Søren Bo Søndergaard
 svarer 
Dan Jørgensen

Hvorvidt går alle midlerne i Ukraine-planen direkte til Ukraine eller dele af beløbet går til andre?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 83

Ministeren bedes redegøre for, om alle midlerne, der udbetales, når Ukraine-planen er vedtaget, går direkte til Ukraine eller om dele af beløbet går til andre, herunder eksempelvis til dækning af administrationsomkostninger.

Svar fra tirsdag den 21. maj 2024

Ukraine-faciliteten har i alt 50 mia. euro til rådighed for perioden 2024-2027. De fordeler sig med 17 mia. euro i gavebistand og 33 mia. euro i lån.

Søjle I i Ukraine-faciliteten skal fremme reformer, der bringer Ukraine tættere på EU, og investeringer i såvel social som fysisk infrastruktur. Det sker iht. Ukraine-planen udarbejdet af den ukrainske regering med støtte fra EU-Kommissionen og omfatter 5,27 mia. euro i gavebistand og hele lånebeløbet på 33 mia. euro. Fra lånebeløbet er ydet 6 mia. euro i brofinansiering til Ukraine for perioden januar-april 2024 og efter rådsbeslutningen vedr. godkendelse af Ukraine-planen ydes præfinansiering på 1,9 mia. euro. De følgende udbetalinger til Ukraine vil ske kvartalsvis i takt med opnåelse af aftalte reformmål. Mindst 20 pct. af gavebistanden skal udnyttes til at styrke regionale eller kommunale myndigheder.

Søjle II i Ukraine-faciliteten er en investeringsramme, som skal understøtte private og offentlige investeringer i Ukraine gennem garantistillelse mv., baseret på 6,97 mia. euro i gavebistand. Heraf skal mindst 15 pct. gå til mikro-, små- og mellemstore virksomheder, mens et minimum på 20 pct. af midlerne i søjle II samt af gavebistanden i søjle I skal bidrage til at modgå klimaforandringer, til miljøbeskyttelse og til styrkelse af biodiversitet.

Søjle III i Ukraine-faciliteten skal yde kapacitetsopbygning og teknisk assistance til Ukraines gennemførsel af tilpasninger til EU-standarder, herunder indsatser mod korruption. Søjlen skal samtidig dække låneomkostninger frem til 2027 for lån, som Web: UM.dk 1/2 EU optager til finansieringen af lånebeløbet i faciliteten, samt udgifter ved de makroøkonomiske lån, som EU og EIB ydede til Ukraine i 2022. Gavebistand på i alt 4,42 mia. euro er afsat til udgifterne i søjle III.

EU forventer at anvende 2 pct. af gavemidlerne i Ukraine-faciliteten til at understøtte dens gennemførsel, svarende til 340 mio. euro i perioden 2024-2027. Det beløb skal, ifølge retsakten for Ukraine-faciliteten, dække udgifter som fx monitorering, kontrol, revision, evaluering, ekspertstudier og -vurderinger, konsultationer med de ukrainske myndigheder, information om faciliteten i Ukraine og Kommissionens udgifter ved administration af faciliteten, herunder IT.

Regeringen har støttet etableringen af Ukraine-faciliteten og ønsker at fremme dens gennemførsel. Faciliteten opfylder behovet for et langsigtet og bredspektret instrument til genopbygning og vækst, mobilisering af den private sektor, makroøkonomisk stabilitet, støtte til civilsamfund og anti-korruption, reformer og teknisk assistance, der kan bringe Ukraine tættere på et EU medlemskab.

0:000:00