Mikkel Bjørn
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Vil ministeren kommentere artiklen »Succes med særlig uddannelse: 37-årig kom til Danmark som bådflygtning - nu løfter han vigtig opgave«, bragt på stiften.dk den 25. marts 2024?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 327

Vil ministeren kommentere artiklen »Succes med særlig uddannelse: 37-årig kom til Danmark som bådflygtning - nu løfter han vigtig opgave«, bragt på stiften.dk den 25. marts 2024, herunder sætningen: »Moohiyadin Ibrahim Dawod flygtede fra Syrien gennem mange forskellige lande og en 16 timer lang bådtur. I alt tog det ham 48 dage at komme til Danmark, som han havde udvalgt som slutdestination, fordi en bekendt fortalte godt om landet«, og vil ministeren på baggrund heraf tilkendegive, om personen efter ministerens opfattelse har misbrugt asylsystemet til at asylshoppe i stedet for at søge normalt ophold i Danmark på samme vilkår som bl.a. amerikanere og thailændere?

Svar fra fredag den 19. april 2024

Vil ministeren kommentere artiklen »Succes med særlig uddannelse: 37-årig kom til Danmark som bådflygtning - nu løfter han vigtig opgave«, bragt på stiften.dk den 25. marts 2024, herunder sætningen: »Moohiyadin Ibrahim Dawod flygtede fra Syrien gennem mange forskellige lande og en 16 timer lang bådtur. I alt tog det ham 48 dage at komme til Danmark, som han havde udvalgt som slutdestination, fordi en bekendt fortalte godt om landet«, og vil ministeren på baggrund heraf tilkendegive, om personen efter ministerens opfattelse har misbrugt asylsystemet til at asylshoppe i stedet for at søge normalt ophold i Danmark på samme vilkår som bl.a. amerikanere og thailændere?

Svar:

Jeg er generelt tilbageholdende med at kommentere på konkrete sager, og det vil jeg også undlade her. Jeg kan dog generelt bemærke, at selvom det såkaldte forbud mod refoulement i alle tilfælde skal overholdes, er der ikke fri adgang til at vælge, hvilket EU-land der skal behandle en asylansøgning, ligesom der ikke er adgang til at blive meddelt asyl i Danmark, blot fordi en ansøger har hørt godt om landet fra en bekendt.

Dublinforordningen regulerer, hvilket EU-land der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning. Det er bl.a. hensigten med forordningen, at asylansøgere alene kan få prøvet deres ansøgning i ét EU-land, og at en asylansøger ikke selv kan vælge, hvilket EU-land vedkommende vil have ansøgningen behandlet i.

En asylansøgning indgivet i Danmark behandles således ikke, før Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan opholde sig her i landet under asylsagens behandling, eller om vedkommende skal afvises eller overføres i henhold til Dublinforordningen. Såfremt kriterierne i Dublinforordningen medfører, at Danmark er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, og der ikke i øvrigt er grundlag for at afvise asylansøgningen, vil denne blive behandlet i Danmark.

Det er herefter op til de uafhængige udlændingemyndigheder at vurdere, om vedkommende opfylder betingelserne i udlændingeloven for at blive meddelt asyl. Jeg har fuld tillid til, at myndighederne afgør sagerne på et ordentligt og oplyst grundlag og inden for rammerne af udlændingeloven og vores internationale forpligtelser.

At blive meddelt asyl udelukker ikke, at man kan ansøge om og blive meddelt et andet opholdsgrundlag, såfremt man opfylder betingelserne herfor, ligesom en opholdstilladelse på andet grundlag ikke udelukker, at man kan søge om og blive meddelt asyl, såfremt man opfylder betingelserne herfor.

0:000:00