Vognmænd: Arbejdsmarkedets parter må ikke blive en brik i politisk drilleri

DEBAT: Hvad er den danske model værd, hvis politikerne ikke lytter til arbejdsmarkedets parter? FH og DA-forslag til bekæmpelse af social dumping må ikke blive et offer i et politisk magtspil over for regeringen, skriver Erik Østergaard, direktør i DTL – Danske Vognmænd.

Af Erik Østergaard,
Direktør, DTL-Danske Vognmænd

I umanerlig mange år har danske politikere turnéret verden rundt og med både stolthed og med rette talt om den velfungerende og unikke "danske model".

Man soler sig i beundringen, når udlandet fremhæver "den danske model". Og ved højtidelige lejligheder indgår modellen i festtalerne.

At arbejdsmarkedets parter selv forhandler sine løsninger, og at arbejdsgivere og arbejdstagere kan stå sammen om modellen, har ikke blot gjort tilværelsen lettere for politikere i generationer, og har blandt politikere haft en respekt.

Man respekterede, når arbejdsmarkedets parter havde talt. Modellen har da også givet en sammenhængskraft og en stabilitet på det danske arbejdsmarked, som ikke finder sin lige mange steder.

Nu skal modellen stå sin prøve lige om lidt. Og jeg tænker ikke på forårets overenskomstforhandlinger, men på, hvordan Folketinget blot godt et år efter Kurt Beier-skandalen skal reagere på det forslag, som FH og DA sammen har lagt frem som bedste bud på en løsning oven på det, der er blevet omtalt som "menneskehandel-sagen fra Padborg".

Politisk enighed bag Padborg-udvalget
Lad mig kort rekapitulere: Kurt Beier A/S rekrutterer via Polen en lang række filippinske chauffører og installerer dem i tidsrummet mellem deres transporter på de europæiske veje i usle containere, stuvet sammen – og betaler dem den fyrstelige timeløn på mellem 15 og 18 kroner.

Billederne fra containerlejren i Padborg sendte chokbølger fra Christiansborg til Bruxelles og videre til Manila.

Anklagerne om menneskehandel og massiv kritik for de usle løn- og arbejdsforhold fik den daværende Venstre-regering til at nedsætte et udvalg, det såkaldte Padborg-udvalg, med henblik på at finde løsninger, der i fremtiden kunne forhindre en gentagelse.

Et samlet (!) Folketing pålagde regeringen at finde en løsning. Og både daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), vendte igen og igen tilbage til sagens alvor med det klare budskab: "Sådan må arbejdsvilkårene aldrig se ud i Danmark". Også i EU pressede den Venstre-ledede regering på for at sikre, at man ikke skulle se den slags sager igen.

Det konkrete udbytte af Padborg-udvalgets arbejde kom for flere måneder siden, hvor FH og DA fremlagde et konkret forslag. Arbejdsmarkedets parter har med andre ord gjort dét, som de blev bedt om: Fundet et bud på en løsning, som begge parter kan se sig selv i.

Normalt ville det betyde, at Christiansborg takkede arbejdsmarkedets parter for indsatsen og derpå rettede ind. Men lige nu synes det ikke at være tilfældet.

For både Venstre og Dansk Folkeparti hævder, at forslaget vil give 3F (der er den store overenskomstpart på chaufførsiden i Danmark) en monopollignende status. Og lidet vælger Venstre og DF at hæfte sig ved, at Dansk Arbejdsgiverforening pure har afvist den til lejligheden opfundne påstand.

Arbejdsmarkedets parter overhøres
Jeg ved ikke, hvor ofte Venstre vælger at sidde DA, ATL, DTL, DI-Transport samt fagbevægelsen overhørig. Ikke ofte i al fald.

Men i denne sag tyder det på, at Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, er parat til det. At man vil tilføre den nye regering et nederlag, smide grus i maskineriet forud for overenskomstforhandlingerne og så videre hører vel til politisk logik.

Men vil man virkelig gøre det på bekostning af den danske model? Vil man sidde arbejdsgiverne overhørig – ovenikøbet når arbejdsgivere og lønmodtagere er enige?

Jeg tvivler faktisk på, at Venstretoppen har tænkt problemet i bund. Undsiger man FH/DA-forslaget og den nuværende regerings ambition om at realisere det, accepterer man reelt, at man kan lægge en vilkårlig (lav) løn for udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark, så løser man for det første ikke problemet med unfair konkurrence mod de danske vognmænd og chauffører.

For det andet håner man de danske vognmænd, der for længst har indgået overenskomster om ordentlige danske løn- og arbejdsvilkår med deres chauffører. Og man håner de arbejdsgiverorganisationer, der har indgået dem.

Man lader, for det tredje, de danske chauffører – og deres vognmænd – vide, at man reelt ikke ønsker at løse problemet med social dumping og unfair konkurrence. At det danske transportmarked er ligegyldigt, bare billederne ikke bliver så grimme, som dem vi så i Kurt Beier-sagen.

Politisk drilleri er en farlig leg
Forslaget handler om, at der skal holdes et lønniveau – med streg under niveau. Der er intet krav om organisering endsige en konkret organisering. Men der er et krav om et vist niveau, hvor man har taget udgangspunkt i den langt mest almindelige chaufføroverenskomst. Hvad er alternativet, hvis ikke den mest udbredte? Tager man en lavere, undergraver man de for længst indgåede aftaler?

Sagen er principiel, for det politiske drilleri af regeringen kommer med en høj pris, hvis man er ved at undsige den danske model. Det er jo ikke bare denne sag – men også, hvad der måtte komme i fremtiden. Og det er et slag i ansigtet på de vognmænd og de organisationer, som har forsøgt sammen at slå ring om det danske transportmarked.

Vognmændene er typiske kernevælgere hos Venstre og Dansk Folkeparti, og de var begejstrede, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen så sent som i maj måned stod på DTL's talerstol og tordnede imod Kurt Beier-sagen og krævede holdbare løsninger til beskyttelse af det danske transportmarked.

En vigtig brik i den beskyttelse ligger i vedtagelsen af det forslag, FH og DA er kommet med, og som regeringen forsøger at fremme. Lad mig minde om, at forslaget er kommet frem, fordi et samlet Folketing bad om det. Arbejdsmarkedets parter har leveret. Nu er det politikernes tur til at levere.

Så hvor står du, Jakob Ellemann-Jensen? Og hvor står du, Kristian Thulesen Dahl?

Forrige artikel Socialaktivister: Fjern ansvaret for tilkendelse af ydelser fra kommunerne Socialaktivister: Fjern ansvaret for tilkendelse af ydelser fra kommunerne Næste artikel FH: Politikere gambler med flexicuritymodellen og vores samfundskontrakt FH: Politikere gambler med flexicuritymodellen og vores samfundskontrakt
PTSD-ramte veteraner kan få sager genoptaget

PTSD-ramte veteraner kan få sager genoptaget

ERSTATNING: Veteraner, der har ikke har kunne få PTSD anerkendt som en arbejdsskade på grund af, at lidelsen er opstået adskillige år efter deres udsendelse, kan nu få genoptaget deres sager. Det kan få betydning for mere end hundrede veteraner.