Pelle Dragsted
 svarer 
Sophie Løhde

Vil ministeren redegøre for regeringens rolle, engagement og prioriteter i de igangværende forhandlinger om en international pandemitraktat?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Epidemiudvalget, Spørgsmål 5

Vil ministeren redegøre for regeringens rolle, engagement og prioriteter i de igangværende forhandlinger om en international pandemitraktat, herunder om der er særlige danske positioner, som regeringen forsøger at fremme i de mellemstatslige forhandlinger eller via EU? Vil ministeren desuden redegøre for, hvorvidt der er udsigt til, at medlemslandene kan nå til enighed om en pandemitraktat, og på hvilke områder Danmark og ligesindede lande er enige eller uenige med bl.a. udviklingslande, Kina m.fl.?

Svar fra fredag den 22. marts 2024

”Vil ministeren redegøre for regeringens rolle, engagement og prioriteter i de igangværende forhandlinger om en international pandemitraktat, herunder om der er særlige danske positioner, som regeringen forsøger at fremme i de mellemstatslige forhandlinger eller via EU? Vil ministeren desuden redegøre for, hvorvidt der er udsigt til, at medlemslandene kan nå til enighed om en pandemitraktat, og på hvilke områder Danmark og ligesindede lande er enige eller uenige med bl.a. udviklingslande, Kina m.fl.?” Svar:

Regeringen deltager i forhandlingerne og er repræsenteret ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Faste Mission ved FN i Genève.

EU-Kommissionen forhandler på vegne af EU med udgangspunkt i et forhandlingsdirektiv, som blev vedtaget i Rådet i foråret 2022. Forhandlingsdirektivet udgør den overordnede ramme for fastlæggelsen af fælles EU-positioner, og der koordineres løbende om konkrete indspil til forhandlingerne blandt alle EU’s medlemslande. Danske positioner koordineres med relevante ministerier og myndigheder i en tværministeriel koordinationsgruppe.

Regeringen lægger blandt andet vægt på, at en kommende pandemiaftale sikrer 1) et styrket fokus på forebyggelse af infektioner og udbrud, 2) en integreret One Healthtilgang i både forebyggelse og bekæmpelse af pandemier og antimikrobiel resistens, 3) international solidaritet og ligelig global adgang til medicinske modforanstaltninger, og 4) overensstemmelse og koordination med eksisterende internationale instrumenter og aftaler.

Blandt andet på baggrund af erfaringerne fra covid-19-pandemien, besluttede WHO’s medlemslande i december 2021 at nedsætte et mellemstatsligt forhandlingsorgan og igangsætte forhandlinger om en international pandemiaftale med henblik på vedtagelse ved Verdenssundhedsforsamlingen i maj 2024. Der blev således sat en historisk kort deadline for at nå i mål med forhandlingerne om en global aftale.

Rationalet var at søge at udnytte det politiske momentum til at sikre, at verden er bedre forberedt på fremtidige pandemier end det var tilfældet for covid-19.

Der er fortsat en række områder, som kræver yderligere forhandling. Det er en central prioritet for Danmark og EU, at aftalen bidrager til at sikre ligelig global adgang til medicinske modforanstaltninger i tilfælde af en pandemi. Det drøftes fortsat, hvordan dette bedst kan ske i praksis. Her er det vigtigt for EU, at et velfungerende patentsystem gør det attraktivt at forske i og udvikle vacciner og andre medicinske modforanstaltninger, hvormed virksomheder med den nødvendige kapacitet kan træde til og medvirke til, at vacciner bliver udviklet på kort tid.

EU, herunder Danmark, arbejder sammen med andre ligesindede på at finde løsninger, som er effektive, enkle og forudsigelige og tager udgangspunkt i principper som retssikkerhed, inklusion, gennemførlighed og implementerbarhed, gennemsigtighed, ansvarlighed og umiddelbar anvendelighed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00