Knud Vilby: Nu kommer den store udvisning af somaliere

KRONIK: De kommende måneder vil hundredvis af somaliere i Danmark få deres opholdstilladelse inddraget, og mange vil blive udvist. Op til 400-500 somaliske voksne og børn kan blive sendt ud af landet, skriver Knud Vilby.

Af Knud Vilby
Journalist og forfatter

Flere hundrede somaliere i Danmark ventes i de kommende måneder at miste deres opholdstilladelser og dermed deres opholdsgrundlag i Danmark.

Det bliver kulminationen på det projekt, som regeringen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg indledte i september 2016 med en meddelelse om, at udviklingen i Somalia nu var blevet så meget bedre, at mere end 1.200 somalieres midlertidige opholdstilladelse i Danmark skulle genvurderes. Det klare mål var og er, at så mange som muligt skal sendes tilbage til Somalia. Og en gigantisk proces blev sat i gang*.

I et svar til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har Inger Støjberg oplyst, at der i september sad to somaliere i regeringens udrejsecentre. Men på det tidspunkt var det kun en lille del af de mange sager om opholdstilladelse, der var færdigbehandlede. I de kommende måneder vil det gå stærkt.

Flere hundrede somaliere skal forlade landet
I Flygtningenævnet verserer 381 sager, hvor Udlændingestyrelsens afgørelse har været, at opholdstilladelser skal inddrages. Der er også flere hundrede sager i Udlændingenævnet. De førte afgørelser peger i retning af, at knap halvdelen af udvisningerne vil blive stadfæstet af nævnene.

Det betyder, at flere hundrede somaliere, som oprindelig er blevet anerkendt som flygtninge, og som har opholdstilladelse, vil miste tilladelsen og principielt skal forlade landet. Blandt dem er mange børn og unge.

Derefter er det uklart, hvad der vil ske. En mulig aftale mellem Danmark og Somalia taler om 12 tvangsudsendelser til Somalia om året. Hvis adskillige hundrede somaliere mister retten til at opholde sig i Danmark, vil udvisning via tvangsudsendelser tage adskillige årtier.

Formentlig satser regeringen på, at mange rejser frivilligt, om ikke til Somalia, så til venner og familie andre steder i Europa. En del vil nok gå under jorden i Danmark eller andre steder i Europa. Spørgsmålet er, om de to danske udrejsecentre, Sjælsmark og Kærshovedgård, vil blive overfyldt med somaliere, der udvises, men ikke kan tvangsudsendes.

Over 1.200 sager behandlet
Forløbet i den kæmpemæssige juridisk-bureaukratisk omkostningstunge operation har siden efteråret 2016 været følgende:

Udlændingestyrelsen har som første instans indledt og behandlet mange hundrede sager, og i langt de fleste tilfælde er de endt med, at Udlændingestyrelsen vil inddrage opholdstilladelsen. Det samlede tal sager nåede væsentligt over 1.200 sager.

Ved udgangen af august i år havde Udlændingestyrelsen i alt behandlet i alt 1.340 sager, heraf 827 sager om somaliere, som havde fået midlertidigt individuelt asyl, og 513 om somaliere, som var kommet til Danmark efter familiesammenføringsreglerne. Cirka en tredjedel af somalierne, eller i alt 416, har fået lov at blive indtil videre, men resten skal med forskellige begrundelser ud.

353 har fået inddraget deres ellers gyldige opholdstilladelser, 162 har fået afslag på forlængelse. Og blandt de familiesammenførte har 186 fået inddraget og 223 afslag på forlængelse. I alt har operationen således ført til, at 924 somaliere har fået besked på at forlade Danmark.

I praksis ankes næsten alle afgørelser
Afgørelserne betyder dog ikke umiddelbar udsendelse, for næste skridt er, at disse afgørelser indklages for Flygtningenævnet eller Udlændingenævnet. Det er ikke en automatisk anke, men i praksis er næsten alle afgørelser, som medfører udvisning, blevet påklaget.

Ved udgangen af september var 517 af Udlændingestyrelsens afgørelser indklaget for Flygtningenævnet. Men Flygtningenævnet tager sig kun af de sager, der handler om direkte asyl, ikke de sager, hvor somaliere er blevet familiesammenførte.

I et svar til Udlændinge- og Integrationsministeriet af 12. oktober oplyser Inger Støjberg, at Udlændingestyrelsens afgørelser om inddragelse eller manglende forlængelse af opholdstilladelse for familiesammenførte vedrører 297 børn eller unge under 18 år og 95 voksne. Typisk følger Udlændingenævnets afgørelser beslutningerne i Flygtningenævnet.

