Debat

Organisationer: Verdensmålene nås gennem samarbejde

DEBAT: Verdensmålene skaber mulighed for, at Danmark kan opnå større bæredygtig succes herhjemme og være en inspiration for resten af verden. Skal målene nås, kræver det samarbejde, skriver seks samfundsrepræsentanter. 

Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen, Claus Stig Pedersen, Head of Global Sustainability, Novozymes, Jonas Kroustrup, Chief Resilient Officer, Vejle Kommune, Laust Gregersen, formand, Globalt Fokus, Nanna Højlund, næstformand, LO og Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv.

Den 25. september 2015 vedtog 193 af verdens ledere 17 fælles verdensmål, der skulle sikre en bæredygtig udvikling henimod 2030.  Nu er den danske handlingsplan for verdensmålene så kommet. Vi er her seks forskellige samfundsrepræsentanter, der er gået sammen for at dele tanker om regeringens plan, og de muligheder, vi ser for, hvordan Danmark kan spille en ambitiøs rolle i, at verdensmålene bliver opfyldt.

Danmark har i kraft af sin opbakning til, og vedtagelse af FN’s verdensmål, forpligtet sig til, at de 17 verdensmål med i alt 169 delmål bliver opfyldt herhjemme samt i udlandet.

I en tid præget af opbrud og populisme er det meget opmuntrende, at verdens ledere på tværs af geopolitiske interesser har kunnet skabe en opbyggelig politisk ramme for global bæredygtig udvikling til gavn for både mennesker, miljø, klima og kloden.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

En dagsorden, der samler
I handlingsplanen for Danmarks arbejde med FN’s verdensmål kommer regeringen med dens bud på svar til nærliggende spørgsmål, såsom:

Hvor skal Danmark og verden være om 13 år, når FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skal være opfyldt? Hvordan kan Danmark bidrage til dette arbejde? Og hvilke muligheder skaber en ny og banebrydende politisk ramme for den danske stat, såvel for erhvervsliv, offentlige aktører, foreninger, fagforeninger, skoler og uddannelsesinstitutioner i det danske samfund?

Lad os tage udfordringen op! - og udnytte muligheder i FN’s verdensmål som en anledning til fortsat at være ambitiøse i at udvikle vores samfund i den rigtige retning

Fælles for denne kreds af samfundsrepræsentanter er, at vi ser muligheder for Danmark i verdensmålene. Som den første politiske dagsorden nogensinde giver målene os en politisk ramme og et fælles sprog, hvor vi på tværs af erhvervsliv, fag- og brancheforeninger, civilsamfund, kommuner og politisk ståsted kan engagere os om en fælles målsætning for Danmark og verden.

Målene formår, med andre ord, at skabe samhørighed mellem parter, der før ikke nødvendigvis har følt et fælles ståsted, og samtidigt åbner de for nye innovative initiativer, som sigter mod morgendagens bæredygtige løsninger. Der er brug for begge dele, hvis vi skal gøre os håb om at lykkes med at løse de lokale og globale udfordringer omkring klima, fattigdom, konflikt og ulighed, som målene adresserer. 

Verdensmålene skaber muligheder for Danmark
Danmark er et af verdens mest privilegerede samfund, hvilket giver os et solidt grundlag for at opfylde FN verdensmål. Derfor er det også oplagt at spørge sig selv, på hvilken måde og hvordan vi i Danmark interesserer os for denne globale indsats?

Vi er blandt de samfund i verden med den laveste fattigdom og korruption, samt højeste livskvalitet, og vores velfærdssamfund er baseret på en høj grad af økonomisk sikkerhed og de bedste forsyninger af vand, energi og fødevarer.  Endvidere er vores struktur for integreret regeringsførelse blandt de mest veludbyggede. Med en privilegeret position følger et stort ansvar.

Hele verden betragter i disse år med misundelse de Nordiske landes samfundsmodel, og vi har dermed alle tiders mulighed for via FN’s verdensmål at bidrage med både erfaringer, viden og ekspertise til andre landes bæredygtige udvikling.

Samtidig skaber målene også muligheder for at arbejde med nogle af de områder, hvor Danmark står mindre stærkt – eksempelvis kan Danmark blive bedre til at nedsætte landets forbrug per indbygger.

Samlet set skaber FN’s verdensmål altså muligheder for, at Danmark og danskerne kan opnå en større bæredygtig succes herhjemme og samtidig blive inspiratorer og eftertragtede samarbejdspartnere ude. Konklusionen må være klar: Spørg både, hvad FN’s verdensmål kan gøre for Danmark, og hvad Danmark kan gøre for FN’s verdensmål.

