Marianne Bigum
 svarer 
Lars Løkke Rasmussen

Vil ministeren kommentere OSCE/ODIHR rapporten ”ODIHR Election Observation Mission Final Report”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 75

Vil ministeren kommentere OSCE/ODIHR rapporten ”ODIHR Election Observation Mis­sion Final Report”, udgivet den 28. februar 2024, som omhandler det serbiske valgs uregelmæssigheder, og vil ministeren i samme forbindelse redegøre for, hvordan ministe­ren konkret har forholdt sig til og kommunikeret om de uregelmæssigheder, rapporten dokumenterer i forbindelse med parlamentsvalget og lokalvalget i december 2023?

Svar fra onsdag den 10. april 2024

OSCE/ODIHRs slutrapport af d. 28. februar 2024 omhandler det serbiske parlamentsvalg, som blev afholdt d. 17. december 2023. Rapporten beskriver, at valget var præget af en række valgmæssige uregelmæssigheder. Det fremgår bl.a., at valget ikke var fair, idet valgkampen og mediebilledet på en række parametre virkede til fordel for præsident Aleksandar Vucic’ regerende parti. Rapporten konkluderer også, at dette ikke skyldtes mangel på egnede regler og procedurer, men snarere manglende implementering af den lovgivning, der allerede findes.

Uregelmæssigheder i forbindelse med valghandlinger i Serbien er desværre ikke noget nyt fænomen. Det er dog også noget, der adresseres i Serbiens optagelsesforhandlinger med EU. Udvidelsesprocessen skal sikre, at kandidatlandene lever op til de relevante kriterier, før de kan blive medlemmer af EU. Det gælder ikke mindst i forhold til det afgørende kriterium om frie demokratiske valgprocesser. Når Serbien ikke har gjort fremskridt i optagelsesforhandlingerne siden 2021, skyldes det blandt andet landets mangelfulde reformfremskridt og udfordringer med efterlevelse af især EU’s grundlæggende værdier, herunder demokratiske værdier.

Danmark finder ligesom flere andre EU-lande konklusionerne i OSCE/ODIHR-rapporten bekymrende. Disse bekymringer blev også rejst i forbindelse med mødet i Rådet (almindelige anliggender) d. 19. marts. Der er i EU-kredsen enighed om vigtigheden af frie og retfærdige valghandlinger i lande, der ønsker medlemskab af EU, og også, at det er noget, vi skal have skærpet opmærksomhed på fremover. For Serbiens vedkommende skal vi have særligt fokus på at sikre, at den serbiske regering implementerer de anbefalinger, som OSCE/ODIHR har fremsat i sin rapport.

Det kommende lokalvalg i hovedstaden Beograd bliver en lejlighed til at vurdere, om der er sket fremskridt i den forbindelse.

0:000:00