Hvis Flygtningenævnets afgørelse medfører, at en somalier mister sin opholdstilladelse, vil de familiesammenførte pårørende også gøre det. Og hvis Flygtningenævnet giver fortsat opholdstilladelse, vil det også omfatte familien.

Børn kan miste opholdstilladelse
Mange af somalierne har opholdt sig ganske mange år i Danmark. Deres ansøgning om asyl blev i sin tid imødekommet, og de fik opholdstilladelse og ret til familiesammenføring. Det betyder også, at der er en række ægtepar, der har fået børn under deres ophold i Danmark. Hvis forældrene mister deres opholdstilladelse, gør børnene det også. I visse tilfælde indklages børneafgørelser særskilt.

Flygtningenævnet har netop afgjort en vigtig og principiel børnesag. Moderen til en pige på halvandet år havde mistet sin opholdstilladelse, men klagede, med henvisning til at pigen ved udvisning risikerede at blive tvangsomskåret. Hun blev henvist til at søge asyl for barnet, og det gjorde hun.

Sagen endte med, at barnet fik asyl, og det medførte, at moren for at kunne blive sammen med barnet fik en ny opholdstilladelse i konsekvens af denne afgørelse. Der vil komme flere lignende sager.

Puklen bliver mindre
Ved udgangen af september i år var i alt 488 af Udlændingestyrelsens godt 500 afgørelser om udvisning blevet indklaget for Flygtningenævnet, og de første 107 var blevet afgjort. I 43 tilfælde har nævnet stadfæstet afgørelserne i Udlændingestyrelsen, og de pågældende står således fortsat til udvisning.

I 18 tilfælde har man ændret afgørelserne, og i 32 tilfælde tilbagesendt (hjemvist) sager til ny behandling i Udlændingestyrelsen. 13 sager er afsluttet uden afgørelse, og det kan være, fordi de pågældende personer er forsvundet. 381 sager verserede fortsat.

Flygtningenævnet har haft lange sagsbehandlingstider, da der har været en pukkel af gamle asylsager. Men da der nu næsten ikke kommer nye asylansøgere, regner man med, at rigtigt mange sager bliver afgjort over de næste måneder.

Omdiskuteret vurdering af Somalia
En pejling af de foreløbige afgørelser peger i retning af, at cirka to tredjedele af somalierne får inddraget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, men kun omkring halvdelen af disse sager stadfæstes af Flygtningenævnet. Det kunne pege på, at det samlede endelige antal udvisninger vil omfatte en tredjedel af de cirka 1.300 somaliere i Danmark eller 400 til 500 børn og voksne.

Men med de mange verserende sager kan billedet ændre sig.

Processen blev sat i gang efter en ændring af udlændingeloven i 2015. Det er herefter muligt at inddrage gyldige midlertidige opholdstilladelser, hvis der er sket forbedringer i situationen i hjemlandet, og risikoen ved at rejse tilbage formodes at være mindsket.

På grundlag af en meget omdiskuteret vurdering, at situationen i Somalia er blevet mere stabil og mindre risikofyldt, blev gennemgangen af de mange opholdstilladelser sat i gang. Den har omfattet alle typer af somaliere i Danmark, herunder somaliere med varigt fuldtidsarbejde.

Det har vakt kritik, at man tilsyneladende vil udvise mennesker, der er velintegrerede og i arbejde, på et tidspunkt hvor man i regeringen taler om at øge importen af arbejdskraft.

Risiko for tvangsomskæring kan være modargument
Men derfor spiller den enkelte somaliers tilknytning til Danmark også en rolle, og det er blandt andet der, der kan være forskellige vurderinger i Udlændingestyrelsen, i Flygtningenævnet og i Udlændingenævnet.

Tommelfingerreglen er, at fire års samlet fuldtidsarbejde tæller som argument for forlænget opholdstilladelse. Det tæller derimod negativt, hvis den pågældende ikke har lært dansk og ikke i løbet af årene i Danmark har fået særlig tilknytning til det danske samfund.

For børn er tommelfingerreglen, at hvis de er 6-7 år gamle, kan de have en selvstændig tilknytning til Danmark, som tæller positivt. Men er de mindre, har de det næppe. Her kan vurderingen af risikoen for pigers tvangsomskæring så være et stærkt argument for at undlade udvisning og give selvstændigt asyl til et barn.

