Lærerforeningen: Undervisning i verdensmålene er en naturlig opgave for folkeskolen

Et flertal af danskerne mener, at alle folkeskoleelever bør modtage undervisning i verdensmålene. Danmarks Lærerforening mener, at det er en oplagt opgave for folkeskolen.

"Det er klart, at folkeskolen ikke kan få Danmark til at leve op til verdensmålene alene. Men vi spiller en rolle," siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening. 
"Det er klart, at folkeskolen ikke kan få Danmark til at leve op til verdensmålene alene. Men vi spiller en rolle," siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening. Foto: Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix
Christina Houlind

Det er en god idé, at folkeskolen skal undervise i og udbrede kendskabet til FN’s verdensmål.  

Sådan lyder det fra næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange. 

“Folkeskolen er en samfundsinstitution af meget høj betydning, og når alle lande i FN bliver enige om, at der er nogle områder, hvor vi som verden skal sætte ind, så er det selvfølgelig vigtigt for vores medlemmer at bidrage,” siger hun.  

Danmarks Lærerforening ligger dermed på linje med et flertal af danskerne. 60 procent er enige i, at alle folkeskoleelever bør modtage undervisning i FN’s verdensmål.  

Det viser en måling foretaget af Epinion for Altinget og DR.

Derudover er 22 procent hverken enige eller uenige, seks procent er overvejende uenig, fire procent er helt uenige, og otte procent svarer “ved ikke”. 

Fakta om målingen

Sådan har vi spurgt: 

FN har opstillet 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er eksempelvis ”Afskaf fattigdom”, ”Ansvarligt forbrug og produktion” og ”fred
retfærdighed og stærke institutioner”. Nogle mener at det er vigtigt at elever i folkeskolen undervises i verdensmålene, mens andre ikke mener at det er så vigtigt. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Alle elever i folkeskolen bør modtage undervisning i FN’s verdensmål?

Her er svarene:

Helt enig 30 % (310)  

Overvejende enig 30 % (305)  

Hverken enig eller uenig 22 % (221)  

Overvejende uenig 6 % (59)  

Helt uenig 4 % (41)  

Ved ikke 8 % (79)  

Ønsker ikke at svare 1 % (12)  

Total 100 % (1027)

Statistisk usikkerhed +/- 3,1 %


Kilde: Kilde: Meningsmåling foretaget af Epinion i perioden perioden 21. september – 29. september 2021 og baseret på 1027 besvarelser

Materialer vil falde på et tørt sted 

Målingen er lavet, efter regeringen i sit finanslovsforslag har lagt op til at afsætte 800.000 kroner til et læringsunivers, der skal udbrede viden om verdensmålene, samt halvanden million kroner til at lave flere såkaldte verdensmålsskoler over de næste tre år. Verdensmålsskolerne er et verdensomspændende skolenetværk, som underviser i globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Folkeskolen kan ikke løfte hele opgaven. Men folkeskolen kan bidrage, og det er noget, der passer ind i fagene i forvejen. Eksempelvis står der i folkeskolens formålsparagraf, at eleverne skal opnå forståelse for menneskets samspil med naturen. Og det er ikke ukendt i den danske folkeskole, at vi forholder os til globale spørgsmål og problematikker.

Dorte Lange
Næstformand Danmarks Lærerforening
 

Og det giver god mening at afsætte penge til undervisningsmaterialerne, forklarer Dorte Lange. 

“Vores egne undersøgelser viser, at lærerne mener, at der mangler materiale om klimaforandringer og miljøspørgsmål, og vi mener altid, det er en god idé at bruge penge på undervisning og kvalitetsuddannelse.” 

Er undervisning i SDG’erne venstreorienteret? 

At sætte verdensmålene på skoleskemaet er tidligere blevet kaldt “venstreorienteret indoktrinering” af Nye Borgerliges undervisningsordfører, Mette Thiesen.  
Men det er Dorte Lange ikke enig i.  

“FN er en global organisation af stater med repræsentanter fra mange befolkninger. Det mener jeg ikke, man kan kalde venstreorienteret. Selvfølgelig kan man spørge sig selv, om verdensmålene er vigtige i forhold til alle de andre ting, vi skal. Men vores regering og samfund er en del af FN, og vi har på den måde været med til at udfærdige de her mål i en eller anden forstand, og det er noget verdenssamfundet er blevet enige om.” 

Det sker ofte, at når vi har en samfundsudfordring, så vil man gerne sætte problemet eller emnet på skoleskemaet. Og så lyder det nogle gange fra lærere og skoleledere, at skolen ikke hverken kan eller skal løse alt. Hvor lander verdensmålene i den diskussion? 

“Det er rigtigt, at mange griber til løsningen, ’det skal folkeskolen tage sig af’. Men Folkeskolen har faktisk en meget stor opgave, og den vil vi gerne vedstå os. Det er her, kommende generationer får et bredt billede af, hvad deres rolle i at udvikle det gode samfund er. Hvordan vi kan leve i et samspil med naturen og forstå vores historie. Der er mange ting, som folkeskolen skal. Det er klart, at folkeskolen ikke kan få Danmark til at leve op til verdensmålene alene. Men vi spiller en rolle.” 

Hvor går grænsen i forhold til, hvad man kan forvente, at folkeskolen løfter i forhold til verdensmålene? 

“Folkeskolen kan ikke løfte hele opgaven. Men folkeskolen kan bidrage, og det er noget, der passer ind i fagene i forvejen. Eksempelvis står der i folkeskolens formålsparagraf, at eleverne skal opnå forståelse for menneskets samspil med naturen. Og det er ikke ukendt i den danske folkeskole, at vi forholder os til globale spørgsmål og problematikker.”  

Hvad er det for nogle ting, hvor I tænker, det er ikke jeres opgave?  

“Det er for svært at svare på. Den enkelte skole prioriterer hele tiden. Hvad skal de fokusere på, og hvad er der overskud til. Der bliver taget en lang række af pædagogiske og didaktiske valg.”  

Ville du kunne forstå, at nogen satte spørgsmålstegn ved, at folkeskolen skulle undervise i verdensmål, hvis man havde en klasse, hvor eleverne klarede sig dårligt i dansk og matematik? 

“Jo, men der er ikke nogen, der kan sige, at folkeskolen skal undervise i verdensmålene. Der er lavet en folkeskolelov med en formålsparagraf, og der er nogle mål for fagene, og det er dem, vi er forpligtede på. Vi er ikke forpligtede på at undervise i verdensmålene, vi er forpligtede på fagene, men FN’s verdensmål er en helt naturlig ting at oplyse om og arbejde med som en del af undervisningen.” 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dorte Lange

Moderator, skribent og journaliststuderende, vicepræsident, den europæiske lærerforening Etuce, fhv. næstformand, Danmarks Lærerforening
lærer (Aalborg Lærerseminarium 1995)

0:000:00