Lise Bertelsen
 svarer 
Christina Egelund

Hvad er ministeren holdning til, at »Studerende mod besættelsen« ønsker at presse KU til at tage politisk parti i den igangværende konflikt i Mellemøsten?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 922

Hvad er ministeren holdning til, at »Studerende mod besættelsen« ønsker at presse KU til at tage politisk parti i den igangværende konflikt i Mellemøsten, jf. opslaget »Studerende slår lejr på Københavns Universitet« af 6. maj 2024 på deres instagram @studerendemodbesaettelsen?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra tirsdag den 21. maj 2024

Universiteterne skal til enhver tid som både uddannelsesinstitution og arbejdsgiver kunne repræsentere alle uanset religion, etnicitet og politisk tilhørsforhold. Jeg mener derfor ikke, at Københavns Universitet kan eller skal udtrykke en mening om politiske forhold på vegne af universitetets studerende og ansatte.

Universiteterne er ikke politiske aktører men uddannelsesinstitutioner, der har til opgave at uddanne og bedrive forskning under trygge rammer og under hensyntagen til både ytringsfrihed og akademisk frihed.

Jeg bakker derfor op om Københavns Universitets linje i sagen, hvor universitetet har fremhævet, at de som institution ikke har, og ikke får, en holdning til den verserende konflikt i Gaza.

Jeg vil desuden gerne understrege, at vejen til dialog ikke er hærværk, blokade og chikane. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Det skal være frit og trygt for alle studerende og ansatte at færdes på universiteterne.

0:000:00