Kommentar af 
Birgitte Vedersø

Reformkommissionen har slet ikke fået nok ros for sit mod til at tænke nyt

Forslaget om en hpx-uddannelse er spændende, men det er endnu ikke italesat, hvor uddannelserne skal placeres. Det kan blive en rigtig ærgerlig sag, hvor snævre institutionshensyn trumfer de unges behov, skriver Birgitte Vedersø.

Kommissionen adresserer de udfordringer, som fra mange sider har været fremhævet i overgangen til eud gennem snart mange år. Hpx tilbyder, hvis den lykkes som tænkt, det modsatte, skriver Birgitte Vedersø
Kommissionen adresserer de udfordringer, som fra mange sider har været fremhævet i overgangen til eud gennem snart mange år. Hpx tilbyder, hvis den lykkes som tænkt, det modsatte, skriver Birgitte VedersøFoto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix
Birgitte Vedersø
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En attraktiv vej til alle unge. Sådan lyder overskriften på forsidebilledet af Reformkommissionens anden rapport Nye reformveje 2, som blev offentliggjort først i maj.  

I denne lille overskrift gemmer der sig en erkendelse, som har været længe undervejs, nemlig at det nuværende system af ungdomsuddannelser reelt ikke indeholder en attraktiv vej for alle unge, og at eud i dag reelt er en voksenuddannelse. Alene denne erkendelse fortjener stor ros. 

Reformkommissionen siger det anderledes end mange før den. Det er ikke lykkedes at få flere unge til at vælge eud-vejen umiddelbart efter grundskolen, og i stedet for at klandre de unge, gymnasiet, forældrene (især mor), vejlederne eller grundskolerne tager reformkommissionen tyren ved hornene og siger det, som det er: Erhvervsuddannelserne opleves ikke som en attraktiv vej af de unge efter 9. klasse i dag. 

Det er det rigtige sted at starte – med de unges egen oplevelse. Den har ikke rykket sig over årene trods talrige velmenende indsatser, så måske har de unge faktisk fat i noget. Og det er ikke kun det rigtige sted at starte, der er også den rigtige ambition at have – der skal selvfølgelig være en attraktiv vej til alle unge.

Bolden er endnu ikke for alvor givet op til debatten om, hvor i institutionslandskabet uddannelserne skal placeres.   Dét kan blive en rigtig ærgerlig sag, hvor snævre institutionshensyn vinder over hensynet til de unges behov og uddannelse.

Birgitte Vedersø

Og hvad så med den nye vej, som Reformkommissionen anbefaler, den nye ungdomsuddannelse hpx? 

Jeg er er grundlæggende meget positiv. Alt vil naturligvis stå og falde med den konkrete udformning og med indholdet, lærerne og rammerne, men jeg synes, at Reformkommissionen fortjener stor anerkendelse for modet til reel nytænkning.  

Kommissionen adresserer de udfordringer og dermed sandsynlige årsager til fravalget af eud hos de unge efter 9. klasse som fra mange sider har været fremhævet i overgangen til eud gennem snart mange år: For lidt tid, manglende tilhørsforhold til en klasse med jævnaldrende i et længere forløb, manglende ungemiljø, for tidlig specialisering og valg af profession.  

Hpx tilbyder, hvis den lykkes som tænkt, det modsatte: Tid, klassefællesskab, ungemiljø og senere specialisering.  

Som Reformkommissionen skriver: "Målet med kommissionens anbefalinger er ikke, at de unge skal hurtigere gennem uddannelsessystemet. Tværtimod. Kommissionens forslag sigter på at give alle unge de sociale fællesskaber og relationer, som efterskolerne og gymnasierne så succesfuldt tilbyder." 

Samtidig vil hpx være bygget op som en anden type uddannelse end gymnasiet og have et tydeligt praksisnært udgangspunkt. Det er et godt udgangspunkt for et reelt alternativ til gymnasiet. 

De er naturligvis også udfordringer forbundet med en så stor og gennemgribende omlægning af ungdomsuddannelserne, og de handler dels om 10. klasse og dels om hf.

