Debat

Ekspertgruppe: ChatGPT hører til i skolen – bare ikke til alle eksamener

Vi skal både udvikle arbejds- og eksamensformer, der giver plads til at lære og teste børn og unge i brugen af kunstig intelligens som redskab. En kritisk og konstruktiv brug af kunstig intelligens er endnu en vej mod moderne dannelse og endnu et argument for skolens berettigelse, skriver en ekspertgruppe, der har undersøgt digitale hjælpemidlers påvirkning af prøver og eksamener.

Kunstig intelligens som ChatGPT betyder, at vi må ændre måden, vi udvikler og træner elevernes skriftlige kompetencer på, og vi må ændre eksamensformerne, skriver ekspertgruppen.
Kunstig intelligens som ChatGPT betyder, at vi må ændre måden, vi udvikler og træner elevernes skriftlige kompetencer på, og vi må ændre eksamensformerne, skriver ekspertgruppen.Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

"Thi ser De, mine herskaber, kejseren fremfor alle! Hos den virkelige nattergal kan man aldrig beregne, hvad der vil komme, mens hos kunstfuglen er alt bestemt! Således bliver det og ikke anderledes! Man kan gøre rede for det, man kan sprætte den op og vise den menneskelige tænkning, hvorledes valserne ligger, hvorledes de går, og hvordan det ene følger af det andet!"

Sådan udbryder spillemesteren begejstret i H. C. Andersens eventyr Nattergalen, da det lykkes at lave en kunstig kopi af en nattergal.

Med ChatGPT's fremkomst reagerede mange som spillemesteren: Tænk alt det, vi nu kan! Nu kan computeren generere tekster, der er skrevet i et flydende sprog, og hvis indhold baserer sig på enorme mængder af data.

I uddannelsesverdenen opstod dog også hurtigt spørgsmålet: Hvor stiller det eksamen? Dette spørgsmål motiverede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens eksamen.

Afsendere

Ekspertgruppens medlemmer:

  • Birgitte Vedersø, fhv. formand for Danske Gymnasier,
  • Mikkel Aslak, underviser ved Marienhoffskolen
  • Mette Andreasen, underviser ved International Business College
  • Per Størup Lauridsen, underviser ved Odense Tekniske Gymnasium
  • Inger Bo Augustinus, underviser ved AOF Center Fyn
  • Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet
  • Jan Damsgaard, professor ved Copenhagen Business School
  • Bent Meier Sørensen, professor ved Copenhagen Business School
  • Tine Wirenfeldt Jensen, ekstern adjunktvejleder ved Syddansk Universitet.

For at kunne svare rimeligt på det har vi i ekspertgruppen været nødt til at stille os selv nogle grundlæggende spørgsmål om viden og skole.

Potentialer og udfordringer

Helt overordnet ser vi i ekspertgruppen generativ kunstig intelligens som en gamechanger med et kæmpe potentiale, der indlysende skal udnyttes. Vores børn og unge skal lære teknologien at kende ved at bruge den i undervisningen og ved at forstå både dens muligheder og faldgruber.

Ekspertgruppen bakker op om regeringens hensigt om at indføre digital teknologiforståelse i grundskolen, og det er vores vurdering, at initiativet med fordel kunne udbredes til alle ungdomsuddannelser og voksenuddannelserne. Desuden skal lærernes efteruddannelse i den nye faglighed sikres.

Samtidig udfordrer fremkomsten af de store sprogmodeller også det, vi troede, vi vidste. Hvad er skole, og hvad er viden, når alle på et par sekunder kan generere en tekst om hvad som helst?

Engang var viden for de få, og vejen dertil var brolagt med forhindringer. At tilegne sig viden var ofte forbeholdt særlige grupper i samfundet, som derfor kunne bruge viden som magtmiddel. Tænk blot på biblioteket i Umberto Ecos filosofiske middelalderkrimi Rosens Navn, hvor det er forbundet med livsfare at forsøge at få fat på en bog.

Klip til 2023. Bibliotekerne er åbne for alle, selv uden for åbningstid kan man låse sig ind uden opsyn. Adgangen til viden er for længst blevet demokratiseret, og i skolen opfatter elever muligheden for videnstilegnelse som en selvfølge. Uddannelse er for de mange, og retten til adgang til viden er en selvfølge.

