Debat

Ulla Tørnæs: Danmark skal stå i spidsen for en koordineret EU-Marshallplan for Afrika

Under det kommende danske EU-formandsskab skal Danmark tage initiativ til en ny stategi for EU's samarbejde med afrikanske lande og finde finansiering til en Marshallplan for Afrika, skriver Ulla Tørnæs.

Jeg drømmer om, at den nye danske Afrika-strategi kan danne grundlag for, at Danmark under det kommende danske formandsskab i 2025 tager politisk lederskab og initiativ til en ny EU-Afrika-stategi, som er baseret på ligeværdige partnerskaber, skriver Ulla Tørnæs (V).
Jeg drømmer om, at den nye danske Afrika-strategi kan danne grundlag for, at Danmark under det kommende danske formandsskab i 2025 tager politisk lederskab og initiativ til en ny EU-Afrika-stategi, som er baseret på ligeværdige partnerskaber, skriver Ulla Tørnæs (V).Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Ulla Tørnæs
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Europa har brug for en ny plan eller strategi for samarbejdet med Afrika. 

Post covid 19-pandemien, Kinas styrkede engagement i en række afrikanske lande gennem 'Belt and Road-initiative' og ikke mindst Putins kyniske hærgen, særligt i Sahel, kalder på et nyt og anderledes samarbejde med det afrikanske kontinent.

Nu har jeg slet ikke nævnt konsekvensen for særligt afrikanske kvinder, hvis Donald Trump vender tilbage i Det Hvide Hus. Trump vil uden tvivl genindføre the global gag-rule og dermed smække kassen i over for alle organisationer, der arbejder med sexuelle og reproduktive rettigheder, hvilket vil lade millioner af afrikanske kvinder i stikken.

EU bliver nødt til at forholde sig til, at den ændrede geopolitiske situation også har konsekvenser for vores samarbejdsmuligheder med Afrika.

Vi kan ikke bare fortsætte vores sporadiske indsatser, der isoleret set kan være gode nok, men som typisk bygger på de enkelte medlemslandes egne prioriteringer.

Vi er efter min mening nødt til at styrke koordinationen i EU – og det bør Danmark stille sig i spidsen for. Vi har kompetencerne til at kunne samle de andre EU-lande. Gennem en stærk EU-koordinering vil vi få langt større mulighed for at bidrage positivt til en samlet indsats.

Omdan EUs Afrika-strategi til Marshallplan 

Afrika er vores nabokontinent. Kun Gibraltarstrædet skiller de to kontinenter. EU er Afrikas største donor og handelspartner. Med afsæt i dette bør EU tage initiativ til, at den nuværende EU-Afrika-strategi, som iøvrigt er helt tilbage fra 2007, bliver opdateret og omdannet til en egentlig Marshallplan med fokus på øgede investeringer i infrastruktur, bæredygtig energiforsyning, uddannelse og jobskabelse.

Og så må vi ikke glemme kvinderne. De er nøglen til forandring.

Målet må være en Marshallplan, der på sigt kan føre til en øget samhandel mellem Afrika og Europa.   

Ulla Tørnæs (V)
Kandidat til Europa-Parlamentet

McKinsey's rapport om muligheden for at øge det globale BNP med helt op til 25 procent, hvis kvinder i udviklingslandene får ret til at bestemme over egen krop, føde færre børn og dermed mulighed for at bidrage til deres samfund på lige fod med mændene, gælder stadig.

Målet må være en Marshallplan, der på sigt kan føre til en øget samhandel mellem Afrika og Europa. 

Vi har talt om det i årevis, vi har deltaget i adskillige konferencer og topmøder, vi har lavet oceaner af analyser og rapporter, og vi har holdt utallige skåltaler om, at nu ville vi ændre vores samarbejde med de afrikanske lande. 

Men vi er desværre ikke lykkedes med for alvor at ændre levevilkårene for de milllioner af unge afrikaner, som i dag vokser op på kontinentet uden noget håb om en fremtid dér, hvor de er.

Læs også

Vi er ikke lykkedes med at sikre kvinderne retten til at bestemme over egen krop. Ligesom vi heller ikke lykkedes med at forhindre indgåelse af børneægteskaber.

Den mest synlige konsekvens for Europa af dette er det stadig stigende migrationspres mod Europa. Det er helt uholdbart, og det kalder på en ny tilgang i vores samarbejde. 

Interessen for Afrika vokser

Som tidligere udviklingsminister glæder jeg mig dagligt over den voksende interesse blandt danskerne for det afrikanske kontinent. Det er godt.

Danmark har nemlig rigtig meget at byde på i samarbejdet med Afrika. Regeringen har da også med udenrigsministeren i spidsen annonceret en ny dansk Afrika-stategi med fokus på ligeværdige partnerskaber med de afrikanske lande. Det glæder mig.

Vi kan meget mere, når vi samarbejder med vores europæiske partnere.

Ulla Tørnæs (V)
Kandidat til Europa-Parlamentet

Men vi kan meget mere, når vi samarbejder med vores europæiske partnere.

Derfor drømmer jeg om, at den nye danske Afrika-strategi kan danne grundlag for, at Danmark under det kommende danske formandsskab i 2025 tager politisk lederskab og initiativ til en ny EU-Afrika-stategi, som er baseret på ligeværdige partnerskaber.

Men samtidig også en strategi, som gør alvor af det, vi har talt om i årevis. Nemlig behovet for at udarbejde en egentlig Marshallplan for det afrikanske kontinent.

Det er naturligvis ikke en opgave, EU kan løse alene, men i tæt samarbejde med blandt andet G20 burde det være muligt at finde den nødvendige finansiering af en Marshallplan for Afrika. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ulla Tørnæs

Formand, Den Sociale Investeringsfond, Danida Fellowship Centre, bestyrelsesmedlem, Professionshøjskole UC-Syd
exam.art. i fransk (Odense Uni. 1984), ED i fransk (Handelshøjskolen i København 1988), Bestyrelsesuddannelse CBS

0:000:00