Læs også

10. klasse som en del af hpx’en betyder, at efterskolernes forretningsmodel ikke længere vil kunne bruges. Langt størstedelen af efterskolernes elever i dag går i 10. klasse, hvilket reformkommissionen vil ændre på ved dels at øge tilskuddet til efterskoleophold i 8. og 9. klasse og dermed øge optaget af unge fra disse årgange og dels ved at lade efterskolerne afholde et slags ungdomshøjskoleår uden eksamen og med reduceret tilskud.  

Efterskolerne er skeptiske, og der er heller ingen tvivl om, at efterskoleåret for mange elever er en fremragende mulighed for at blive modnet i et trygt og inkluderende miljø med værdier som fællesskab, tolerance og gode relationer.  

Det har stor værdi for den enkelte – men samtidig er efterskolernes rekruttering skæv, og det er i høj grad middelklassens unge, der indtager sovegangene, finder sig en roomie og, håber de, en ven for livet. 

Også hf ser frem mod en stor ændring, hvis Reformkommissionens tanker bliver til virkelighed. Der lægges op til, at hf’s første halve år er en del af hpx’en i form af valgfag. Det er lidt spændende, om det kan fungere i praksis – og om overgangen til den egentlige hf lykkes, hvis den også indebærer et institutionsskift.

Jeg håber, at politikerne vil se mere på de unges behov, uddannelsesgeografien og de tilstedeværende ressourcer og mindre på institutionslandskab, eksisterende grænser og uens bestyrelseskonstruktioner.

Birgitte Vedersø

Hf-elever er typisk mere skoleuvante end eleverne til de treårige gymnasiale uddannelser, og for den skoleuvante indebærer et institutionsskift altid øget risiko for frafald. Hf-uddannelsen er storleverandør af unge til professionshøjskolernes uddannelser, som også er en stor mangelvare, så vi har ikke råd til et øget frafald på hf.

Efterskolerne og hf er således synlige udfordringer i Reformkommissionens udspil, og de har allerede fået ord med på vejen af aktørerne. Nogle fór endda til tasterne, før rapporten overhovedet var offentliggjort.  

Det er ærgerligt, men ikke overraskende; Det er vist nærmere det, en politisk rådgiver hos de respektive interesseorganisationer vil kalde en pligtopgave, nemlig at forsøge at påvirke den efterfølgende politiske proces.  

Jeg frygter imidlertid mere en anden udfordring, som kan blive nok så giftig, hvos politikerne vælger at lytte til Reformkommissionens mange gode anbefalinger. 

Endnu har aktørerne på ungdomsuddannelsesområdet holdt sig i skindet, og bolden er endnu ikke for alvor givet op til debatten om, hvor i institutionslandskabet uddannelserne skal placeres.  

Dét kan blive en rigtig ærgerlig sag, hvor snævre institutionshensyn vinder over hensynet til de unges behov og uddannelse.  

Og Reformkommissionens forslag kalder også her på modet til at tænke nyt og på tværs. Hpx’en er et mix af almene og praktiske fag og så de såkaldte livsstilsfag: idræt, musik, drama – denne konstruktion peger ikke entydigt på én af de i dag kendte institutionstyper, hvilket er en stor kvalitet og vidner om nytænkning.  

Så skal hpx’en være en selvstændig institution, som det underforstås hos reformkommissionen?  

Skal den alene kunne ligge på en erhvervsskole? Kan den placeres på et alment gymnasium, et hf-kursus eller måske endda et erhvervsakademi, hvis det fagligt giver mening eller skaber større nærhed til skole for den unge – et parameter, som vi ved er afgørende for de mindst skolevante elever? 

Skal ungdoms-hf alene ligge på de almene gymnasier, eller vil det også nogle steder give mening på en erhvervsskole – eller måske endda en professionshøjskole?  

Jeg håber, at politikerne vil se mere på de unges behov, uddannelsesgeografien og de tilstedeværende ressourcer og mindre på institutionslandskab, eksisterende grænser og uens bestyrelseskonstruktioner, hvis og når de skal placere den spændende, nye attraktive vej for unge, der fortjener det gode alternativ til gymnasiet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birgitte Vedersø

Selvstændig konsulent, fhv. rektor, Gefion Gymnasium, bestyrelsesmedlem, Københavns Universitet
cand.mag. i dansk og italiensk (Aarhus Uni. 1991)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024