Teknologiens plads i skolen

Da internettet vinder folkelig udbredelse i 1990'erne, er det i Danmark den smukke vision om velfærdssamfundets demokratisering af den privilegerede adgang til viden, som dominerer.

Skolen tager de nye muligheder til sig i en forlængelse af den udvikling, som har været skolens kendetegn i årtier: Skolen skal sikre alle børn og unge de bedste muligheder for at forstå, tage stilling til og blive en aktiv del af det samfund, der omgiver dem.

Læs også

Viden gennem nettet er nu én af måderne at nå målet på. Lærerens rolle som kurator af viden er stadig central, selv om viden kommer ad nye kanaler.

Med generativ kunstig intelligens ændres billedet dog. Viden (eller det, der ligner) er nu ikke kun tilgængelig for alle og fra alle på ethvert tidspunkt og ethvert sted, man kan endda selv maskinelt generere velformuleret og velstruktureret tekst.

Men hov, var det ikke skolens opgave at lære eleverne at strukturere en tekst og træne deres formuleringsevne, vil nogen måske spørge. Hvis ChatGPT eller lignende sprogmodeller kan skabe sammenhængende tekster i et meningsfuldt og flydende sprog, hvorfor så skrive stile og rapporter? Hvorfor undervisning? Hvad skal vi så med skolen?

Vi kan ikke ignorere, at eleverne altid vil have adgang til kunstig intelligens, når de arbejder med lektier derhjemme, og vi bør indtænke brugen af kunstig intelligens i undervisningen.

Ekspertgruppen

Inden vi begynder at rive skolebygninger ned, skal vi måske lige genoverveje, hvad skolens opgave er.

Skolen skal formidle viden, ja – men det skal for det første være en viden, der er forskeres og eksperters bedste bud på nuværende tidspunkt, og for det andet skal det være formidlet på en måde, der passer til eleven. Vidensformidling kræver professionel håndtering fra en dygtig fagperson – en lærer.

Og så har vi slet ikke nævnt den anden, store og indlysende vigtige opgave, som skolen har, nemlig at skabe rum for at lære, udvikles og modnes i fællesskab med andre. Også her er der behov for et professionelt menneske med forstand på relationer og håndtering af dem.

Både viden, læring og fællesskabet skal kurateres i ordets oprindelige betydning, nemlig at drage omsorg for nogen eller noget.

Det er derfor, at generativ kunstig intelligens hører hjemme i skolen – arbejdet med at lære at bruge den skal kurateres, så eleverne lærer at bruge redskabet kompetent og kritisk.

Nye eksamensformer

Et af de områder, der er mest udsat for uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens i skolen, er arbejdet med skriftlige opgaver, hvor eleven forventes at sidde alene derhjemme og besvare opgaven, til nød må et familiemedlem spørges til råds, men aldrig overtage besvarelsen.

Det er et rimeligt forlangende, at elevens arbejde skal være hans eller hendes eget, hvis man skal kunne bedømme det, men dette har længe været udfordret. Med ChatGPT og andre sprogmodeller kommer en forståelig, men ærgerlig og ødelæggende endnu større mistankens logik ind i relationen mellem lærer og elev, der truer det tillidsforhold, som læring bygger på.

Læs også

Vi må derfor ændre måden, vi udvikler og træner elevernes skriftlige kompetencer på, og vi må ændre eksamensformerne. Arbejdet med skriftlige opgaver i skolen skal være et sted for fordybelse, erkendelse og begejstring, når eleven rykker sig, får nye aha-oplevelser og opdager glæden ved at tænke en tanke til ende, formulere sig selvstændigt eller løse en svær opgave.

I stedet rummer dette arbejde lige nu en risiko for at blive en del af en ond cirkel mellem elev, lærer og skoleledelse, hvor mistanken om snyd risikerer at overtage fokus og skygge for det, som er formålet med de skriftlige opgaver.