* Præcisering: Processen, der blev sat i gang i 2016 med Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, bygger på en lov, der blev vedtaget under SR-regeringen i 2015. 

Forrige artikel IFU forsvarer sig: Vores investeringer skaber bæredygtig udvikling IFU forsvarer sig: Vores investeringer skaber bæredygtig udvikling Næste artikel Messerschmidt: Menneskerettigheder indskrænker danskernes frihed Messerschmidt: Menneskerettigheder indskrænker danskernes frihed
 • Anmeld

  Mette Roerup · Lærer aktiv i Bedsteforældre for Asyl.

  Tragedie

  Det er en tragedie at somaliske familier med opholdstilladelse kan se hele deres tilværelse smadret med den begrundelse,at sikkerheden i Somalie er "forbedret" i de sidste par år. De har arbejde,deres børn går i skole og de har på alle måder prøvet at integrere sig i det danske samfund.hvorfor skal de ud,når Danmark har brug for deres arbejdskraft ?
  Vi har et Folketing ,som sætter regler før mennesker,det er forkasteligt og eftertiden vil dømme Danmark hårdt for denne umenneskelige politik.

 • Anmeld

  Teodora Hansen

  Rystende, umenneskeligt, grusomt

  Så er det for alvor slut med Danmark som et land hvor retssikkerhed kan tages for givet. Farvel medmenneskelighed og anstændighed. Goddag diskrimination og ondskab. Så må man bare håbe at dette mørke regime slutter snarest muligt, med mindst muligt mennesker der gøres fortræd.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Hvordan kan Somalia karakteriseres som et sikkert land?

  Her rapportager fra i år:

  https://www.youtube.com/watch?v=5GrEMRHkjQs

  https://www.youtube.com/watch?v=HLaexb5SJUM

  Hvordan kan Udenrigsministeriet komme frem til at det er sikkert at sende somalier hjem til det her land? Udenrigsministeriets egen udrejse guidelines fraråder danskere at rejse til Somalia, og så mener man at man kan sende somaliere tilbage til et sikkert land?

  http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-02-03-ingen-kan-vide-sig-sikre-nogen-steder-i-somalia

  Det er en skændsel ud og alle grænser, hvor man jo ikke kan stole på vores egne myndigheder endsige at de overholder almindelig redelighed, ordentlighed og ærlighed.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Håbløsheden vil desværre sejre

  Den udvikling der er sket over seneste tyve år, ved vi, vil fortsætte. Det vil have nogle skrækkelige konsekvenser. Gennem nogle år har jeg fulgt Knud Vilby's viden om flygtninge, migranter og kommende eskalerende 'folkevandringer'. Hvad har du ikke påpeget m. hensyn til Afrika?
  Hvad vil DU foreslå KV. Hvorfor ikke være realistisk -med din store viden - og fortælle løs. De igangværende, og forværrende borgerkrige, kan ingen stoppe, for man skyder ikke med skarpt ind i folkemasser med flere tusinde mennesker.
  Må jeg spørge: Hvorfor sætter de omtalte mennesker børn i verden under krigsforhold. Ved de mennesker ikke, efter omtanke, at det er helt ufornuftigt?
  Hvad gør man ved følgende:
  #inbox/FMfcgxvzLNdDzJfqsjZpPWbFJDVMsXNw?projector=1
  Håber, mit indlæg vurderes positivt, som det absolut er ment.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Beklager...linket er ubrugeligt

  Prøv dette...Hvad bør man gøre?
  https://mail.google.com/mail/ca/u/0/

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Nu skal de forhåbning hjem og hjælpe med at op bygge deres land

  Flygtningene bør, som en selvfølge vide
  at når det er muligt så skal de hjem
  Så er det jo godt at de ikke er blevet særligt godt integreret i Danmark.
  Nu skal de forhåbning hjem og hjælpe med at op bygge deres land
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.
  Der er noget galt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Sikkerhed og normalitet er relativt

  Knud Vilby m.fl. bør huske, at i en bedømmelse af forholdene i Somalia, skal der ikke lægges dansk tryghed og velfærd til grund.

  Begrebet "samfund" er jo ganske anderledes i Somalia end i Danmark og Vesteuropa og mange andre steder.

  Faktisk er virkeligheden, at blot lokale krigsherrer ikke længere skyder på hinanden og på hvem som helst, og der er en faktisk fungerende regering, er der en normaltilstand i pågældende land.

  Og så kan det være tid at vende hjem.

