Debat

Tekniq: Lad være med at ødelægge de eux-uddannelser, der er en succes

Man bør nedlægge eux på nogle af de uddannelser, hvor virksomhederne og brancherne foretrækker eud-lærlinge, i stedet for at svinge forhammeren overfor alle uddannelserne. Ellers risikerer vi at ødelægge de eux-uddannelser, der er en succes, skriver Tina Voldby.

Selvom alle uddannelser – også eux – har brug for løbende at blive tilpasset den virkelighed, de unge efterfølgende træder ud i, mener vi, at flere af de konkrete forslag, Ole Heinager kommer med, vil trække eux i en helt forkert retning, skriver Tina Voldby.
Selvom alle uddannelser – også eux – har brug for løbende at blive tilpasset den virkelighed, de unge efterfølgende træder ud i, mener vi, at flere af de konkrete forslag, Ole Heinager kommer med, vil trække eux i en helt forkert retning, skriver Tina Voldby.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Tina Voldby Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det går generelt godt for eux-uddannelserne, der kombinerer gymnasiale og erhvervsfaglige kompetencer. Det understreges også af sidste uges rapport fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, der blandt andet fremhæver, at eux har udviklet sig til et både attraktivt og populært uddannelsesvalg, som sikrer, at der tilføres mange dygtige unge til erhvervsuddannelserne.

Noget, der ikke mindst er vigtigt i en tid med stor efterspørgsel på dygtige faglærte, og hvor søgningen til de "almindelige" erhvervsuddannelser har været vigende. Det er især tankevækkende, at 45 procent af de unge, der går på en teknisk eux-uddannelse, ville have valgt gymnasiet, hvis ikke eux eksisterede.

Det betyder også, at flere dygtige finder vej til en erhvervsuddannelse – og det har vi brug for. Frafaldet på eux er desuden også mindre end på eud – til trods for at det er en af Danmarks mest udfordrende uddannelse, som kun de dygtigste kan gennemføre.

Alligevel mener Ole Heinager, formand for DEG-L, at der er brug for omfattende ændringer af eux-systemet, for at gøre det endnu mere attraktivt. En holdning, han gav udtryk for her i Altinget 29. november.

Det er dog Tekniq Arbejdsgivernes opfattelse, at der i højere grad er brug for en mere nuanceret tilgang. Du kan ikke skære alle eux-uddannelserne over en kam – for der er naturligvis stor forskel på, om der er tale om en eux-frisør, -maler, -industritekniker eller -elektriker.

Det gælder både i forhold til, om niveauet på erhvervsuddannelsen er så højt, at der kan skabes en naturlig synergi i forhold til X-fagene, og hvorvidt de enkelte brancher i det hele taget har brug for eux'ere.

Styrket synergi mellem eux og eud

I installationsbranchen er særligt eux-elektrikeruddannelsen en succes. Eleverne er populære ude i virksomhederne, som er glade for den nye type lærlinge og de unikke kompetencer, de kan byde ind med. Elektrikeruddannelsen er også langt den største tekniske eux-uddannelse.

Vi er ikke afvisende over for at åbne op for kvartalsvise gymnasiale eksamensperioder.

Tina Voldby
Underdirektør, Tekniq

Selvom alle uddannelser – også eux – har brug for løbende at blive tilpasset den virkelighed, de unge efterfølgende træder ud i, mener vi, at flere af de konkrete forslag, Ole Heinager kommer med, vil trække eux i en helt forkert retning.

Det gælder ikke mindst forslaget om at reducere antallet af eux-modeller fra de syv, der findes i dag. I stedet bør man se på, om eux-uddannelsen reelt skal kunne tages på alle erhvervsuddannelser.

Vi vurderer, at det bør afhænge af de konkrete brancher, og om det indenfor en given branche er relevant at læse videre for at kunne tilføre virksomhederne yderligere kompetencer fremadrettet på videregående niveau.

Et godt eksempel er som nævnt eux-elektrikeruddannelsen. Her har vi ønsket en model, der netop skal styrke synergien mellem eux- og eud-fagene – altså mellem de gymnasiale fag, eud-fag og virksomhedspraktikken. På store eux-uddannelser vil man med fordel kunne køre hele hold på den enkelte skole, og hermed ikke have udfordringer med at koordinere eksempelvis samlæsning mellem forskellige eux-uddannelser.

For det andet finder vi ikke, at der skal indføres et sammenhængende grundforløb af et års varighed. I dag har eleverne eksamen i tre C-fag allerede efter seks måneder på uddannelsen. Hvis disse eksaminer rykkes til efter ét års undervisning, vil eleven, i tilfælde af at vedkommende stopper på uddannelsen, intet have på papir fra det første år.

Ikke nødvendigvis uddannelsernes fejl

Endelig så forslår Ole Heinager, at det skal være muligt at bryde skoleperioderne op i kortere intervaller end de nuværende halvårlige skift – som ellers var det oprindelige ønske fra netop erhvervsskolerne.

Hos Tekniq Arbejdsgiverne er vi ikke afvisende over for at åbne op for kvartalsvise gymnasiale eksamensperioder, men det må og skal behandles i de faglige udvalg, så forløbet af eux-uddannelsen i størst muligt omfang kan tilpasses eud-forløbene.

Hvis vi gør, som Ole Heinager foreslår, risikerer vi at ødelægge de eux-uddannelser, der er en succes.

Tina Voldby
Underdirektør, Tekniq

Eux-uddannelserne er ikke perfekte. Og det er rigtigt set, når Ole Heinager fremhæver behovet for at reducere antallet af lærlinge i skolepraktik. Det er dog ikke nødvendigvis uddannelsernes fejl, at man på nogen af eux-uddannelserne har disse udfordringer.

I højere grad er det en understregning af behovet for et styrket samarbejde og en bedre oplysningsindsats mellem skoler og virksomheder, for at tydeliggøre de kompetencer eux-eleverne kan byde ind med.

Derfor: Lad nu være med at ødelægge de eux-uddannelser, der er en succes. Arbejd i stedet på at få løst udfordringerne på de uddannelser, der ikke fungerer optimalt.

Især på de tekniske uddannelser ser vi, at mange af eleverne gerne vil deres fag og ønsker at blive i deres respektive brancher, når svendebrev og studenterhue er sikret. Det skal vi hylde og bruge som en løftestang for de øvrige eux-uddannelser.

Derfor bør man nedlægge eux på nogle af de uddannelser, hvor virksomhederne og brancherne alligevel foretrækker eud-lærlinge, i stedet for at svinge forhammeren overfor alle uddannelserne. For hvis vi gør, som Ole Heinager foreslår, ja, så risikerer vi at ødelægge de eux-uddannelser, der er en succes.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Heinager

Adm. direktør, Next Uddannelse København, afgående formand, DEG-L (Lederne i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier) (24/4-24)
cand.scient.pol.

0:000:00