Forsikring & Pension: Giv selskaberne større myndighed i arbejdsskadesager

DEBAT: Et system som giver forsikringsselskaberne større myndighed i arbejdsskadesager vil både gavne de skaderamte og løse problemer med dobbeltarbejde, ressourcespild og lange sagsbehandlingstider, skriver underdirektør Karina Ransby.

Af Karina Ransby
Underdirektør, Forsikring & Pension

Forestil dig, at du er kommet til skade på dit arbejde, og at du stadig mange måneder senere ikke kan arbejde.

Ud over daglige smerter og behandlings- og genoptræningsforløb i sundhedsvæsenet skal du forholde dig til såvel kommunens behandling af din sygedagpengesag som arbejdsskadesystemets behandling af din arbejdsskadesag.

Det får tankerne til at køre rundt i hovedet på dig.

Den situation bør Folketingets beskæftigelsesordførere have present, når de i næste uge tager hul på den første af tre temadrøftelser om arbejdsskadesystemet.

De tre temadrøftelser skal bidrage til ordførernes forståelse af arbejdsskadesystemet anno 2020 og tjene som vigtige input til, hvordan systemet kan moderniseres til gavn for de arbejdsskaderamte.

Den lovede modernisering bør medføre en forenkling af systemet, så det er lettere at forstå, og så ressourcerne bliver brugt bedre til gavn for de arbejdsskaderamte.

Lad selskaberne træffe afgørelser
Den mest åbenlyse vej til at bruge ressourcerne bedre er at afskaffe den skarpe opdeling mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse i arbejdsulykkessager, og forsikringsselskaberne, der udbetaler godtgørelse og erstatning.

I stedet burde selskaberne bemyndiges til at træffe afgørelse om anerkendelse af arbejdsulykken, behandlingsudgifter og varigt mén, som giver ret til en engangsudbetaling.

På den måde kan AES fokusere på de sager, som handler om erhvervsevnetab og løbende erstatning herfor.

En sådan forenkling har flere fordele.

Først og fremmest drager man nytte af selskabernes store og mangeårige erfaring med behandling af personskadesager.

Dernæst undgår man dobbeltarbejde i form af parallelle sagsforløb hos AES og forsikringsselskaberne, som følger sagerne tæt for at kunne yde den fastholdelsesindsats, som lovgivningen ikke har fokus på.

Samtidig undgår man alle de anker, som selskaberne i dag laver, fordi de er uenige i AES' afgørelser, og som uundgåeligt er med til at forlænge sagsbehandlingstiden.

Ensrettede regler sparer tid og ressourcer
Ligeledes håber vi, at man ensretter reglerne om erstatningsopgørelse i arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven.

På den måde undgår man dobbeltarbejde og krav om betaling af differencer mellem ansvarsforsikrings- og arbejdsskadeforsikringsselskaber, som i dag kræver urimeligt mange ressourcer.

Sidst, men ikke mindst bør alle erstatninger for tab af erhvervsevne på op til og med 50 procent automatisk laves om til en sumudbetaling fremfor en løbende ydelse.

Det vil spare ressourcer i både AES og selskaberne, uden at de arbejdsskaderamte oplever en forringelse af deres rettigheder eller af den erstatning, de har krav på.

Disse forslag er blot tre af mange forslag, som kan medvirke til at forenkle arbejdsskadesystemet, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for de arbejdsskaderamte, for forsikringsselskaberne, AES og samfundet.

I Forsikring & Pension ser vi frem til at følge temadrøftelserne og give vores input hen over efteråret.

Forrige artikel Hummelgaard: Hjemmearbejde må ikke gå ud over det uformelle arbejdsmiljø Hummelgaard: Hjemmearbejde må ikke gå ud over det uformelle arbejdsmiljø Næste artikel Gigtforeningen: Flere skal have gavn af seniorpensionen Gigtforeningen: Flere skal have gavn af seniorpensionen
DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

FORSLAG: Dansk Folkeparti vil gøre håndværkerfradraget mere fleksibelt for at fremme grønne investeringer hos boligejerne og fastholde arbejdspladser i byggebranchen. Regeringen nægter at tage stilling før finanslovsforhandlingerne.