DF: Glem drømmen om integration

DEBAT: Det er mere sandsynligt, at julemanden viser sig at være virkelig, end at det lykkes at integrere alle de muslimske indvandrere, der kommer til landet, skriver DF-ordfører Martin Henriksen. Omfanget er for stort, mener han.

Af Martin Henriksen (DF)
Integrationsordfører og formand for Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg

Drop de virkelighedsfjerne integrationsplaner. De koster en formue og virker alligevel ikke. 

Det kan ikke lade sig gøre at integrere store mængder mennesker med en meget fremmedartet kulturbaggrund i Danmark. Det viser al erfaring.

Siden 1999 har der været gennemført 21 integrationsplaner. Og hvor godt er det lige, det er gået?

Jeg er ret sikker på, at integrationsplan nummer 22, som man nu på regeringens foranledning har aftalt gennem trepartsforhandlinger, heller ikke vil løse alverden. Desværre.

En underskudsforretning
Tallene taler deres klare sprog og underbygger på overbevisende vis min grundlæggende pointe om, at integrationsindsatsen er slået fejl.

Lad os starte med at se på beskæftigelsen. Her viser en analyse fra 2015 lavet af DA, at 10 år efter de har fået asyl i Danmark, er det kun 26 procent af flygtninge, der er i beskæftigelse. 

Efter 3 år er tallet 15 procent. Så der er desværre ikke den store udvikling i beskæftigelsesgraden efter de første par år. Det er deprimerende tal.

Det er svært at sætte tal på, hvad den ikke-vestlige indvandring præcis koster Danmark. I 2014 blev tallet opgjort til 16,6 milliarder kroner årligt af Rockwool Fondens forskningsenhed. 

Jeg tror roligt, vi kan fastslå, at det tal er meget lavt sat. Rapporten konkluderede samtidig, at der frem til 2050 er udsigt til, at ikke-vestlig indvandring vil fortsætte med at være en underskudsforretning i milliardklassen.

Der er forskel på folk
Og tallene bliver ikke mindre deprimerende, når man ser på kriminalitet. 

Hvis man ser på indekstal for, hvor kriminelle befolkningsgrupper af forskellig nationalitet er, så er der et meget klart mønster, som viser, at indvandrere fra muslimske lande som gruppe samlet set er meget mere kriminelle end danskere og indvandrere fra andre lande.

Hvis indeks for alle mænd i alderen 15-79 år er 100, så er indeks for indvandrere fra Libanon 310, Somalia 242, Tyrkiet 224 og Irak 193. For nu at tage nogle af de værste eksempler. 

Hvis man ser på andre grupper, som også kommer til Danmark med en meget anderledes men ikke-muslimsk baggrund, så viser det sig, at indvandrere fra eksempelvis Kina og Filippinerne er meget mindre kriminelle end danskere. 

Så det betyder altså en del, hvor indvandringen helt præcis kommer fra. 

Det er en selvstændig pointe, at efterkommerne er mere kriminelle end de oprindelige indvandrere. 

Indsatsen nytter ikke
Det bliver altså ikke bedre med tiden. Integrationsindsatsen har ikke den ønskede effekt.

De nævnte tal underbygger selvfølgelig kun argumentet om nødvendigheden i at begrænse indvandringen fra især de muslimske lande. 

Vi kan ikke integrere så mange med muslimsk baggrund, som kommer til Danmark. Det går simpelthen ikke.

Vil integrationsplan nummer 22 for alvor rette op på tingenes tilstand? Næppe. Umiddelbart vil jeg vurdere, at der er større chance for, at den nærmeste fremtid vil bringe en afsløring af, at julemanden virkelig findes.

De skal kun være her midlertidigt
Vi skal gøre op med de helt urealistiske forventninger om, at vi kan integrere os ud af problemerne. 

I stedet for skal det gøres helt klart, at udgangspunktet for asylsøgere er, at de kun skal hjælpes i Danmark midlertidigt, indtil de kan sendes tilbage til deres hjemland eller nærområde. 

De skal bo på centre drevet af staten, hvor de kan modtage undervisning og arbejde med driften af centrene. 

Det er en langt mere realistisk løsningsmodel, som vil skærme Danmark mod de værste skadevirkninger af den ikke-vestlige indvandring samtidig med, at det vil frigive midler til at sikre velfærden og give mulighed for at opprioritere hjælpen til flygtningenes nærområde.

Forrige artikel Spastikerforeningen: Regeringen tvinger handicappede i arbejde Spastikerforeningen: Regeringen tvinger handicappede i arbejde Næste artikel Advokat: Godt at ministeren dropper kønskvoter Advokat: Godt at ministeren dropper kønskvoter
 • Anmeld

  Dan Jensen

  no yallah no cry

  Yallaher er fulde af løgn.
  Yallaher hører hjemme i Mekka.

