Overblik: Finanslovsaftalen set med verdensmålsbriller

Forbrugerombudsmanden skal rustes til greenwasing-sager, bedre støtte til personer med handicap og en pulje til certificering af CO2-opgørelser i virksomheder. Det er nogle af de verdensmålsrelaterede indsatser, der er med i finansloven. Få overblikket her.

Tilsynet hos Forbrugerombudsmanden skal styrkes for at imødegå et stigende antal sager i forhold til greenwashing.
Tilsynet hos Forbrugerombudsmanden skal styrkes for at imødegå et stigende antal sager i forhold til greenwashing.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Christina Houlind

Mandagens finanslovsaftale indeholder både grønne og sociale initiativer, der kan få indflydelse på verdensmålene.  

Der er afsat midler til indsatser i både den private og offentlige sektor og til civilsamfundsorganisationers arbejde med blandt andet kvinders rettigheder og psykisk sårbare.  

Altinget Verdensmål giver dig et overblik over de dele af aftalen, der er interessante set med verdensmålsbriller. 

Vi starter med det grønne, der både tæller klima og miljø.

Om aftalen

Aftalen er indgået mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. 

Det til virksomhederne:  

 • Udvikling af Klimakompasset 
  54,7 millioner kroner i alt i perioden 2022-2025 til standardisering af virksomheders ESG-data (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) og yderligere udvikling af klimakompasset, der skal gøre det nemmere for virksomheder at arbejde med deres klimaaftryk. 

 • Pulje til certificering af CO2-opgørelse og klimamærkning
  En ny pulje skal understøtte små- og mellemstore virksomheder i at få certificeret deres opgørelse af eget klimatryk (inkl. scope 1, 2 og 3) eksempelvis via relevant klimamærkning. Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025. 

 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi  
  Aftalepartierne afsætter penge til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi for at støtte centrets formidling af viden om vedvarende energi både nationalt og internationalt samt til udviklingsopgaver i samarbejde med små og mellemstore virksomheder. Der afsættes tre millioner kroner årligt i perioden 2022-2024. 

Om det offentlige:

 • Grønne køkkener 
  Aftalepartierne vil nedbringe klimabelastningen fra offentlige køkkener og kantiner. Derfor vil de styrke AMU-kurser for køkkenprofessionelle med fokus på plantebaseret mad. Der skal desuden udvikles en diplomefteruddannelse i plantebaseret kost til ernæringsprofessionelle. Der afsættes tre millioner kroner i 2022. 

 • Øget brug af grønne løsninger og ny teknologi i den offentlige sektor 
  Der afsættes 142,8 millioner kroner i perioden 2022-2025 til en fond, der skal accelerere den offentlige sektors anvendelse af nye teknologier som eksempelvis kunstig intelligens. Fonden skal støtte større projekter med konkrete digitale løsninger, der med øje for dataetik og borgernes datasikkerhed kan bidrage til at løse samfundsproblemer. Prioriterede satsninger kan være inden for sundhed, klima, forsyning og administration. 

 • Penge til Forbrugerombudsmanden  
  Tilsynet hos Forbrugerombudsmanden skal styrkes for at imødegå et stigende antal sager om greenwashing. Der afsættes syv millioner kroner årligt i perioden 2022-2025. 

Det om miljøet:

 • Drikkevandsfond 
  Der skal oprettes en drikkevandsfond, der består af en tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder og strategisk vigtige fremtidige indvindingsområder. 

 • Stenrev 
  Der afsættes ti millioner kroner årligt i 2022-2023 til genetablering af stenrev. 

 • Havplan
  Regeringen vil i foråret 2022 forhandle en samlet havplan med Folketingets partier til for at sætte en bæredygtig retning for det danske havareal, herunder med stærkere fokus på naturbeskyttelse.
 • Skovplan 
  Der afsættes ti millioner kroner i 2022 til udarbejdelse af en skovplan. 

Andre grønne poster:

 • Støtte af lokale energifællesskaber 
  Der laves en pulje, som skal støtte lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025.
   
 • Rådet for Grøn Omstilling 
  Rådet for Grøn Omstilling får tre millioner kroner i 2022.  

 • Klimabistand 
  Der afsættes 100 millioner kroner til klimabistand i 2022 i tillæg til bistandsrammen på 0,7 procent af BNI. 

Læs om alle de vigtigste grønne initiativer i aftalen her.

Der er også flere sociale initiativer i aftalen: 

 • Øget driftsbevilling til Kvinderådet  
  Bevillingen til Kvinderådet hæves. Der afsættes 0,8 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til deres indsats for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår. 

 • Hjælp og støtte til mennesker med handicap 
  40 millioner kroner i 2022 skal sikre forbedret offentlig støtte og hjælp til personer med handicap. 

 • Handlingsplan for LGBT+ 
  Der afsættes 6,2 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til en ny handlingsplan for LGBT+. Den skal indeholde initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. 

 • Jobbanken 
  Bevillingen til Jobbanken for at understøtte virksomhedens formål med at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet bliver forhøjet. Der afsættes 6,7 millioner kroner i 2023. 

 • Ligeværds socialfaglige rådgivning  
  Støtten til Foreningsfællesskabet Ligeværds arbejde øges. Der afsættes 1,1 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til deres arbejde med at skabe bedre uddannelses- beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. 

Få overblikket over hele aftalen her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00