Danske Gymnasier vil have meget mere digitalisering

STRATEGI: Danske Gymnasier vil sætte mere strøm til digitalisering og teknologi. Det betyder, at lærere skal efteruddannes, fag skal redefineres, og undervisningen skal justeres. Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, forklarer her foreningens nye strategi.

Flere digitale makerspaces og læringslaboratorier.

Styrkede "digitale kompetencer" blandt lærerne og helt nye undervisningsformer.

Det er blot nogle af de mål for fremtiden, Danske Gymnasier har sat med en ny digitaliseringsstrategi.

Login