Helena Artmann Andresen
 svarer 
Jeppe Bruus

Hvad er konsekvenserne for provenu (før og efter tilbageløb og adfærd) og arbejdsudbud af, at unge under 18 år ikke skal betale skat?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Skatteudvalget, Spørgsmål 419

Vil ministeren oplyse konsekvenserne for provenu (før og efter tilbageløb og adfærd) og arbejdsudbud af, at unge under 18 år ikke skal betale skat?

Svar fra onsdag den 1. maj 2024

Indførslen af skattefritagelse for unge under 18 år skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 540 mio. kr. om året, og et mindreprovenu efter tilbageløb på ca. 420 mio. kr. om året (2024-niveau), jf. tabel 1.
Heri er indregnet virkningen på arbejdsmarkedsbidrag og de personlige indkomstskatter (bundskat, topskat, kommuneskat og kirkeskat), men ekskl. aktieindkomstskat.

Der er ikke indregnet evt. adfærdsmæssige konsekvenser af en skattefritagelse af unge under 18 år, herunder fx den adfærd som kommer af ændret incitament til at tage eller udskyde en uddannelse.

0:000:00