Moderaternes nye ældreminister vil se nærmere på faste teams i ældreplejen

Ældreministeren peger på øget kontinuitet og tillid til medarbejderne som positive resultater af faste teams i ældreplejen. Kierkgaard er dog ikke sikker på, om den nye organiseringsform specifikt skal skrives ind i ældreloven. 

Den nye ældreminister hæfter sig ved, at forsøg med faste teams i ældreplejen har vist øget kontinuitet og mere tillid til medarbejderne.
Den nye ældreminister hæfter sig ved, at forsøg med faste teams i ældreplejen har vist øget kontinuitet og mere tillid til medarbejderne.Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Jakob Krarup BjerregaardKim Rosenkilde

Faste, selvstyrende teams i ældreplejen ser ud til at skabe gode resultater på flere fronter, og det er et arbejde, som ministeren er spændt på at få endnu mere viden om. 

Det siger ældreminister Mette Kierkgaard (M) i et interview med Altinget. 

”Noget af det, der er interessant ved teamene, er, at de honorerer kontinuitet, de honorerer det med helhedsplejen, og de honorerer det omkring tillid til medarbejdere i yderste led,” siger ældreministeren. 

Rundt omkring i landets kommuner foregår en række forsøg, som går ud på at finde ud af, hvilken effekt arbejdet i faste, selvstyrende teams har i ældreplejen. 

For nylig viste en evaluering foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at det i hvert fald i Haderslev Kommune har resulteret i lavere sygefravær blandt de ansatte og mere kontinuitet for de ældre. 

”Vi ser foreløbigt positive resultater af arbejdet med de her faste, tværfaglige og selvstyrende teams, der er etableret efter inspiration fra Buurtzorg-modellen,” sagde Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE. 

Læs også

Mette Kierkgaard siger, hun er glad for, at mange kommuner har taget initiativ til at organisere hjemmeplejen på en måde, så der kommer færre forskellige medarbejdere i de ældres hjem, og at regeringen gerne vil understøtte kontinuitet i ældreplejen.

Adspurgt, om faste teams skal være en del af en ny ældrelov, siger ministeren:  

”Jeg ved ikke, om jeg synes, vi skal gå så langt, at vi begynder at lovgive omkring en bestemt organisering i teams, eller om det skal være op til kommunerne, hvordan man tilrettelægger det.”  

Jeg ved ikke, om jeg synes, vi skal gå så langt, at vi begynder at lovgive omkring en bestemt organisering i teams

Mette Kierkgaard, ældreminister

Fagforbundet FOA er en af de aktører, der går ind for, at arbejdet i ældreplejen organiseres i faste, selvstyrende teams. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne er glade for det. 

Formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Tanja Nielsen, tager umiddelbart positivt imod meldingen fra ældreministeren. 

”FOA mener ikke, at der i loven skal stå noget konkret omkring den kommunale organisering. Men vi er fortalere for, at man ser på reglerne omkring visitation og sikrer, at de regler understøtter den udvikling, der er på ældreområdet hen imod mindre, tværfaglige og selvstyrende teams,” siger hun. 

”Visitationen skal så tæt på borgeren som muligt.” 

Visitationen skal så tæt på borgeren som muligt

Tanja Nielsen, sektorformand, FOA

Som det er i dag, fungerer ældreplejen med såkaldt central visitation, hvilket betyder, at medarbejderne i frontlinjen kort fortalt skal tilbage til kommunekontoret, før de kan træffe beslutninger.  

Det skal der laves om på, hvis de faste teams også i praksis skal være selvstyrende, pointerer FOA. Det indgår også i Okkels-rapporten forfattet af den tidligere departementschef Per Okkels. 

Rapporten blev lavet som en del af den tidligere regerings forberedelse af en ny ældrelov. 

Læs også

En af de ubekendte ved arbejdet med faste teams i ældreplejen er, som det ser ud nu, økonomien. Ifølge blandt andre Pia Kürstein Kjellberg fra VIVE findes der endnu ikke solid viden om, hvad det samlet set betyder for kommunernes økonomi, når man erstatter den traditionelle organisering af ældreplejen med faste, selvstyrende teams. 

For ældreminister Mette Kierkgaard er det også et af de områder, hvor der er brug for mere viden. Ministeren peger på, at der aktuelt er gang i forsøg med faste teams rundt omkring i en række af landets kommuner. 

”Noget af det, som kunne være interessant at følge i forsøgene, er, hvad der sker med økonomien i det,” siger Mette Kierkgaard.  

Før hun blev valgt til Folketinget – og siden fik posten som ældreminister – arbejdede Mette Kierkgaard som familie- og rådgivningschef i Viborg Kommune. Også på baggrund af erfaringerne derfra ser Mette Kierkgaard potentiale i faste teams. 

”Jeg har arbejdet rigtig meget med relationel velfærd på familieområdet, og det lugter lidt af det samme. Der ser man, at der er nogle positive økonomiske gevinster, fordi man arbejder fagligt dygtigere, og fordi man tidligt ser nogle problemer, som så ikke udvikler sig,” siger ministeren. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Kierkgaard

Ældreminister, MF (M)
ph.d. (Aalborg Uni. 2002), cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 1999)

Tanja Nielsen

Sektorformand, FOAs Social- og Sundhedssektor
social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen Herning 1997)

0:000:00