Ekspertgruppen vil arbejde for, at der i forlængelse af nye arbejdsformer i undervisningen udvikles eksamensformer, der tager alvorligt, at kunstig intelligens er til stede i elevernes hverdag.

Ekspertgruppen

Vores formater for skriftligt arbejde og vores arbejdsformer i skolen stammer fra en tid uden den direkte og nemme adgang til net og kunstig intelligens. Her trænger vi til en modernisering. Vi er nødt til at udvikle vores arbejdsformer i skolen, så de er indrettet efter, at kunstig intelligens findes.

Vi kan ikke ignorere, at eleverne altid vil have adgang til kunstig intelligens, når de arbejder med lektier derhjemme, og vi bør indtænke brugen af kunstig intelligens i undervisningen.

Det er en nødvendig del af at lære at tage kritisk stilling til også den teknologiske udvikling, og det skal alle lære, hvis vi skal "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre," som det hedder i skolens formålsparagraf.

Ekspertgruppen vil derfor arbejde for, at der i forlængelse af nye arbejdsformer i undervisningen udvikles eksamensformer, der tager alvorligt, at kunstig intelligens er til stede i elevernes hverdag.

To eksamensspor

Men hvis kunstig intelligens vinder indpas ved eksamen, hvordan ved vi så, hvad den enkelte selv kan, kunne man spørge.

I ekspertgruppen er vi enige i, at et solidt basisfundament af viden, kunnen og færdigheder er afgørende for, hvor dygtig man bliver, også til at bruge kunstig intelligens.

Læs også

I et læringsperspektiv bliver kunstig intelligens en slags styrkefordobler, men desværre også en svaghedsfordobler, hvis eleven ikke har de fundamentale færdigheder på plads. Desuden bruges eksamen og karakterer i dag som adgangsbillet, når eleven skal videre fra grundskolen eller fra gymnasiet, og betydningen er stor for den enkelte.

Vi skal kunne stole på, at udprøvningen er gyldig, uantastelig og af samme standard over hele landet. Svaret er derfor, at eksamen fremover også skal teste viden og færdigheder i et beskyttet miljø helt uden brug af hjælpemidler, herunder kunstig intelligens.

En kritisk og konstruktiv brug af generativ kunstig intelligens bliver endnu en vej mod moderne dannelse.

Ekspertgruppen

I ekspertgruppen vil vi altså gå på to ben i vores arbejde med anbefalinger til kommende eksamensformer. Vi skal både udvikle arbejds- og eksamensformer, der giver plads til at lære og teste børn og unge i brugen af kunstig intelligens som et redskab, og vi skal også udprøve den enkeltes viden og færdigheder pålideligt og sikkert.

Den lille kunstfugl hos H. C. Andersen går det ilde; den bliver slidt op af at synge den eneste sang, den kan. I ekspertgruppen tror vi på, at den generative kunstige intelligens kan meget mere.

Dermed bliver en kritisk og konstruktiv brug af generativ kunstig intelligens endnu en vej mod moderne dannelse, endnu et redskab for demokratiseringen i adgang til viden – og dermed endnu et argument for skolens berettigelse.

Vi skal lære vores børn og unge at bruge teknologien kritisk og bevidst. Kun sådan sikrer vi kommende generationer de bedste muligheder for at tage ansvar og blive medskabere af vores fælles fremtid – og for at kunne beslutte, hvornår de vil lytte til kunstfuglen, og hvornår til nattergalen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birgitte Vedersø

Selvstændig konsulent, fhv. rektor, Gefion Gymnasium, bestyrelsesmedlem, Københavns Universitet
cand.mag. i dansk og italiensk (Aarhus Uni. 1991)

Hanne Leth Andersen

Rektor, Roskilde Universitet, formand for uddannelsespolitisk udvalg, Danske Universiteter
cand.phil. (Syddansk Uni. 1986), mag.art. (Københavns Uni. 1990), ph.d. (Københavns Uni. 1997)

Jan Damsgaard

Professor, Institut for Digitalisering, CBS, medlem af SMV:Digital, ATV Digital vismand
cand.scient. i datalogi og psykologi (Aalborg Uni. 1993), ph.d. i Informationssystemer (Aalborg Uni, 1996)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024