Debat

Helsinki-Komitéen: Europæisk sikkerhedsorganisation må rumme Rusland for at kunne arbejde for fred

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har haft en eksistentiel krise, siden Ukrainekrigen brød ud. Men organisationen har stadig en vigtig rolle at spille, skriver Asbjørn Storgaard og Hanne Severinsen.

USA's udenrigsminister Anthony Blinken og Ruslands udenrigsminister Sergey Lavrov i OSCE, et par måneder inden Ruslands invasion af Ukraine fik organisationens arbejde til at stå i stampe.<br>
USA's udenrigsminister Anthony Blinken og Ruslands udenrigsminister Sergey Lavrov i OSCE, et par måneder inden Ruslands invasion af Ukraine fik organisationens arbejde til at stå i stampe.
Foto: Jonathan Nackstrand/AP/Ritzau Scanpix
Asbjørn Storgaard
Hanne Severinsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fredag 12. april var der debat i Folketinget om udenrigsministerens årlige redegørelse for udvalgte internationale organisationer blandt andet Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Den debat hører vi intet om, selvom der er krig i Europa, og OSCE er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagerstater og tilsammen 1,3 milliarder indbyggere fra Vancouver til Vladivostok. Deltagerstaterne, herunder både Rusland og USA, har alle forpligtiget sig på en liberal verdensorden, hvor ret – ikke magt – skal afgøre konflikter.

Organisationen har tidligere været afgørende for tøbruddet mellem øst og vest under den kolde krig. Men det var dengang. Nu har Rusland åbenlyst forbrudt sig mod de principper, som de selv har skrevet under på, og invasionskrigen mod Ukraine har endegyldigt foranlediget et nyt – og givet endnu stærkere – jerntæppe igennem Europa.

Det er let for Rusland at blokere arbejdet i OSCE, og det har medført en eksistentiel krise i organisationen.

Asbjørn Storgaard og Hanne Severinsen
Hhv. formand og medlem, Den Danske Helsinki-Komité

Kan OSCE overhovedet stille noget op i den nuværende situation? Dét mener vi i Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, at OSCE både kan og bør.

Krise i OSCE

I OSCE er statssuverænitet det altdominerende princip. Alle beslutninger træffes i konsensus, bilateralt med hver enkelt stat, så det er let for Rusland at blokere OSCE's arbejde. I organisationen taler man derfor nu åbent om en eksistentiel krise i OSCE.

Hvorfor ikke bare suspendere Rusland, der på alle måder modarbejder organisationen, ligesom man har gjort i Europarådet?

Og hvorfor i det hele taget opretholde en organisation, hvor man på grund af konsensusprincippet ikke kan ekskludere Rusland, og derfor ikke rigtig udretter noget, fordi man ustandselig må manøvrere udenom de mange benspænd?

Disse spørgsmål prægede folketingsdebatten, hvor ordførerne heldigvis var enige om, at OSCE kan bruges som det mødested, hvor Rusland konfronteres med de principper, landet selv har tiltrådt.

Lars Løkke Rasmussen (M) fremhævede, at det efter flere års veto var lykkedes at afholde det årlige Human Dimension-møde i Warszawa med Ngo’er, der, ligesom Helsinki-komiteen, understøtter OSCE’s arbejde. Arbejdet fortsætter trods fastfrosset budget og vanskelige forhandlinger om topposter og formandsland, hvor Malta i år med nød og næppe undgik Ruslands veto.

Og Søren Søndergaard (EL) spurgte til finansieringen af OSCE’s kontor for frie valg (ODIHR), der systematisk monitorerer både før og efter valgdagen, og som kommer med konstruktive forslag til forbedringer, der har medført reformer i mange deltagerstater. Hvis økonomien svækkes, risikerer man, at til-lejligheden-opfundne "nyttige valgmissioner" bliver brugt til at legitimere valg.

Udenrigsministeren ville ikke udelukke, at Danmark, sammen med ligesindede lande, kunne gå ind med ekstra finansiering. Det håber vi, bliver til mere end et halvt løfte.

Læs også

Ånden fra Helsinki

OSCE’s historie går tilbage til 1970'erne, hvor to års forhandlinger mellem øst og vest førte til undertegnelse af The Helsinki Final Act 1. august 1975.

Slutaktens principper er blandt andet, at grænser ikke kan flyttes med magt, at mindretalsbeskyttelse er statens forpligtigelse, og at sikkerhed også indebærer "den menneskelige dimension" – menneskerettigheder, økonomi og miljø.

Aftalen blev brugt som løftestang for nye menneskerettighedsorganisationer på begge sider af jerntæppet. For eksempel spirede nationale Helsinki-Komitéer frem i øst og vest, og Helsinki-principperne bidrog til stigende enighed om staters adfærd overfor deres egne borgere og staterne indbyrdes – og kulminerede med Parischarteret for et nyt Europa i 1990.

Det er vigtigt at kommunikere til Rusland, at OSCE ikke bare opgiver de principper for sikkerhed, som organisationen bygger på.

Asbjørn Storgaard og Hanne Severinsen
Hhv. formand og medlem, Den Danske Helsinki-Komité

OSCE’s særlige potentiale og eksistensberettigelse beror på det unikke organisatoriske princip, at den må rumme spænding for at kunne arbejde for bæredygtig afspænding, som afspejles i organisationens historiske rolle som en regional platform for dialog. 

Det er vigtigt, at deltagerlandenes ambassadører fortsat mødes hver uge, sidder omkring det samme bord i organisationens hovedkvarter i Wien, taler sammen og holder hinanden ansvarlige, også selvom atmosfæren kan være spændt, og resultaterne er få og små eller helt udebliver.

OSCE skal kommunikere til Rusland, insisterende, at organisationen ikke bare opgiver de principper for sikkerhed, baseret på menneskerettigheder, demokrati og retsstat, som organisationen bygger på. 

Det er vigtigt, at OSCE fortsat konkret og praktisk arbejder på at etablere tillidsfulde relationer mellem stridende parter. OSCE besidder monitoreringsredskaber, faglig ekspertise og organisatorisk erfaring, der kan bidrage væsentligt til at modvirke autokrati og undertrykkelse og, senere, til (gen-)opbygning af kapacitet for udvikling og styrkelse af demokratiske institutioner i Europa.

OSCE er kriseramt, men løser stadig mange vigtige opgaver, og når tiden er moden til at genopfinde ånden fra Helsinki, må OSCE igen blive afgørende for sikkerhed og samarbejde i Europa.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Severinsen

Projektmedarbejder, Den Danske Helsinki-Komité, valgobservatør, Udenrigsministeriets Freds og Stabiliseringsberedskab
cand.mag. i historie og samfundsfag (Københavns Uni. 1973)

Asbjørn Storgaard

Formand, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, forsker i resocialisering og skandinavisk kriminalpolitik, Lund Universitet
ph.d. i socialt arbejde, cand. mag. i filosofi

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00