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen

  Racisme se ordbog.

  Ligheden mellem IS og DF er de begge lever af at skabe frygt. 4% Muslimer i DK ½ delen aktive, 20% DFer alle aktive, giver det mening?
  Folk ved ikke hvad racisme er, vi lever i et "Jeg syntes" samfund. Men her er fakta, man kan selv vælge ordbog om man mener den her tolkning ikke er god nok.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Racisme

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen

  kriminallitet.

  De få gøres til de mange.
  Vi har 3500 fængselspladser i DK ud af en befolkning på små 6 mil. der er det vist noget useriøs, at sætte procent tal på.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Lad handling følge ord.

  Martin Henriksen, jeg er stort set enig i hvad du skriver, men det er skrevet mange gange. Hver gang jeg ser et skriv fra DF læser jeg det, i håb om at der endelig sker noget. Men det er for det meste det samme der skrives og intet sker.
  Jeg stemte DF ved sidste valg men jeg er nu så skuffet, at jeg ved næste valg, om end modvillig, må tage endnu et skridt mod højre, i håb om at en stor gruppe landsskadelige "kulturberigere" sendes tilbage til deres respektive kulturområder og vore grænser lukkes for samme segment, således at der igen kan komme håb blandt etniske danskere, om at vore børn og børnebørn kan nyde, bruge videreudvikle vort demokrati, vor kultur, vor frihed og lighed, uden at skulle frygte for deres liv.
  Vi er rigtig mange, der for første gang stemte på DF, så hvad med om DF's folketingsgruppe opper sig gevaldigt og endelig lader ordne omsættes til handling?

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Forslag til Handling:

  Jeg anbefaler at der arbejdes aktivt hen mod udtrædelse af EU. En af grundene kan ses i kin kommentar til den nye aftale med Tyrkiet her:

  http://www.altinget.dk/artikel/eu-udliciterer-flygtningeansvar-til-tyrkiet

  - man hurtigst muligt (ja helst i går ) træder ud af de traktater og aftaler, som hindre udvisning /afvisning af indvandrere og nytilkomne, der med deres ismer overtræder vore love og tilsidesætter grundlovens paragraffer.

  - at man forbyder islam i henhold til Grundlovens 67

  - at man ændre ord og paragraffer over alt, hvor det er hindre for at udvise personer på tålt ophold.

  Og sluttelig, at politikkere på Borgen kommer ud af osteklokken og får føling med danskernes hverdag.
  Det kan ret nemt gøres, ved ikke kun at læse/se mediernes artikler, men også at følge de tilknyttede debatter. Helst på medier der også lader modsætninger komme til orde som f.eks her og på www.jyllandsposten.dk

 • Anmeld

  hans preben pedersen.

  Danske mennesker !!!!....

  Integration forregår i det åbne danske samfund af venlige danske mennesker !!!!....
  Jeg kan godt forstå at df-ere , her har kastet det hvide håndklæde i ringen !!!!!....hp.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Hvordan, hvad og hvornår ....

  Som altid når cirkus DF i er byen, så kan man ikke af plakaten se hvad de faktisk vil, men man kan altid se hvad de ikke vil, og hvorfor de ikke vil.

  Sikkert derfor DF ikke er til at drive i regering, der kan man jo ikke sidde og sige: Dur ikke, væk...


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen.

  Integration.

  Helt enig med M C Carstens.
  Jeg forstår ikke hvorfor DF ikke tager tyren ved hornene og undsiger konventionerne og EU totalt. Det er jo derfra at alle ulykkerne kommer.
  "Flygtningene" skal IKKE integreres, men der imod sendes tilbage dertil hvorfra de kommer.
  Jeg håber at f.eks. Danskernes Parti vil kunne få underskrifter nok til at kunne stille op til næste folketings valg, og komme ind.
  Hvad racisme angår kan man næppe bruge det i forbindelse med islam, i det islam på ingen måder kan betragtes som en race, men derimod som et begreb, en tro. Tænk lige på det, næste gang man beskylder islamkritikere for at være racister.

 • Anmeld

  Poul Clausen

  Så rigtigt !

  STATSMINISTERENS AKTIVITET KUN SPILD AF VORE PENGE. RENT TIL GRIN !
  5 UD AF HUNDREDE ER DET LYKKEDES MED. DET TAL BLIVER IKKE BEDRE...

Radikale kræver seniorjob afskaffet

Radikale kræver seniorjob afskaffet

FINANSLOV: Seniorjobordningen er dyr og unødvendig, mener Radikale, som kræver ordningen afskaffet i forbindelse med finanslovsforhandligerne. Glem det, det kommer ikke til at ske, lyder det fra Enhedslisten og SF.