 • Anmeld

  Poul. B · Pensionist, iagttager

  Mange af de flygtninge (ikke migranterne) der nu er ristituerede, og

  ......dermed igen er kommet 'ovenpå knne jo ved at rejse hjem gøre pladser fri for nye flygtninge. De har jo selv prøvet at sidde forarmede i overfyldte flygtningelejre.
  Flot, hvis de ville vise deres landsmænd medmenneskelighed.

 • Anmeld

  J.Larsen

  arbejde!?

  Ja det er ikke det der præger somaliere her i landet over 80 % er ikke i arbejde og på offentlig forsørgelse... er det så en katastrofe at vi siger at hotelopholdet på all. inclusive er slut?? Nej, de skal sendes hjem, hver og een, og det er nemt, enten rejser de hjem eller også bliver de flyttet til en lejr i Grønland, så langt mod nord som muligt, de vælger selv. Må jeg minde om at selv Andreas kamm sagde at intet land er forpligtet til at orkestrere sin egen undergang og derfor kan afvise dem man ikke vil have boende...men det er noget Hr, Vilby ikke forstår, han har jo også levet på offentlig forsørgelse hele livet og så er det svært at forstå at der ikke er råd til det længere, for dem der betaler vil ikke være med længere..

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udvisning.

  Afviste somaliere vil blive udvist af Danmark, siger Inger Støjberg, men jeg vil se det, før jeg tror det. Der vil sikkert blive opsummeret tusindvis af årsager til at dette ikke vil finde sted, og så er vi lige vidt som sædvanligt.

 • Anmeld

  Mads Svendsen · Ingeniør

  Selvfølgelig skal de hjem

  Bedsteforældre for Asyl er åbenbart ramt af demens -eller er det almindelig uvidenhed??? Somaliere er IKKE i arbejde i nævneværdig grad - 8 af 10 somaliske kvinder er udenfor arbejdsmarkedet. Somalierne er den gruppe af indvandrere med højest kriminalitet. Somaliere er blandt de grupper som er allersværest at integrere... Så, nej -de har IKKE arbejde -de prøver IKKE at integrere sig -og vi har IKKE brug for u-uddannede på arbejdsmarkedet. Og det har ALDRIG været meningen at asyl skal være lig med evigt ophold - det står ikke i nogen konventioner!

 • Anmeld

  Rasmus Paludan · Partileder, Stram Kurs

  Tragisk, at så få sendes hjem: Vi skal slet ikke have somaliere i Danmark!

  Det er en absurd situation, at der utroligt få sendes hjem. Danmark er et land for danskere, så der har aldrig været nogen grund til, at der var en eneste somalier på dansk jord.

 • Anmeld

  Steen Jensen

  Vi skal slet ikke have somaliere i Danmark

  Sådan er dét.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @jesper

  Du ved alt, alt, alt for lidt om Afrika (mener jeg).
  Du burde Google Knud Vilby. Specialist på Afrika.
  Go on

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tak til Knud Vilby for den grundige indføring i sagen.

  Tak til Knud Vilby for den grundige indføring i det nationale danske regelsæt og sagsbehandlingsnormativ for behandling af indvandrere og flygtninge fra 3.-lande.

  Han har med sin grundighed effektivt demonstreret, at de danske regler og sagsbehandlingsnormer på hele området er fuldstændigt uacceptable i en verden hvor hvem som helst der kan samle nogle tusinde kroner kan tage et fly til hvor som helst og melde sig som flygtning, krigsoffer, indvandrer eller hvad der nu er aktuelt.

  Knud Vilbys humanistiske argument med, at 6-7 år gamle børn af herboende udviste udlændinge kan have en selvstændig tilknytning til Danmark der har betydning for at de kan blive, er useriøst. Omvendt betyder det jo så også, at 6-7-årige børn der ankommer fra Somalia og lignende steder jo så har en selvstændig tilknytning til deres fødeland, hvorfor de naturligvis straks bør sendes retur.

  Og hans argument med, at risikoen for omskæring af piger i Somalia er et stærkt argument for at de ikke sendes retur, er rent hykleri og kulturimperialisme, al den stund at vi i Danmark stadig tillader lignende mishandling af drenge.

  Men tak til Knud Vilby for den grundige indføring i problematikken. Det er hermed endegyldigt påvist, at det alene er et fodslæbende Folketing der er skyld i hele miseren.

