Djøf foreslår 10 timer mere til borgernær kontakt i ældreplejen

UDSPIL: Djøf anbefaler, at såkaldte velfærdsmedarbejdere får ti timer mere om måneden ansigt til ansigt med borgerne. Social- og indenrigsministeren tvivler på forslagets anvendelighed, hvilket møder kritik hos Venstre. 

Offentligt ansatte medarbejdere bruger for lidt tid med borgerne og har for snævre rammer for at tilrettelægge deres arbejde.

Sådan lyder konklusionen fra Djøf i et nyt udspil til regeringens planer om en nærhedsreform. Det skriver Politiken

Fagforeningen foreslår, at regeringen fastsætter et politisk mål om, at "velfærdsmedarbejdere" som sosu-assistenter, politimænd, pædagoger og sygeplejersker senest i 2025 får ti timer mere ansigt til ansigt med borgeren om måneden. Herudover anbefales det, at medarbejderne får markant større faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Login