Kommentar af 
Ulrik Bak Nielsen

Velment voksenbelæring og nyt udstyr får næppe unge til at vælge erhvervsuddannelserne

Det vil koste afgivelse af uddannelsesinstitutionel suverænitet og monopoltænkning, hvis erhvervsuddannelserne skal kunne tiltrække flere unge, mener Ulrik Bak Nielsen.

Utopien er et uddannelsesfællesskab, hvor sammenhængskraften og fællesidentiteten er teknisk kernefaglighed og nysgerrighed. Hvor elever og lærlinge fra forskellige institutioner møder, samarbejder og lærer fra hinanden, skriver Ulrik Bak Nielsen. 
Utopien er et uddannelsesfællesskab, hvor sammenhængskraften og fællesidentiteten er teknisk kernefaglighed og nysgerrighed. Hvor elever og lærlinge fra forskellige institutioner møder, samarbejder og lærer fra hinanden, skriver Ulrik Bak Nielsen. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Ulrik Bak Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

De tekniske erhvervsuddannelser (industrioperatør, elektriker, smed, automatik- og proces, industritekniker, køletekniker med flere) burde være et attraktivt og oplagt valg for rigtig mange og langt flere unge.

Der er stor efterspørgsel i samfundet, rigtige gode lønninger, gode karrieremuligheder og mange oplagte veje til videreuddannelse.

Alligevel halter det stadig. Selv om enkelte uddannelser oplever periodiske interessestigninger, fravælger unge fortsat de tekniske erhvervsuddannelser, og undervejs falder for mange også fra. Mange forskellige vilkår og forhold har de sidste årtier på skift fået skylden.

Senest har analyser ført til den konklusion, at manglende investeringer i udstyr, teknologi og opkvalificering af underviserne rummer svaret og løsningen. Derfor er der allerede politiske løfter om store beløb og investeringer på vej til erhvervsuddannelserne.

Måske skulle man begynde at adressere elefanten i rummet.

Ulrik Bak Nielsen
rektor, Maskinmesterskolen København

Lad os nu være realistiske. Selv om udstyret på erhvervsuddannelserne skulle blive opdateret og underviserne kompetenceløftet, vil det næppe få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

Måske skulle man derfor og i stedet begynde at adressere elefanten i rummet: De unge gider ikke erhvervsuddannelserne, fordi det, de og deres forældre ser, ikke i tilstrækkelig grad appellerer og ikke præsenterer en attraktiv uddannelsesramme. Hverken fagligt og socialt. En uddannelsesidentitet, som unge vil opsøge og stolt være en del af.

Ja, den gør lidt ondt. Den kaster samtidig nogle ubekvemme, men nødvendige spørgsmål af sig:

Har vi overhovedet den erhvervsuddannelsesmodel og institutionsmæssige struktur og ramme, der kan bringe erhvervsuddannelserne et andet og bedre sted hen?

Hvorfor er en erhvervsuddannelse overhovedet en ungdomsuddannelse og ikke en kompetencegivende videregående uddannelse?

Hvorfor skal målrettede, fokuserede og fagligt ambitiøse håndværkerlærlinge dele uddannelsesinstitutionelle rammer med 10. klasses elever og helt unge teenagere på bredt introducerende og afklarende grundforløb, hvor fokus fortsat og helt naturligt flakker?

Læs også

Og hvorfor er virksomhederne og sektorerne ikke meget mere tydelige, markante og deltagende i promoveringen af erhvervsuddannelserne overfor de unge?

Som jeg har været inde på i et tidligere indlægAltinget, vil det blot være at bekræfte de unges skepsis at begynde at spærre for adgang til gymnasierne med forhøjede karakterkrav og dermed lade erhvervsuddannelserne være det fortsatte opsamlingssted for restgruppen.

Det vil være katastrofalt og blot være mere af alt det, der aldrig får skabt den nødvendige forandring. I stedet skal vi turde gøre noget helt andet, anderledes og nyt.

Drøm derfor med mig for en stund …

Tesen har generelt været, at hvis de unge blot vidste og forstod bedre, ville de vælge anderledes og afklaret.

Ulrik Bak Nielsen
rektor, Maskinmesterskolen København

Forestil dig en fagligt orienteret teknisk uddannelsescampus, hvor elektrikerelever, procesoperatørelever og industriteknikerelever (”lærlinge”) går sammen studerende på elinstallatøruddannelsen, procesteknologuddannelsen og automationsteknologuddannelsen.