  - og så har jeg med ovenstående ikke horholdt mig til nogle enkeltsager, og ej heller til børns vilkår. Blot konstateret, at hele administrationsområdet er i kaos, og at de skyldige er valgt til Folketinget.

 • Anmeld

  Ole K. Ersgaard · Erhvervsøkonom MDM, PD

  Er der ikke sovet alt, alt for længe i timen?

  Hvorfor er U-landsbistanden til en lang række lande i bl.a. Afrika - ikke gjort betinget af hjælp til selvhjælp for længst?
  Forstået som krav og hjælp til opbygning af en samfundsmodel, der kunne håndtere udfordringerne i de enkelte lande set i et 50 årigt perspektiv?

  Men det er ikke sket. Derimod er der hældt enorme beløb m.v. i landene uden nævneværdig effekt.
  Konsekvenserne ses jo ganske tydeligt i fx Europa/Danmark, hvor tilstrømningen af migranter fra specielt Afrika (og Mellemøsten) har sat sine tydelige negative spor.
  Ikke vestlige indvandrere kostede (officielt) netto 36 mia. i 2015
  (beløbet er i midlertid væsentligt højere al den stund ganske mange udgifter slet ikke er medtaget i den officielle opgørelse).
  Men nok om det.
  Til sammenligning koster forsvaret (21 mia), Politiet (8,5 mia) og Kriminalforsorgen (3 mia) tilsammen 32,5 mia p.t.

  Nettoudgiften til ikke vestlige personer kan betragtes som en alternativ form for U-landsbistand, fordi foruroligende mange personer fra overvejende muslimske oprindelseslande er karakteriseret ved lav erhvervsfrekvens, stor andel i offentlige forsørgelse og en foruroligende høj andel i kriminalitetsstatistikkerne.

  Man kan i øvrigt undre sig over, at fx ca. 80.000 ikke vestlige kvinder har fået lov til at tilrettelægge en tilværelse baseret på (livslang) offentlig forsørgelse. Her er der også tale om et gigantisk politisk svigt. (Den radikale leder, Margrethe Vestager, nævnte i sin tale på partiets landsmøde i 2009, at der var 65.000 ikke vestlige kvinder uden for arbejdsmarkedet - så det er jo ikke et nyt fænomen].
  At dette problem ikke er blevet løst for længst viser bl.a. en politisk berøringsangst.
  Man kunne givetvis forstå det, hvis det var Socialdemokratiet og De Radikale, der havde haft regeringsmagten i hovedparten af tiden siden fx folketingsvalget i 2001.
  Men det er det jo ikke.
  Der har nemlig været Venstreledede regeringer med støtte af DF i små 80% af tiden. Man kan derfor konstatere, at der ikke er politisk vilje hos de nuværende politiske partier - for så ville problemet jo have været løst.
  "Løkke" og DF proklamerede endda i 2015 - "straks opbremsning" - og vandt givetvis valget på det grundlag.
  Og hvad er der så sket siden?
  Der er faktisk kommet flere asylansøgere og familiesammenførte til Danmark på 39 mdr., end der gjorde under den tidligere Helle Thorning-Schmidts regeringsperiode på 45 mdr.
  Men "Løkkes" motto er jo også - "går den, så går den"!
  Nu forsøger den Venstreledede regering med støtte af DF at vise den handlekraft, den hidtil har manglet - og anvender nogle forholdsvis få personer fra Somalis som eksempel, ved at fratage dem muligheden for at få forlænget deres opholdstilladelse her i landet.
  Hvor er det dog ynkeligt.

 • Anmeld

  s.andersen

  Forhåbentligt

  Jeg vil se de hjemsendelser ske, før jeg tror på det.
  Skulle der trods alt ske hjemsendelser som lovet, forventer jeg at samtlige somaliere smides hjem. Kan vi udvise bare én eneste, kan og skal vi sende dem alle hjem,
  Derefter kan vi pasende fortsætte med alle de udvisningsdømte der sidder på dansk grund og i de danske fængsler.
  Regeringen bør huske at der er udsigt til et valg - hjemsendelser kunne være dét der kan vinde vinde valget for blå blok. SÆT IGANG!

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Jeg giver s.andersen helt ret  Vi må se virkeligheden som den er
  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w

  jeg har en drøm
  om at folk vil husker dette nå vi nu snart skal stemme til folketing valget

 • Anmeld

  Ole K. Ersgaard · Erhvervsøkonom MDM, PD

  "Let us help them there"...

