Debat

Dansk Miljøteknologi: Bioøkonomi kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene

DEBAT: Det nye Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering bakker op om flere af FN's verdensmål og kan dermed bidrage til at bringe Danmark i mål med vores handlingsplan på området, skriver chefkonsulent Mette Boye.

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering samler virksomheder, forskere, brancheorganisationer, grønne ngo'er og fagbevægelsen.
Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering samler virksomheder, forskere, brancheorganisationer, grønne ngo'er og fagbevægelsen.Foto: Pressefoto Passagerpulsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mette Boye
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

For første gang samles en bred vifte af interessenter om at sætte bæredygtig bioraffinering på den politiske dagsorden.

Dansk Miljøteknologi har taget initiativ til og er vært for Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering, der samler virksomheder, forskere, brancheorganisationer, grønne ngo'er og fagbevægelsen. Formålet er at sikre samarbejde på tværs, hvilket ligger helt i tråd med FN’s verdensmål nummer 17 om partnerskaber for handling.

Partnerskabets medlemmer deler en ambition om at sætte bæredygtig bioraffinering på den politiske dagsorden for at vise potentialerne i form af klimagevinster, cirkulære ressourceeffektive løsninger, eksportmuligheder og meget mere.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Danmark har endnu ikke en samlet politisk plan for udviklingen af bioøkonomi. Dog tages et første skridt i den retning med den spritnye strategi for cirkulær økonomi, hvori det står, at ”Regeringen ønsker i samarbejde med erhvervslivet at bidrage til at skabe nye markedsdrevne værdikæder med henblik på at øge både mængden og værdien af en bæredygtig biomasseproduktion”.

Det hilser vi velkomment og minder om, at den øgede biomasseproduktion skal omdannes/raffineres, og bæredygtig bioraffinering derfor skal indtænkes for at indfri ambitionerne.

Bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering spiller ind i forskellige politiske dagsordener og kan bidrage til Danmarks opfyldelse af verdensmålene.

Mette Boye
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

Fremme cirkulær økonomi
Bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering spiller ind i forskellige politiske dagsordener og kan bidrage til Danmarks opfyldelse af verdensmålene. Danmarks nationale handlingsplan for opfølgning på verdensmålene indebærer da også ønsket om at fremme cirkulær økonomi; herunder bedre (gen-)anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald (målsætning 24).

Herudover er bæredygtig bioraffinering relevant for verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi (energi fra biomasse, biogas, slam, affald med videre), verdensmål nummer 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst (3F vurderer på baggrund af dokumentation fra Copenhagen Economics, at der er bioøkonomisk potentiale for op imod 20.000 nye arbejdspladser, særligt i landdistrikter); verdensmål nummer 12 om bæredygtig produktion og forbrug (nye biobaserede produkter, biomassebaseret plastik, bedre ressourceanvendelse af spildstrømme) og verdensmål nummer 13 om klimaindsats (bioøkonomi er omstilling til et fossilfrit samfund).

Partnerskabet blev skudt i gang 31. august, og vi ser frem til samarbejdet internt i partnerskabet og med alle andre, der måtte være interesserede i arbejdet.

Dokumentation

Medlemmer af partnerskabet:

Kruger A/S, Envidan, Haldor Topsøe, Ørsted, Novozymes, NIRAS, KMC, Teknologisk Institut, Danmarks Naturfredningsforening, 3F, Dansk Affaldsforening, Aarhus Universitet og som observatør Miljø- og Fødevareministeriet.

Bioraffinering er en samlet betegnelse for teknologier, der sikrer bedre udnyttelse af biomasser, fordi man ved hjælp af teknologi omdanner biomasse til nye anvendelser (eksempelvis sukker til plastik).


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Boye

Miljøfaglig chef, WWF Verdensnaturfonden, bestyrelsesmedlem, Institut for Menneskerettigheder
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001), miljøstudier (York Uni. 1999), Organisationspsykologi, MPO (2020)

0:000:00