Mikkel Bjørn
 spørger 
Peter Hummelgaard

Vil ministeren kommentere artiklen ”Hun samlede ind til ofre i Gaza, men penge endte hos folk tæt på Hamas”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 876

Vil ministeren kommentere artiklen ”Hun samlede ind til ofre i Gaza, men penge endte hos folk tæt på Hamas”, Tv2.dk, februar 2024, om en 60-årig kvinde, der formentlig har samlet penge ind til Hamas, og i forlængelse heraf oplyse, om man ikke i forbindelse med indsamlinger til områder styret af terrororganisationer har en skærpet pligt til at sætte sig ind i PET’s vurderinger på området, som har forelagt i mange år, eksempelvis National Risikovurdering af Terrorfinansiering i Danmark 2019, hvori der står skrevet ”PET vurderer specifikt i forhold til foreninger, at overførsel af midler eller goder/genstande til udlandet indebærer en øget risiko for terrorfinansiering, og at dette i særdeleshed gør sig gældende ved sammenfald med indsamlinger, mangelfulde formålsbeskrivelser og tvivlsom omgang med formalia.”, som er forhold som i den grad gør sig gældende i forbindelse med den tiltalte? Vil ministeren endvidere oplyse, om der er rejst tiltale mod kvinden for grov uagtsomhed i forbindelse med terrorfinansiering eller lignende forhold i forbindelse med kvindens indsamling til fordel for Hamas med tiltalte, som kvinde allerede tidligt i forløbet vidste ikke overholdt reglerne og formalia for indsamlinger og derfor ikke kunne starte en indsamling eller registrere en bankkonto, og som er en tydelig indikator på mulig terrorfinansiering ifølge PET?

0:000:00