervisere, studerende og erhvervsliv.

Og endelig kan vi diskutere, om det er fornuftigt at udviske forskellene mellem universiteter og professionshøjskoler ved at forkorte universiteternes kandidatuddannelser, eller om det er bedre at gøre det mere tydeligt hvilke institutioner, der har hvilke spidskompetencer.

Læs også

På det grundlag kan vi tage stilling til, hvilke uddannelser der har brug for hvad, og hvilke institutioner der kan tilbyde det – gerne i samarbejde med hinanden.

Hvis vi skal sikre, at vi i fremtiden får et sammenhængende uddannelsessystem, der kan understøtte vores samfunds- og erhvervsudvikling og give kommende generationer de bedst mulige vilkår for deres voksen- og arbejdsliv, så er vi nødt til at få al vores viden i spil.

Vi er nødt til at få denne viden i spil, inden reformerne laves. Og vi er nødt til at arbejde med den tålmodighed, som langsigtede reformer kræver. Kun med denne omhu og indsigt, og kun på tværs af institutioner, sektorer og geografi, kan vi for alvor tænke klogt og langsigtet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Philip John Binning

Dekan og senior vice president, DTU
ph.d., Civil Engineering and Operations Research (Princeton University 1994)

Mette Birkedal Bruun

Professor i kirkehistorie, centerleder, Københavns Universitet, næstforperson, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR)
ph.d. i kirkehistorie (AU 2000), dr.theol. i kirkehistorie (Københavns Uni. 2017)

Frans Gregersen

Professor emeritus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, dr.phil., dr. phil.h.c., næstformand, Videnskabernes Selskabs Uddannelseskomite
hovedfag i lingvistik (Københavns Uni. 1973), sidefag i Sprogpsykologi (KU 1976)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024