  Problemkomplekset med migranter/flygtninge løses ikke ved at fx USA/Europa hver modtager 1, 3, 5 eller flere millioner pr. år.
  Dette illustreres på en meget pædagogisk måde af professor Roy Beck i videoen nedenfor.
  Selv om de fleste tal, der nævnes i videoen er for USA - kan de let overføres til europæiske forhold. '
  Videoen er fra 2010 så den årlige vækstrate, der nævnes på 80 millioner pr. år er så siden steget til over 600 millioner personer.
  Læg derfor specielt mærke til slutkommentaren - "lad os hjælpe dem der, hvor de er"!

 • Anmeld

  Ole K. Ersgaard · Erhvervsøkonom MDM, PD

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  En umulig aftale

  Hvorfor kun 12 tvangshjemsendelser om året? Som en mulig aftale mellem DK og Somalia anviser-ifølge debatindlægget fra Knud Viby .
  Det er så lille et tal at det ikke giver mening.
  Jeg mangler en begrundelse for det lave antal. Er det manglende økonomiske ressourcer i Somalia ? I givet fald er det jo oplagt at DK bør hjælpe til der, for at speede hjemsendelse forløbet op.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Administrativt benspænd

  Spørgsmålet er vel: Hvorfor skal denne sag overhovedet drøftes med Somalia ? Hvis de pågældende skal hjem til Somalia hvorfra de kommer, kan de vel sættes på et fly med destination Somalia ?

  Vi andre skal vel heller ikke spørge i Somalia før vi tager derned, så hvorfor denne forskel ?

 • Anmeld

  s.a.

  Bertel J

  Ja, ved du hvad, Du har da en pointe.
  Gad vide om der er nogen i administrationen, det offentlige, de islamglade halahippiepartier eller blandt væmmeligboerne der kan komme med et fornuftigt svar på det? Formentligt ikke.
  Somalia ringede jo heller ikke og spurgte om det var i orden da migranterne vendte næsen nordpå......

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  "Ubekvemme borgere"

  Jeg spekulerer på, om det, at de forskellige muhammedanske lande nægter at tage i mod egne borgere er at de er "ubekvemme"?! for disse. Eller hvad?!.
  Så er det mere bekvemt at sende dem her op, så er de så "dejligt" fri for mere vrøvl med dem.
  Man må jo regne med at EU , via "aftaler" har sagt at disse lande roligt kan sende deres befolknings overskud op til os. Vi vil jo hellere end gerne???!!! have disse hos os. De, især syrerne er jo "så dygtige", og vi mangler jo "kvalificeret" arbejdskraft. Ikke sandt?.

  Vi må jo regne med, at blandt syrerne findes bl.a. "professorer , forfattere , videnskabs folk, læger" og meget mere. Jo, vi har skam " brug" for dem.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Sjældent du vil se mit støtte en borgerlige regering...

  Men tak trods alt Vlak..Selvom det blot er symbolpoliitk.

  Den siddende VLAK forbryder regering har alle tiders indvandrer rekord. Nær 25o.ooo -mener jeg det var- ankom de første 2 år af deres tid som jobsøgende. De fleste fik job på Danskeres bekostning.

  VKO mere end fordoblet indvandrerantallet til DK under deres tid, end under Nyrup regeringen samme tidsramme.

  Er jo totalt sindsygt at påstå at borgerlige-blå blok- står for en stram indvandringspolitik?

  Enhver agenda her kan modbevises af Danmarks statistik.

  Problemet er at mange røde også støtter blå blok mht. indvandrer , løndumpning, og generelt Dansk velfærdsforringelse af det etniske Danske folk dermed.

  DK kan ligeså godt tage første skridt, og indføre verdens strammeste indvandringspolitik. Dette ønsker etniske Danskere i sin kæmpemajoritet alle, så vel som overalt i Europa.

  Nej tak til flere indvandrer af alle slags. Muslimer, jøder, Europæere ,Asiater...alle..Tak..

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udvisninger.

  Knud Vilby klager over at et større antal somalier står for udvisning.
  Det er bare sådan, at hvis, som det er i mange tilfælde, i sær hvad angår somaliere, at disse ikke,på nogen måder ønsker integration er der kun, efter min mening, en mulighed, udvisning. Det samme gælder for andre udlændinge fra Mellemøsten og Afrika.
  Midlertidigt ophold betyder ikke nødvendigvis permanent ophold.
  Danmark kan ikke være socialkontor for alverdens borgere, som er utilfredse med deres hjemland. Konventioner, eller ej.