Lad os tage udfordringen op! - og udnytte muligheder i FN’s verdensmål som en anledning til fortsat at være ambitiøse i at udvikle vores samfund i den rigtige retning. Lad os tage det udgangspunkt, at den globale sammenhængskraft og bæredygtige udvikling er vor tids største markedsdriver.

Vi kan vise global empati, skabe bedre rammer for alle danskere og åbne muligheder for danske aktører i udlandet til at bidrage til andre landes udvikling - til gavn for alle parter.

Samarbejde og partnerskaber baner vejen 
FN’s verdensmål er ambitiøse – så ambitiøse, at nogle kritikere har kaldt dem naive. Det mener vi ikke. Tværtimod. Hvis vi skal nå dem, kræver det et bredt funderet samarbejde på både det politiske plan og på det folkelige plan. Målene kan ikke opnås, hvis det kun er de danske folketingspolitikere, som kender dem, mens hr. Jensen i Slagelse aldrig har hørt om dem.

Omvendt kan målene heller ikke opfyldes, hvis det kun er hr. Jensen og resten af medlemmerne i Slagelse borgerforening, som går op i dem. Alle personer – rig som fattig, rød som blå – i virksomheder eller i det offentlige – i kommuner og regioner – i folketinget og i lokalforeningerne – skal kunne se en værdi i at arbejde aktivt med verdensmålene og bruge dem som udgangspunkt for alt det fremadrettede arbejde.

Vi ser samarbejde på tværs som vejen frem. Vi er allerede godt på vej. Rundt omkring i Danmark findes mange partnerskaber, som med et udgangspunkt i FN’s verdensmål forsøger at drive Danmark fremad.

Til sommer kommer der mere end 1000 udvalgte unge til Danmark, som over 12 dage skal arbejde med målene og skabe et globalt netværk – et projekt som fonde, danske højskoler, virksomheder, kommuner, konsulenthuse og mange andre samarbejder om.

Og i et andet partnerskab vil der blive afholdt en række intensive en-dages forløb med det formål at udvikle konkrete koncepter og forretningsmodeller til at indfri et eller flere af verdensmålene per forløb.

Her vil det bedste hold til at løse opgaven bringes i spil – eksempelvis virksomheder, investorer, NGO'er og digitaliseringseksperter. 

Flere danske virksomheder og større danske byer går nu forrest og viser, at samfundsansvar, stabil økonomisk vækst (for dem og for Danmark) og FN’s verdensmål kan være tæt sammenbundne. Blandt andet fordi, at flere og flere forbrugere og borgere efterspørger ansvarlighed.

Sidst, men ikke mindst, begynder de danske politikere også at tage ansvar gennem et netop oprettet tværpolitisk netværk, hvor samtlige af Folketingets partier deltager med henblik på at undersøge, hvordan de kan bidrage til opfyldelsen af målene – både nationalt og lokalt i deres forskellige valgkredse.

Vi er altså på vej, men ikke i mål.  Så lad os samarbejde om at få Danmarks potentiale udnyttet. Lad os indgå i flere partnerskaber om at få FN’s verdensmål opfyldt i Danmark. Lad os inspirere og få mange flere virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og små lokale foreninger på banen.

Lad os få skabt en tæt sammenhæng mellem det overordnede nationale (politiske) niveau og det lokale folkelige niveau i Danmark. Lad os fremme dem, som samtænker bæredygtighed og samfundsansvar med nye forretningsmodeller og ny teknologi.

Lad os invitere til workshops, hvor staten, virksomheder, civilsamfunds-organisationer, digitaliseringseksperter, kommuner, regioner og investorer sættes sammen for at udforske nye modeller på verdensmålene rundt omkring i landet. For kun gennem samarbejdet ligger resultaterne – og opnåelsen af FN’s verdensmål – og venter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Laust Leth Gregersen

Politisk chef, Oxfam Ibis
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2005), cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse (CBS. 2009)

Nanna Højlund

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), forkvinde, Sosu H (2018-), medlem, 2030-panelet, formand, Arbejdermuseet
pædagogmedhjælper, Master i public administration (CBS 2013)

Troels Dam Christensen

Afgående sekretariatsleder, 92-gruppen (31/8-24), medlem, 2030-panelet, Klimarådets Klimadialogforum
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1993)

0:000:00