Debat

Ergoterapeuter: Smittefrygt må ikke stå i vejen for nye aktiviteter på plejehjem

DEBAT: Faren for coronasmitte vil være her længe endnu, men det vil være til stor skade for de ældre, hvis plejehjemmene bremser samvær for meget og sætter aktiviteter helt i bero, mener Ergoterapeutforeningen.

Plejehjemmene skal tilbyde hjælp til for eksempel Facetime og være åbne overfor at undersøge nye digitale muligheder, mener Ergoterapeutforeningen.
Plejehjemmene skal tilbyde hjælp til for eksempel Facetime og være åbne overfor at undersøge nye digitale muligheder, mener Ergoterapeutforeningen.Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix
Peter Bjørnbak Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen

Ældre borgere på plejehjem er ikke ens, og en grundlæggende rehabiliterende tilgang er fortsat påkrævet, når modeller for genåbning skal udvikles. Vi skal være kreative i den måde, hvorpå vi skaber mulighed for samvær og meningsfulde aktiviteter for de ældre, og netop det er en spidskompetence hos ergoterapeuter.

Vi ved, at der på landets plejehjem er gået forskelligt til værks, og at tilgangen til aktiviteter, træning og rehabilitering er grebet meget forskelligt an. Der er steder, hvor mange aktiviteter og træning fortsat er under hensyn til de gældende retningslinjer. Andre steder er alt sat i bero.

Man kan have en formodning om, at den tilgang også vil præge den gradvise genåbning. Smittefaren er en følgesvend, men frygt og restriktioner må ikke overskygge nuanceringer, kreativitet og muligheder.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Betydningen af samvær og aktiviteter for at opretholde en meningsfuld hverdag kan og skal ikke undervurderes. Heller ikke når der er coronavirus iblandt os. Den ældre styrker sin krop, psyke og sanser gennem hverdagens gøremål og aktiviteter, når de får mulighed for at være aktive og deltagende.

Det modsatte betyder dalende funktionsniveau, øget medicinering, uro og kedsomhed. Det kræver flere plejeressourcer. Ergoterapeuter er oplagte samarbejdspartnere, når der skal findes alternative veje til at facilitere og understøtte borgens hverdagsliv og mindske graden af den oplevede isolation, coronavirus eller ej.

Betydningen af samvær og aktiviteter for at opretholde en meningsfuld hverdag kan og skal ikke undervurderes. Heller ikke når der er coronavirus iblandt os.

Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen

Fem konkrete forslag
Der bør være fokus på tværfaglighed, flere hænder og mere rengøring - i den nævnte rækkefølge. Vi kan se, at der, hvor plejehjemmet har oprustet, løftes kvaliteten for borgerne og deres pårørende. Der er behov for den aktivitetsbaserede og rehabiliterende tilgang, som ergoterapeuter kan tilføre,og som også vedligeholder og træner funktionsevnen.

Jeg mener, at differentierede løsningsstrategier er vejen frem. Med det in mente kan konkrete forslag i en genåbning på plejehjem være:

  • Efter aftale kan den pårørende køre sin kære en tur udenfor plejehjemmets område i kørestol. Personalet kan så at sige aflevere borgeren ved indgangen, så direkte kontakt minimeres. Testede eller ikke-syge pårørende kan også køre en tur i bil, på cykel eller gå en tur med beboere, hvis mulighederne er der. 

  • I forårs- og sommersæsonen er det muligt at opsætte et villatelt på plejehjemmets udendørsområde, som kan indrettes med lidt hjemlig hygge. Men ingen fælles service, og hygiejneregler skal overholdes.

  • Efter gældende retningslinjer og hygiejneregler kan besøg genoptages. Besøg kan foregå i særskilte lokaler som et privat arrangement med én gæst ad gangen. Der kan sættes grænser for besøg med for eksempel to forskellige besøgende per uge og besøg må kun vare 30 minutter. Afstand skal naturligvis overholdes.

  • Hvis pårørende ønsker at være nyttige, kan de ordne haver, udendørsmøbler eller vasketøj. Personalet får mulighed for kontakt med de pårørende og kan viderebringe friske hilsner, når de distribuerer breve og pakker til borgerne på plejehjemmet. Det giver mulighed for lidt ekstra snak og en stund til en snak om familien. Samtidig får personalet bedre mulighed for en god informativ dialog - også i eventuelle telefonsamtaler med pårørende. Det giver gensidig tryghed.

  • Plejehjemmet skal naturligvis tilbyde hjælp til for eksempel Facetime, Skype eller Teams og være åbne overfor at undersøge nye digitale muligheder. Her har de pårørende også en nøglefunktion i at sørge for udstyr. Dog vil det være hensigtsmæssigt, at plejehjemmet også har egne tablets, ligesom vi ser på folkeskoleområdet.

Forventningen er, at ældre borgere på plejehjem, men også ældre uden internet, som bor alene, vil opleve at være isoleret i lang tid fremover, for coronavirus er iblandt os længe endnu.

Derfor bør en politisk aftale have et langsigtet perspektiv, som rækker ud over de umiddelbart forestående udfordringer på ældreområdet.

Vi ved, at personlige relationer og meningsfulde aktiviteter har en kæmpe betydning for den ældres velbefindende og sundhed. En succesfuld genåbning af de danske plejehjem afhænger i den grad af tilgangen til udfordringen, og hvordan de rigtige løsninger gennemføres.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tina Nør Langager

Formand, Ergoterapeutforeningen, bestyrelsesmedlem, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, bestyrelsesmedlem, Sundhedsfagliges Ejendomsaktieselskab, PKA
master i socialentreprenørskab (Roskilde Uni. 2014), diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse (DPU 2004), ergoterapeut (Ergoterapeutuddannelsen 1997)

0:000:00