Hvor de møder maskinmesterstuderende og ingeniørstuderende fra studieretninger indenfor maskinteknik og elektrisk energiteknologi. Et uddannelsesfællesskab, hvor sammenhængskraften og fællesidentiteten er teknisk kernefaglighed og nysgerrighed.

Hvor alle deler og udveksler teknisk faglig viden og kompetencer og lærer noget af hinanden. Hvor faglæren fra elektrikeruddannelsen jævnligt kommer forbi elinstallatøruddannelsens værkstedsundervisning, og hvor undervisere (maskinmestre, diplomingeniører, civilingeniører med flere) fra maskinmester- og ingeniøruddannelserne kommer forbi elektrikeruddannelsens hovedforløb og holder oplæg.

Et uddannelsesfællesskab, hvor eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser også indgår i forsknings- og udviklingsprojekter med deres konkrete håndværkskompetencer og skaber nye muligheder i de tekniske vidensproducerende miljøer.

Det hele bindes sammen af en teknisk faglig interesse, der skaber en meningsfuld faglig fællesmængde. Her dyrkes både respekten for det faglige tekniske håndværk i erhvervsuddannelserne og for den tekniske teoretiske viden og indsigt på de videregående uddannelser.

Læs også

Unge, som kigger ind i disse fagstærke uddannelsesmiljøer, vil derfor kunne se en tydelig og meningsfuld faglig identitet og profil med et utal af muligheder og veje at følge. De vil blive fagligt (og dermed også socialt) motiveret og stimuleret, og de vil kunne se, at de kan starte på en erhvervsuddannelse og senere læse videre, hvis interessen skulle melde sig.

Forestil dig samtidig, at en erhvervsuddannelse – for eksempel elektriker – ikke blot giver adgang til, men ligefrem giver merit på en elinstallatøruddannelse. Og at en automations- eller procesteknolog giver væsentlig merit til en maskinmesteruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Hvad forhindrer dette i at blive til virkelighed?

Der skal jongleres med to forskellige ministerier, et tilsvarende antal styrelser, en såkaldt kvalifikationsramme og fire-fem uddannelsesniveauer, som strækker sig fra erhvervsuddannelser til uddannelse på bachelor- og kandidatniveau.

Det eneste, indsatsen ikke kan eller må, er at fortsætte som nu. Nye og andre måder at tænke uddannelserne på bør afprøves.

Ulrik Bak Nielsen
rektor, Maskinmesterskolen København

Det vil desuden kræve en håndfuld forskellige uddannelsesinstitutionstyper at bringe eksemplerne i spil: En erhvervsskole, et erhvervsakademi og en professionshøjskole. Dertil kan lægges et universitet (for eksempel ingeniøruddannelse) og en maritim uddannelsesinstitution (for eksempel maskinmester).

Men på trods af denne filtrede struktur, kan uddannelsesinstitutionerne allerede gøre det i dag. Det vil kræve et hidtil uset tæt samarbejde, en gensidig udviklingsmodenhed og forandringslyst samt modet til at hæve blikket fra økonomiske regneark, uddannelsesimperier og nidkært beskyttede geografiske uddannelsesterritorier. Det vil koste afgivelse af uddannelsesinstitutionel suverænitet og monopoltænkning. Det vil tage tid, og det vil være besværligt.

Topledelserne på uddannelsesinstitutionerne vil skulle tale sammen og arbejde strategisk sammen på helt nye måder. Og det vil jo nok også give mening at kigge på nogle (uddannelsespolitiske og økonomiske) incitamentsstrukturer og nye uddannelsesinstitutionstyper.

Vinderne vil være eleverne, de studerende og – i sidste ende – de brancher, sektorer og aftagervirksomheder, der lige nu skriger højere og højere på flere færdiguddannede med tekniske kompetencer. Fra hele uddannelsesspektret og fra alle uddannelsesniveauer

Vi har gennem årtier set, hvordan de unges interesse for erhvervsuddannelserne er skrumpet år for år i årtier. Tesen har generelt været, at hvis de unge blot vidste og forstod bedre, ville de vælge anderledes og afklaret.

Kampagnerne har derfor typisk været præget af velment, men misforstået overtalelsesretorik, formaning og voksenbelæring, der i bedste fald suser hen over hovedet på de fleste unge og i værste fald virker stik imod hensigten, når de unge afkoder det.

Det eneste, indsatsen derfor ikke kan eller må, er at fortsætte som nu. Nye og andre måder at tænke og sammentænke uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne på bør afprøves.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ulrik Bak Nielsen

Rektor, Maskinmesterskolen København
Kandidat, pædagogik, uddannelsesstudier og kommunikation (Roskilde Uni.)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024