Debat

Forskere: Stipendier til afrikanske studerende kan bane vej for stærke partnerskaber

Folketinget bør genindføre det tidligere stipendieprogram til studerende fra det globale syd. Det vil med kort varsel kunne virkeliggøre Danmarks udenrigspolitiske vision om at styrke globale partnerskaber, skriver institutleder Theis Lange og en række forskere fra Københavns Universitet.

Tidligere tilbød Udenrigsministeriet et større antal stipendier til studerende fra det globale syd, som blev optaget på en uddannelser i Danmark, skriver forskere i global sundhed fra Københavns Universitet.<br>
Tidligere tilbød Udenrigsministeriet et større antal stipendier til studerende fra det globale syd, som blev optaget på en uddannelser i Danmark, skriver forskere i global sundhed fra Københavns Universitet.
Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

På sin nylige rejse til Østafrika konstaterede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at ”vi skal blive bedre til at forstå, hvad de afrikanske lande efterspørger og forventer. Og komme med relevante tilbud, der kan styrke vores partnerskaber på kontinentet […] Vi skal tage landenes bekymringer alvorligt og arbejde målrettet på at løse fælles udfordringer sammen”.

På Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet bifalder vi en tilgang, hvor man indgår i samarbejde med afsæt i partnerlandenes prioriteter og behov.

I mere end 25 år har Afdeling for Global Sundhed under IFSV opbygget nære samarbejdsrelationer med fokus på uddannelse og forskning i det globale syd, herunder i Afrika syd for Sahara.

En oplagt mulighed for at styrke partnerskaber med lande i Afrika er at trække på de masteruddannelser, som allerede er etableret på danske universiteter

Theis Lange, Karin Schiøler, Jane Brandt Sørensen m.fl.
Hhv. institutleder og forskere, Afdeling for Global Sundhed, Københavns Universitet

Vores uddannelser baserer sig primært på omfattende operationelle forskningsprojekter, der adresserer miljø-, klima- og sundhedsudfordringer i de pågældende samarbejdslande. En væsentlig del af denne forskning tager udgangspunkt i samskabelse af forebyggelses- og behandlingsprogrammer.

Det vil sige, at man inddrager alle relevante partnere i hele processen fra idéformulering over implementering til operationalisering og formidling af forskningsresultaterne. Mange af disse forskningsaktiviteter er etableret med støtte fra Udenrigsministeriet som en del af dansk udviklingsbistand.

Uddannelser til globalt partnerskab

Lars Løkke Rasmussens udmelding om at styrke partnerskaber bør i en globaliseret verden under stadig forandring og udvikling følges op med konkret handling. Nogle initiativer vil tage tid at udvikle, andre eksisterer allerede og skal blot gøres tilgængelige for relevante partnere.

En oplagt mulighed for at styrke partnerskaber med lande i Afrika er at trække på de masteruddannelser, som allerede er etableret på danske universiteter. Københavns Universitet udbyder blandt andet en to-årig kandidatuddannelse i Global Sundhed og en et-årig master i Katastrofehåndtering. Der undervises på engelsk på begge uddannelser, og der optages studerende fra hele verden. 

Læs også

Mange af vores færdiguddannede kandidater fra det globale syd arbejder i statsadministrationer i deres hjemlande, herunder i sundhedsministerier og katastrofeberedskaber. Andre arbejder i internationale organisationer som Verdenssundhedsorganisationen og Røde Kors.

De spiller således en aktiv rolle i evidensbaserede beslutningsprocesser og politiske afgørelser og kan yde en afgørende indsats, for eksempel i forbindelse med situationer som covid-pandemien og effekter af klimarelaterede ekstreme vejrfænomener.

Stipendier til studerende fra det globale syd

Tidligere tilbød Udenrigsministeriet et større antal stipendier til studerende fra det globale syd, som blev optaget på en række uddannelser i Danmark. En væsentlig andel blev tildelt studerende fra lande i Afrika syd for Sahara.

Hvis man i dette efterår vedtog en pulje til stipendier, ville vi kunne optage de første studerende allerede i foråret 2024

Theis Lange, Karin Schiøler, Jane Brandt Sørensen m.fl.
Hhv. institutleder og forskere, Afdeling for Global Sundhed, Københavns Universitet

Cirka omkring 2015 valgte man desværre at afvikle stipendieprogrammerne. Studieafgiften og de høje leveomkostninger i København gør det i dag meget vanskeligt at tiltrække studerende fra disse lande.

Konkret forslår vi, at man genetablerer en pulje af stipendier, som administreres af Udenrigsministeriet. Koordineringen skal varetages af de danske ambassader i de respektive partnerlande med samme tilgang, som benyttes i de nuværende Danida-støttede udviklingsprogrammer.

Ved at involvere de danske ambassader og lokaladministrationer sikres, at stipendierne afstemmes med de relevante samfundsbehov og prioriteter i partnerlandene.

Fra universitetets side kan vi tilbyde et menukort med relevante uddannelser med ledige pladser og konkrete kriterier for optag. Hvis man i dette efterår vedtog en sådan pulje (for eksempel 30 stipendier), ville vi kunne optage de første studerende allerede i foråret 2024. Der er kort sagt tale om et forslag, der umiddelbart og med kort varsel kan virkeliggøre udenrigsministerens vision om en positiv, gensidig udvikling af samfund og stat, som bygger på en styrkelse af globale partnerskaber.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Theis Lange

Institutleder og professor i statistik ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Uni.)
Ph.d., Mathematical Statistics (Københavns Uni.), kandidat, Matematik-Økonomi (Københavns Uni.)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00